Телбивудин и цезарово сечение по избор помагат да се предотврати предаването на хепатит В от майката на детето

Автор: Liz Highleyman
Дата: 9 ноември 2010
  
РЕЗЮМЕ: Лечението с нуклеозидния аналог telbivudine (Tyzeka) и раждането с цезарово сечение по избор намаляват вероятността от предаване на вируса на хепатит В (HBV) от майката на детето по време на бременност и раждане, според 2 отделни проучвания, представени на  състоялата се тази седмица Среща по проблемите на черния дроб ("Liver Meeting"), организирана от Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания (AASLD 2010) в Бостън. Спешното секцио, обаче, е свързано с тенденция за увеличаване на риска от предаване на вируса.
Хепатит B се предава лесно от майка на дете  и исторически това е основният начин на предаването му в някои части на Азия, където болестта е ендемична. Повечето хора, заразени като бебета (около 90%), развиват хронична инфекция в сравнение със само 10% от заразените като възрастни.
Днес даването на децата на първата доза от съставената от три части серия на ваксината срещу НВV и на имуноглобулина на хепатит В (HBIG или антитела) непосредствено след раждането е довело до драстично намаляване на процента на перинаталната инфекция. Но употребата на антивирусни средства и промяна в начина на раждане може още повече да понижи риска.
Телбивудин

C. Pan от Mt. Sinai School of Medicine в Ню Йорк и колегите му от Нанкин, Китай, са провели проспективно, нерандомизирано, открито изследване върху безопасността и ефикасността на телбивудина по време на бременност за превенция на перинаталната трансмисия на НВV.

Въпреки използването на ваксинация срещу HBV и HBIG, перинаталната трансмисия на HBV се среща при около 10%-30% от бебетата, родени от майки с висок HBV ДНК вирусен товар, отбелязват изследователите като предистория.
Този анализ включва 190 азиатки, позитивни за “е” антиген на хепатит В (HBeAg),  между 20 и 32 седмица от бременността с HBV ДНК > 6,000,000 copies/mL. Средната възраст е около 26 години и жените са имали средно по 1 бременност преди това.
Жените или са били лекувани с 600 мг/дневно телбивудин от 20-32 седмица на бременността до края на 4-та седмица след раждането, или пък изобщо не са били лекувани. Жените в групата на телбивудин, с активен хроничен хепатит В, продължават лечението до края на 28-та седмица след раждането. Бебетата и в двете групи са получили 200 IU HBIG в рамките на 24 часа след раждането им. Те са получили дози от рекомбинантна HBV ваксина при раждането, на 1 и на 6 месеца.
Резултати
 • Преди раждането в групата на телбивудин средното ниво на HBV ДНК на майките е спаднало значително (от 8.07 log copies/mL в началото до 2.35 log copies/mL), докато в нелекуваната контролна група то остава непроменено  (от 7.94 до 7.83 log copies/mL).
 • 30.04% от жените в групата на телбивудин са постигнали неоткриваема HBV ДНК до момента на раждане, в сравнение с нито един случай в групата на нелекуваните.
 • Около половината от децата в двете групи са били родени с цезарово сечение, а над 20% от жените в двете групи са имали кръвоизлив след раждането.
 • При раждането, 6.32% от новородените в групата на ламивудин са били позитивни за повърхностен антиген на хепатит В (HBsAg), в сравнение с 30.43% в контролната група, извънредно значима разлика.
 • Първоначалният анализ “намерение за лечение” (missing = failure) на 28-та седмица показва, че 2.11% от децата в групата на телбивудин са били HBsAg-позитивни или са имали откриваема HBV ДНК, в сравнение с 13.04% в контролната група.
 • Нито едно от бебетата, родени от майки, лекувани с ламивудин, не е било HBsAg позитивно, в сравнение с 8.70% от тези, родени от нелекувани жени.
 • HBV ДНК е откриваема само при HBsAg-позитивни бебета.
 • Телбивудин е бил понасян добре и нито една жена не е прекратила лечението поради нежелани лекарствени реакции.
 • При 7.45% от жените в групата на ламивудин и 18.48% в контролната група е имало внезапно нарастване (скок) на ALT - от 2 до 5 пъти над горната граница на нормата (x ULN).
 • 36 жени са прекратили тербивудина на 4-та седмица след раждането според протокола, няма случаи на тежки обостряния (т.нар. флеъри) на хепатит (ALT > 10 x ULN).
 • Не се наблюдават вродени малформации или дефекти при децата, родени от лекувани или нелекувани майки.
 • Няма разлика в гестационната възраст при раждане, височината или теглото на бебето, или резултата по Apgar между лекуваната и нелекуваната групи.

"[Телбивудин] използван през късната бременност при HBeAg- позитивни, силно виремични майки с хепатит В може безопасно да намали перинаталната трансмисия (предаване) на НВV," заключават изследователите. "[Телбивудин] е показал добра поносимост, без опасения за безопасността на лекуваните [с телбивудин] майки или децата им при краткосрочното проследяване. Тези данни подкрепят използването на [телбивудин] в тази специфична популация (група от населението)."
Цезарово сечение
Във второто изследване, Pan и друг екип от колеги от Пекин разглеждат ефекта от раждането със секцио върху риска от неуспешна имунопрофилактиката на НВV (имунопрофилактична недостатъчност) при деца, родени от HBeAg-позитивни жени с хроничен хепатит В, определен като HBsAg-позитивни бебета на възраст 7-12 месеца, което показва, че са заразени.
В този анализ изследователите правят ретроспективен преглед на 1027 жени, проследявани от януари 2007 до края на март 2010. Коинфектираните жени и тези, използвали антивирусни лекарства по време на бременността, са били изключени. Общо 569 бебета са били родени от 556 HBeAg-позитивни майки: 286 с вагинално раждане, 189 с цезарово сечение по избор, и 94 с цезарово сечение по спешност. Средните нива на HBV ДНК са сходни във всичките 3 групи.
И тук бебетата са получили 200 IU HBIG и първа доза ваксина срещу HBV в рамките на 12 часа след раждането, 200 IU HBIG на 2-седмична възраст отново и допълнителни дози ваксина на 1 и 6 месеца. Серумните HBV маркери на децата са  били определени 1-5 месеца след завършване на сериите ваксини срещу HBV.
 Резултати
 • Перинатална трансмисия на HBV има при 5.94% от вагиналните раждания, 2.12% от цезарово сечение по избор (планирано) и при 8.51% от цезаровите сечения по спешност.
 • Има значителни разлики в процента на иеуспешна имунопрофилактика между вагиналните раждания между групите с вагинално раждане и цезарово сечение (P = 0.047) и между групите с планирано и спешно цезарово сечение (P = 0.028), но разликата между групите с вагинално и спешно цезарово раждане не достига статистическа значимост (P = 0.384).
 • Всички случаи на неуспешна имунопрофилактика са при бебета, родени от майки с високи нива на HBV ДНК > 1,000,000 copies/mL.

"В сравнение със спешното цезарово сечение и вагиналното раждане, планираното секцио е начинът на раждане, който води до най-ниска перинатална трансмисия при майки, които са HBeAg позитивни и с високо ниво на HBV виремия," заключават изследователите. "Данните ни подкрепят използването на планово C-сечение (секцио) за намаляване на перинаталната трансмисия при тази популация."

 
Изследователите са от:

В изследване на Han: Gynecology & Obstetrics and Infectious Diseases, Second Affiliated Hospital of the Southeast University, Nanjing, China; Gynecology and Obstetrics, School of Medicine, Southeast University, Nanjing, China; Mount Sinai Services at Elmhurst Hospital, Mount Sinai School of Medicine, Flushing, NY.

В изследването на Zou: Artificial Liver Center, Beijing You'an Hospital,Capital Medical University, Beijing, China; Deparment of Obstetrics and Gynecology, Beijing You'an Hospital, Capital Medical University, Beijing, China; Mount Sinai Services at Elmhurst Hospital, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY.
 
Референции
G Han, W Zhao, M Cao, and others. A prospective and open-label study for the efficacy and safety of telbivudine (ltd) in pregnancy for the prevention of perinatal transmission of hepatitis B virus (HBV) to the infants. 61st Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD 2010). Boston, October 29-November 2, 2010. Abstract 212.
H Zou, Y Chen, Z Duan, and others. A retrospective study for clinical outcome of Caesarean section on perinatal transmission of hepatitis B virus in infants born to HBeAg positive mothers with chronic hepatitis B (CHB). 61st Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD 2010). Boston, October 29-November 2, 2010. Abstract 235.
 
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.  
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C