Тенофовир алафенамид получи одобрение в Европа

Снимка
Vemlidy
Тази седмица Европейската Комисия даде разрешение за пускане на пазара на тенофовир алафенамид, който да бъде продаван под търговското наименование Vemlidy, за лечението на хроничен вирусен хепатит B (HBV), се казва в съобщение на компанията Gilead Sciences.
Тенофовир дизопроксил фумарат, за по-кратко TDF (Viread), който получи одобрение през 2002 г, е едно от най-ефикасните лекарства за хепатит B и е сред най-широко използваните антиретровирусни препарати за лечение на ХИВ. Медикаментът се счита за общо взето безопасен и се понася добре, но може да доведе до загуба на костна плътност след началото на лечението, а при някои хора може да причини проблеми с бъбреците.
Тенофовир алафенамид, за по-кратко TAF, е нова про-лекарствена формула, която произвежда високи нива на активното вещество в чернодробните клетки и CD4 T-клетките при по-малки дози отколкото тези на TDF, а това означава по-ниски концентрации в кръвта и по-малко излагане на лекарството за бъбреците, костите и други органи и тъкани. Докато нуклеозидните /нуклеотидните аналози като тенофовир потискат репликацията на HBV по време на лечението, те обикновено не водят до излекуване и по принцип се изисква дългосрочна терапия.
Хапчето Vemlidy е самостоятелен медикамент от 25мг и е около 10 пъти по-ниско от дозата на TDF, използвана за лечение на хепатит B. В Европа вече са одобрени три ко-формули, съдържащи TAF, за лечение на ХИВ: Descovy (TAF/емтрицитабин), Genvoya (елвитегравир /кобицистат /TAF/емтрицитабин) и Odefsey (рилпивирин/TAF/емтрицитабин).
Установеното по време на едно проучване, представено на проведената наскоро Конференция за черния дроб на Американската асоциация по чернодробни заболявания, показа, че TAF има антивирусно действие срещу HBV, подобно на това на TDF, но причинява по-малко промени в костната плътност. Предишни анализи, представени на Международния конгрес на черния дроб на Европейската асоциация на чернодробните заболявания от 2016 г, показаха, че TAF също има по-малко вредно действие върху биомаркерите на бъбречната функция.
„Като първо ново лечение за хроничен хепатит В, което получава одобрение в Европа от почти десетилетие, това събитие е стъпка напред в управлението на една прогресираща, животозастрашаваща болест, която засяга 13 милиона европейци.” казва проф. Пиетро Лампертико от Университета в Милано в прес съобщение на компанията Gilead.
 
„Лекуването на доживотна болест като хроничния хепатит B се превръща в предизвикателство, тъй като пациентите остаряват, а подобренията в параметрите на лабораторна безопасност при костите и бъбреците, показани от TAF в сравнение с TDF, позволяват чрез този медикамент на пациентите да се предостави важна нова възможност.”