Тенофовир /Viread/ и Ентекавир /Baraclude/ официално са добавени в позитивния списък

След дълго протакане най-после тенофовир и ентекавир официално са добавени в позитивния списък, публикуван на сайта на Министерството на Здравеопазването. За сега това са двата най-мощни препарата за лечение на хепатит В. Пациентите, които не са се повлияли от лечението с интерферон очакват от доста време тяхното включване в списъка, за да имат някаква алтернатива. На българският пазар тенофовир е достъпен под търговското име Виреад (Viread), а ентекавир - под търговското име (Baraclude). Малко повече за двата препарата:
 

Тенофовир (Viread) е показан за лечение на хроничен хепатит B при възрастни с компенсирано чернодробно заболяване, с доказана активна вирусна репликация, постоянно повишени серумни нива на аланин-аминотрансферазата (ALT) и хистологично доказани данни за активно възпаление и/или фиброза.
Това показание се базира на хистологичния, вирусологичния, биохимичния и серологичния отговор основно при възрастни пациенти, без предварително лечение с нуклеозиди, с HBeAg положителен и HBeAg отрицателен хроничен хепатит B с компенсирана чернодробна функция.
 

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската агенция по лекарствата - http://www.emea.europa.eu/ 

Листовка на лекарството: Tenofovir 
 

Ентекавир (Baraclude) е показан за лечение на хронична инфекция с вируса на хепатит B (HBV) при възрастни с компенсирано чернодробно заболяване и данни за активна вирусна репликация, персистиращо повишение на нивата на серумната аланин аминотрансфераза (ALT) и хистологични данни за активно възпаление и/или фиброза.  

Това показание се базира на данните от клинично проучване при пациенти, които досега не са лекувани с нуклеозиди, с HbeAg положителна и HBeAg отрицателна HBV инфекция. 

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската агенция по лекарствата - http://www.emea.europa.eu/  

Листовка на лекарството: Entecavir

  
С най-добри пожелания,
Екипът на ХепАктив