Тютюнопушенето може да влоши чернодробната фиброза при пациенти с хепатит C

Дата: юни 2006 година
Автор: A Dev, K Patel, A Conrad, и други

Сложното взаимодействие на вирусите, гостоприемника, както и факторите на околната среда (не всички от които са напълно проучени), влияят върху развитието на чернодробната фиброза. 
Някои научни изследвания в миналото изказваха предположението, че тютюнопушенето увеличава риска от фиброза при пациенти с хроничен хепатит С. Едно скорошно проучване, публикувано в списание Clinical Gastroenterology & Hepatology през юни 2006 година, потвърждава тези резултати. 
Механизмът, чрез който пушенето стимулира прогресирането на фиброзата не е добре проучен, но в него може да са замесени оксидативните увреждания, повишената некроинфламаторна дейност, и/или подтискането на имунната система.
Учените предполагат, че хипоксията (ниски нива на кислород), причинена от тютюнопушенето може да предизвика проявата на цитокини, известни като съдов ендотелен растежен фактор (VEGF) и VEGF-D, и свързаните с тях разтворими fms-подобни тирозин киназа рецептори (s-Flt) и киназа входните домейн рецептори (kinase insert domain receptors) (s-KDR). Факторите VEGF и VEGF-D стимулират ангиогенезата (кръвоносно съдовата пролиферация),  една съществена проява на чернодробна та фиброза, зарастването на раните, образуването на тумори, както и други процеси, които включват растежа на нова тъкан. Последните проучвания показват, че нивото на тези цитокини се увеличават при животни с цироза и при хора с хроничен хепатит C или хепатоцелуларен карцином. 
 

В това изследване, учените анализират дали серумните концентрации на VEGF, VEGF-D, s-Flt, и s-KDR се увеличават при пушачи с HCV инфекция, с налична и без налична чернодробна фиброза. Общо 170 пациенти с хроничен хепатит С са били избрани от базата данни с пациенти в клиниката Scripps в Ла Хойя, Калифорния; 69% са били мъже, повечето са били от европеидната раса, средната им възраст е била 47 години, а 25% от тях са били пушачи. Мнозинството от тях (60%) пушели 15 или по-малко цигари на ден. Повечето от тях били бивши участници в проучвания на антивирусна терапия, при които изследвания са се спазвали със строги изисквания по отношение на употребата на алкохол (потенциален объркващ фактор, защото хората, които пушат, е по-вероятно да пият алкохол, който уврежда черния дроб). Серумните нива на VEGF, VEGF-D, s-Flt, и s-KDR са били измерени при 59 пациенти (31 пушачи и 28 непушачи) с помощта на ензим-свързан имуносорбентен анализ.

Резултати

Като цяло, 21% от пушачите са били със степен на фиброза 3 или 4 по METAVIR, срещу - 14% при непушачите (P <0,01). Пушачите са били със значително по-висока степен на фиброза, в сравнение с непушачите (P <0,0001).

Концентрацията на s-Flt и s-KDR не се различавала значително между пушачите и непушачите, нито пък нивата на VEGF или VEGF-D в еднопроменлив (univariate) анализ (въпреки че има повишаваща се тенденция при пушачите).
При използване на мултивариантен модел използващ стъпкова регресия, обаче, следните фактори са били отчетени като значими и същевременно независими предсказващи показатели за наличие на по-тежка чернодробна фиброза (всички с P <0,05):  
  • Пушене
  • Генотип 1 HCV
  • Мъжки пол
  • Повишена VEGF-D концентрация.  
За разлика от някои други проучвания, расата/етническата принадлежност, индекса на телесна маса, както и наличието на стеатоза, не са били асоциирани с влошаване на фиброзата.
 
Заключение
 
Авторите стигат до заключението, че пациентите с хроничен хепатит С, които пушат, могат да имат по-голяма вероятност за развитие на чернодробна фиброза. Техните данни сочат също, че увеличените концентрации на VEGF и VEGF-D, които се асоциират с тютюнопушенето, може би участват в молекулярните механизми на фиброгенезата.
 
Референции
  1. А Dev, K Patel, A Konrad и др. Отношението на тютюнопушенето и фиброза при пациенти с хроничен хепатит С. Клинична Гастроентерология и Хепатология 4 (6): 797-801. Юни 2006 година.

 

Източник: Smoking May Worsen Liver Fibrosis in Patients with Hepatitis C

Коментирай новината тук:   hepatitis-bg.com/forum/index.php

Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C