В лабораторно проучване екстрактите на силибинина в белия трън възпрепятстват НСV полимеразата

Автор: Liz Highleyman
Дата: 06 април 2010
 
РЕЗЮМЕ: Силибинин и сходните биологично активни съединения в белия трън показват директно инхибиране (възпрепятстване) на полимеразата на вируса на хепатит С (НСV) при лабораторни опити с клетъчни култури, според един доклад, публикуван в броя от март 2010 на Gastroenterology. Той обаче не действа като НСV протеазен инхибитор.
 
Растението бял трън, Silybum marianum, е широко използвано в традиционната билкова медицина за лечение на чернодробни заболявания. Въпреки че белият трън и съставките му най-често се изследват като потенциална анти-фиброзна (anti-fibrosis) терапия или терапия за защита на черния дроб, той може да има и пряко действие срещу HCV.
Abdelhakim Ahmed-Belkacem, заедно с колеги от Франция и Германия използвали различни лабораторни модели, за да преценят дали активните съединения в силимарина могат да инхибират (препятстват) функционирането на НСV ензимите, подобно на ефекта от съвременните директно насочени антивирусни терапии, които в момента са в процес на лекарствена разработка.
 
Силимаринът е смес от няколко флавонолигнани (вид растителна съставка) на белия трън, включваща силибинин А, силибинин Б, изосилибинин А, изосибилинин Б, силикристин, и силидианин (silibinin A, silibinin B, isosilibinin A, isosilibinin B, silicristin, и silidianin), отбелязват като предистория авторите на изследването. Предишни изследвания показват, че силибина инхибира репликацията на НСV в лабораторни репликони и венозната инфузия води до намаляване на вирусния товар на НСV РНК при пациентите, зависещо от дозата.
 
Изследователите тествали инхибиторното действие на съставките на силимарина срещу НСV РНК-зависимите РНК полимеразни и NS3/4A протеазни ензими, които играят решаваща роля при вирусната репликация. Те изследвали внимателно способността на съединенията да пречат на ензимната активност на НСV и да инхибират репликацията в един модел на НСV генотип 1 репликон и модел на клетъчна култура на заразния НСV генотип 2а JFH1.
 
Резултати
Силибинин A, силибинин B, техните водоразтворими дихидроген сукцинат форми и Legalon SIL (интравенозен силибинов препарат, който се продава в търговската мрежа) всичките инхибират полимеразната функция на НСV.
50% инхибиторни концентрации (IC50) са били около 75-100 muM.
Нито едно от тези съединения не е инхибирало протеазната функция на НСV.
Силибинин A и силибинин B са инхибирали репликацията на HCV както в репликона на генотип 1b, така и в модела клетъчната култура на JFH1.
 
"Силибинин A and силибинин B, както и Legalon SIL, инхибират HCV репликона и репликацията на JFH1 в клетъчна култура," заключават авторите на изследването. "Този ефект отчасти може да бъде обяснен със способността на тези съединения да инхибират НСV РНК-зависимата полимеразна активност на РНК."
 
"Резултатите ни могат да служат като основа за оптимизиране и по-нататъшно разработване на членовете на семейството на флавоноидите като специфични НСV антивирусни," добавят те.
 
Изследователски екип "Pathophysiology and Therapy of Chronic Viral Hepatitis," INSERM U955, Créteil, France; Institut de Biologie de Lille (CNRS UMR8161), Université de Lille I and II and Institut Pasteur de Lille, Lille, France; Department of Virology, Hôpital de Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France; Rottapharm/Madaus, Cologne, Germany; National Reference Center for Viral Hepatitis B, C and Delta, Department of Virology, Hôpital Henri Mondor, Université Paris 12, Créteil, France.

Референции
A Ahmed-Belkacem, N Ahnou, L Barbotte, and others. Silibinin and Related Compounds are Direct Inhibitors of Hepatitis C Virus RNA-Dependent RNA Polymerase. Gastroenterology 138(3): 1112-1122 (Abstract). March 2010.
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.
 
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C