Висока степен на разпространение и случаи на хепатит С сред мъже, които правят секс с мъже

Снимка
 stanley-dai-ifgftnptvaw-unsplash.jpg
Photo by Stanley Dai on Unsplash

 

В сътрудничество с Института Kirby към университета UNSW в Сидни, Австралия, СЗО публикува систематичен преглед и мета-анализ на разпространението и случаите на вируса на хепатит С (HCV) при мъже, които правят секс с мъже (МСМ) в изданието The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

В света за около 17 милиона души се смята, че имат хроничен HCV и всяка година се счита, че се случват по 1,75 милиона нови инфекции.

СЗО е поставила за цел елиминирането на хепатит С до 2030 г. Тази амбициозна цел е постижима, тъй като лечението с директно-действащи антивирусни средства (ДДАС) вече е налице в допълнение към ефективните профилактични мерки. Макар че предаването на вируса на хепатит С се наблюдава предимно при използване на венозни наркотици и необезопасено инжектиране в здравни заведения, също така може да се наблюдава и сексуално предаване, особено при необезопасен анален секс.

СЗО възложи този систематичен преглед и мета-анализ, за да обобщи световните данни за разпространението и случаите на инфекция с HCV сред МСМ, и за да разгледа връзките с ХИВ и венозната употреба на наркотици. Резултатите са представени в доклад.

От 1221 идентифицирани публикации, 194 са преценени като подходящи и са включени в мета-анализа.

"Установеното в този преглед показва, че при популациите на МСМ по света инфекцията с HCV е много честа, като между различните страни и региони има значителни вариации,“ твърди водещият автор, Jeff Jin, от университета на Южен Уелс (UNSW) в Сидни. В този преглед общата честота на разпространение при МСМ е 3,4% (95% CI: 2,8-4,0).

Публикацията потвърждава повишения риск от HCV при ХИВ-позитивни МСМ. Прегледът установява, че в световен мащаб, общото разпространение на HCV при ХИВ-позитивните МСМ е 6,3% (95% CI: 5,3–7,5), сравнено с 1,5% (95% CI: 1,0-2,1) при ХИВ-отрицателните МСМ. Разликата между обобщените данни за разпространението на HCV при ХИВ-позитивните и ХИВ-отрицателните МСМ е най-голяма в европейския регион на СЗО, следван от западнотихоокенския регион и региона на американските континенти. Това повишено разпространение на HCV сред ХИВ-позитивните МСМ до голяма степен е в основата на допълнителния товар на HCV сред МСМ в сравнение с общата популация.

Венозната употреба на наркотици е основен път за предаването на HCV в световен мащаб и също така представлява важен рисков фактор за предаването на HCV сред популациите на МСМ. МСМ с история на венозна употреба на наркотици е значително по-вероятно да са HCV-позитивни, отколкото МСМ, които не са си инжектирали наркотици. Обобщените данни за разпространение на HCV е значително по-висока при МСМ, които някога (30,2%, 95% CI: 22,0-39,0) или понастоящем (45,6%, 95% CI: 21,6-70,7) си инжектират наркотици при сравнение с тези, които никога не са си инжектирали (2,7%, 95% CI: 2,0-3,6).

„Осъществяването на връзка и подкрепата на МСМ, които също си инжектират наркотици, посредством адаптирана и ефективна превенция, тестване и терапия, е от критично значение,“ казва д-р Niklas Luhmann, технически ръководител в Глобалните програми за ХИВ, хепатит и инфекции, предавани по полов път на СЗО.

Също така са разгледани световните данни за случаите на HCV сред МСМ. Включени са общо 46 изследвания, които докладват по темата. Анализът установява, че новите инфекции са с най-висок ръст сред ХИВ-позитивните МСМ като те са 8,46 (95% CI:6,78-10,32) на 1000 човеко-години и при няколко скорошни изследвания на ХИВ-отрицателни МСМ, които ползват предекспозиционна профилактика (PrEP) (общи данни за случаите на HCV 14,80 (95% CI: 9,65-20,95) за 1000 човеко-години).

По-високият брой случаи на HCV, наблюдаван сред МСМ, които ползват PrEP може да се дължи на няколко фактора: МСМ, които използват PrEP, обикновено го правят, защото са определили сами, че са изложени на по-висок риск от ХИВ и имат по-силни бариери пред редовната употреба на кондоми. Възможно е също повече да общуват с ХИВ-позитивни МСМ, при които, както е отбелязано по-горе, има повече разпространение на HCV, отколкото при ХИВ-отрицателните МСМ. Освен това, в разгледаните изследвания, по-високо рисковите ХИВ-отрицателни МСМ, които ползват PrEP, са показали висока HCV виремия преди прилагането на PrEP. Следователно по-високият риск от HCV при ХИВ-отрицателните МСМ, ползващи PrEP, може да е налице от преди ползването на PrEP, а да не е в резултат от промени в сексуалното поведение и употребата на кондоми след PrEP.

„Знаем, че трябва да подобрим достъпа до превенция, тестване и лечение за силно засегнатите и понякога маргинализирани популации, за да постигнем целите си за елиминиране на хепатита,“ казва д-р Meg Doherty, Директор на Глобалните програми за ХИВ, хепатит и инфекции, предавани по полов път на СЗО. „Този първи световен систематичен преглед на разпространението и случаите на HCV сред популациите на МСМ подчертава, че са необходими още усилия в подкрепа на превенцията, тестването и лечението на ХИВ и HCV при МСМ във висок риск. Съществуващите ХИВ и PrEP програми за МСМ трябва да включват тестване и лечение на HCV и да предлагат адаптирани превантивни интервенции“.

 

Източник: https://www.who.int/news/item/17-11-2020-who-commissioned-global-systematic-review-finds-high-hcv-prevalence-and-incidence-among-men-who-have-sex-with-men

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.