Витамин D подпомага лечението на хроничен хепатит C

Дата: 25 ноември 2009
Автор: Maryann Gromisch
Разпространил: http://www.empowher.com/
 
Хепатит С е възпаление на черният дроб, причинено от сферичен, покрит, едно-верижен РНК вирус. Световната Здравна Организация изчислява, че 170 милиона души в световен мащаб са инфектирани с вируса на хепатит С (HCV). В САЩ, HCV е отговорен за 20% от всички случаи на остър хепатит (тежък и с по-малка продължителност), което прави около 30,000 нови остри инфекции, и 8000 до 10,000 смъртни случаи годишно. Заразяването с хроничен (дългосрочен) хепатит С е предимно в резултат на проникване на заразена кръв през отворени рани или чрез заразени спринцовки и игли.
 
Лечението с най-обещаващите резултати, е комбинация от пегилиран интерферон алфа (Пегасис, Пегинтрон) и антивирусното лекарство рибавирин (Витразол). Интерферон алфа е белтък, който човешкото тяло произвежда по естествен път като защитен отговор на вирусни инфекции. Пегилацията описва химически процес, който позволява на интерферона да остане по-дълго в тялото. Интерферонът усилва действието на рибавирина при лечение на HCV.
 
Добавянето на дневната доза витамин D към режима на лечение с пегилиран интерферон алфа 2 и рибавирин може да увеличи процента на отговорилите на лечението, съгласно абстракт на статия, който беше представен на 60-тата годишна конференция на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания (American Association of the Study of Liver Disease).
 
„Това уводно/предварително изследване потвърждава полезността от добавянето на витамин D към традиционната антивирусна терапия при пациенти с хроничен хепатит С”, твърди главният изследовател, д-р Saif M. Abu-Mouch от Факултета по Хепатология към Медицинския център Hillel Yaffe, в Хадера, Израел.
 
В изследването, на 58 пациенти, които формирали контролната група (всички те са били диагностицирани с хепатит С), които са били избрани на случаен принцип, им е било изписано лечение с пегилиран интерферон-алфа 2, веднъж седмично по 1.5 микрограма/кг, както и рибавирин, от 1000 до 2000 мг дневно. Тридесет и един пациенти получили същото лечение, плюс витамин D, в дози от 1000 до 4000 международни единици (IU) дневно. На 4-тата седмица от лечението, е бил отбелязан бърз вирусологичен отговор (RVR) при 44% от пациентите, които са получавали витамин D, и при 18% от контролната група. На 12-тата седмица от лечението, 96% от групата, които са получили допълнително витамин D, и 48% от контролната група са имали отрицателен резултат за HCV РНК (пълен ранен вирусологичен отговор – cEVR).
 
„Изследването е изненадващо и обещаващо, защото витамин D е нещо, което е много лесно за използване и при него няма токсичност. Интересно е също, че групата лекувана с витамин D е имала по-тежко заболяване, отколкото контролната група. Аз мисля, че това може да се определи като много силен резултат от едно малко изследване”, коментира д-р Laurent Tsakins, един от участниците в AASLD конференцията.
 
Maryann Gromisch е регистрирана медицинска сестра, работила в медицинското, хирургическото, и реанимационното отделение в болница, както и с гастроентеролог в частна практика.
  
 
Може да коментирате новината тук: http://hepatitis-bg.com/forum/index.php?topic=2549.0
 
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C