Влияние на екстракта от бял трън върху жизнения цикъл на вируса на хепатит С

Дата: 25 юли 2010
 
Разпространил: www.nccam.nih.gov
 
Едно лабораторно проучване показва, че силимаринът (silymarin) (екстракт от растението бял трън), има множествено въздействие срещу жизнения цикъл на вируса на хепатит С. Хепатит C е хронично (продължително) заболяване, което засяга основно черния дроб и често е трудно да се лекува. Лабораторното проучване изследва антивирусните свойства и механизми на силимарина върху култивирани (отгледани в лаборатория) човешки чернодробни клетки, заразени с вируса. Проучването, финансирано частично от NCCAM, е публикувано в списанието Hepatology.
 
Изследователите отгледали човешки чернодробни клетки и ги заразили in vitro с вируса на хепатит С. След това клетките са били подложени или на стандартно лечение с лекарство за хепатит С или на въздействието на разредена доза силимарин. Чрез анализиране на взаимодействието между силимарина и вируса, учените отбелязват, че силимарина възпрепятства навлизането на вируса на хепатит С в и сливането му с контролните чернодробни клетки. Те установили също, че силимаринът потиска способността на вируса да произвежда РНК (едно съединение, което играе важна роля в белтъчния синтез и други химически дейности на клетката), като по този начин се намесва в част от жизнения цикъл на вируса. При измерване за сравнение с нетретирани клетки, силимаринът също така е довел до значително намаляване на вирусния товар (количеството на вируса в клетките), макар и в по-малка степен отколкото лечението с интерферон. Изследователите открили също, че силимаринът предотвратява разпространението на вируса от клетка на клетка.
 
Тези данни, добавени към предишни проучвания на антивирусните и противовъзпалителни свойства на силимарина, дават повече информация за потенциалните механизми, свързани с антивирусното действие на силимарина. Необходими са по-нататъшни изследвания, особено чрез клинични изпитания, за да се определи дали силимаринът може да бъде безопасна и ефективна добавка за лечение на хепатит С при хората.
 
Референция
Wagoner J, Negash A, Kane OJ, et al. Multiple effects of silymarin on the hepatitis C virus lifecycle. Hepatology. 2010;51(6):1912–1921.
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.
 
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C