Водещият препарат срещу хепатит B разработван от ContraVir преминава към изпитване от Фаза 2а

Компанията ContraVir започна да записва пациенти за следващата група за определяне на дози в клинично изпитание от Фаза 2а, в което се сравнява препаратът CMX157, произведен от компанията, с препарата Viread (тенофовир дизопроксил фумарат) за лечение на хроничен хепатит B (HBV).
Биофармацевтичната компания разработва таргетирани антивирусни терапии, съсредоточени основно върху получаването на лекарство срещу хепатит B. CMX157 е един от двата препарата против HBV, които ContraVir разработва.
CMX157 е силно лекарство, подобно на ефективното антивирусно лекарство Viread. Новаторската му структура, насочена към черния дроб, води до намаляване на циркулиращите нива на тенофовир, което намалява системното излагане и понижава възможността от бъбречни увреждания като страничен ефект.
 
 
 
В едно предходно клинично изпитване от Фаза 1б с увеличаване на дозата (NCT01080820), CMX157 демонстрира отличен профил на безопасност, поносимост и разпределение на лекарството. Въз основа на потенциала на водещия си препарат, който е най-добрият в класа си, ContraVir се надява, че CMX157 ще се превърне в крайъгълен камък на комбинирана терапия срещу HBV.
Фаза 2а от клиничното изпитание с увеличаване на дозата (NCT02710604) по проект ще включи 60 нелекувани до сега пациенти с хронична инфекция HBV, за да сравни безопасността и ефективността на препарата на ContraVir - CMX157 с тези на препарата Viread, който се произвежда от Gilead Science.
По десет пациента от всяка група ще получават в продължение на четири седмици 5, 10, 25, 50, или 100 мг CMX157 дневно. По двама пациента от всяка група ще получават Viread в стандартни дози от по 300 мг.
Включването на пациенти в изследването започна след положителна препоръка от страна на независим съвет, мониториращ безопасността, който разгледа профила на безопасност, поносимост и фармакокинетичния профил на CMX157 след завършените кохортни изпитвания с дози от 5, 10 и 25 мг от Фаза 2а. Въз основа на положителното мнение беше одобрено изпитването на по-високи дози от лекарството (50 и 100 мг дневно).
„Заедно с неотдавнашното клинично доказателство, че CMX157 има място при пациентите с HBV, потвърждението от страна на независимия мониторингов съвет за профила на безопасност на CMX157 още повече помага да се утвърди потенциала на това лекарство като крайъгълен камък за комбинирана терапия, която да лекува HBV,” казва в съобщение за пресата Джеймс Сапирщайн, Главен изпълнителен директор на ContraVir.
„С нетърпение очакваме да съобщим финалните данни от Фаза 2а до края на годината и продължаваме да смятаме, че CMX157 притежава идеалните качества, необходими, за да бъде използван като част от бъдеща комбинирана лекарствена стратегия, където взаимодействието между различните лекарства поставя високи изисквания пред безопасността,” казва той.
Положителните междинни резултати от показват силно антивирусно действие. По-конкретно, доза от 25 мг постигна резултат върху HBV, който, с намаленото вирусно натоварване, е сравним със стандартната доза от 300 мг Viread, но със значително по-малко системни странични ефекти. Резултатите от завършената Фаза 1б и продължаващата в момента Фаза 2а предполагат, че CMX157 може да смекчи токсичността към бъбреците и костите, която се свързва с употребата на Viread.