Водещите новини през 2009 година

Автор: Alan Franciscus
Дата: януари 2010
 
Не знам какво мислите вие, но напоследък изглежда като че ли времето ускорява своя ход - казват, че колкото повече остаряваш, толкова по-бързо лети времето - лично аз категорично отхвърлям тази теория! Но наистина, като че ли беше вчера когато седях на същия този стол и пишех на същия този компютър за водещите новини на 2008 година. Във всеки случай изготвянето на списък с водещите новини вече стана традиция за HCSP/HCV Advocate и винаги чакам с нетърпение мнението на персонала на HCSP и колегите от HCV Advocate кои са най-подходящите събития, които да бъдат класифицирани като водещи новини. 2009 година наистина ни донесе някои удивителни новини и е трудно да бъдат “пресеяни” до  подходящ за коментиране обем; въпреки това сме съставили долния списък с някои от водещите, според нас, новини; смятаме, че новините под номер едно и номер две са най-важни, останалите не са подредени по някакъв специален ред.
 
РЕФОРМА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
Още в 2008 година писах за вероятна реформа на здравеопазването в Съединените щати:
 
“Смятаме, че през 2008 година ще се наблюдава засилено придвижване  към реформа в здравеопазването на местно и щатско равнище, каквото наблюдаваме в Масачузетс и Сан Франциско. Всички ние сме на мнение, че е назряло времето за основна реформа в здравеопазването на страната и че евентуално такава една реформа ще стане национална фокусна точка, но ще са необходими много години и силната подкрепа на всички американци, за да се превърнат здравните грижи и услуги за всички американци в реалност”.
Това, за което всички тогава смятахме, че ще са необходими много години за да бъде реализирано, скоро ще бъде факт на национално равнище. Всички трябва да подкрепим това важно законодателство, въпреки че далеч не е съвършено. Да се надяваме, че след като бъде приета тази мярка, тя ще може да бъде усъвършенствана в бъдеще с цел всеки американец да има достъп до качествена медицинска помощ. И въпреки че въпросът за здравната реформа не е специално свързан с хепатит С, то той засяга по някакъв начин почти всеки един от нас - хората от НСV общността. Не бих могъл да изброя всички имейли, които получавам от хора без здравна застраховка или с такава, която не покрива заплащането на медицинската помощ и лекарства за НСV.
 
ЛЕКАРСТВА ЗА НСV В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА:
 
Не е изненадващо, че най-важните новини през 2009 година, свързани с НСV, се отнасят до медикаментите, които се разработват за лечение на хепатит С. Двете лекарства, които са в най-напреднал стадий на разработка, са протеазните инхибитори на НСV - telaprevir и boceprevir, тествани в комбинация с пегилиран интерферон плюс рибавирин. Цикълът на разработка и на двете лекарства приключва през 2010 година и се очаква резултатите от фаза ІІІ да бъдат изпратени на Администрацията за храни и лекарства (FDA) за одобрение за пускане в продажба през 2010-2011. Възможно е FDA да одобри лекарствата до 2011 година, ако в данните няма грешки и ако FDA няма някакви важни притеснения относно безопасността или от друг характер, на които да не е обърнато внимание по време на клиничните изпитания.
 
·        Telaprevir (с пегилиран интерферон и рибавирин): На база клиничните резултати и последствия изглежда, че това е победителят. Терапевтично-наивни с генотип 1: През 2009 г. данните от различните клинични изпитания на телапревир, пегилиран интерферон плюс рибавирин (фаза ІІ) установиха, че 69% от терапевтично-наивните пациенти с генотип 1, лекувани в продължение на 24 седмици, са постигнали траен вирусологичен отговор (SVR). Повторното лечение в продължение на 48 седмици на пациенти, които не са постигнали SVR при предишен курс с пегилиран интерферон плюс рибавирин, е довело до резултати от 38% до 76% SVR (в зависимост от вида на предходния SVR). Най-значимият страничен ефект е бил кожен обрив. Друго изследване е оценявало настоящата схема на дозиране от три пъти дневно (изследвания понастоящем във фаза ІІІ) в сравнение със схемата два пъти дневно (със същата дневна експозиция на лекарството). Установено било, че схемата на прием два пъти дневно е също толкова ефикасна, както и дозата три пъти дневно.Последиците от тези резултати в момента не са напълно ясни, тъй като всички предишни изследвания и настоящите изследвания във фаза ІІІ на телапревир за използвали и използват схема на прием (дозировка) три пъти дневно.
 
·        Boceprevir (с пегилиран интерферон и рибавирин): Непосредствено след telaprevir по клинична разработка. Изследванията във фаза ІІІ са напълно окомплектовани с участници и се очаква да бъдат завършени през 2010 година. Очаква се фирмата Merck/Schering да кандидатства пред FDA през 2011 година. Терапевтично-наивни пациенти с НСV генотип 1, лекувани 48 седмици с комбинация от boceprevir, пегилиран интерферон плюс рибавирин са постигнали SVR в размер на 75%. Едно малко, 48-седмично изследване на повторно лечение с boceprevir и пегилиран интерферон плюс рибавирин при лица, които не са постигнали SVR, довело до 55% SVR. Най-тревожният страничен ефект на boceprevir е анемията, която вече е проблем при режимите, съдържащи рибавирин.
 
·        INFORM-1: Това изследване е първата комбинирана НСV терапия на HCV протеазен инхибитор (RG7227) и НСV полимеразен инхибитор (RG7128) без интерферон и рибавирин. Първоначалните данни са доста насърчителни с рязък спад на НСV РНК (вирусен товар). За съжаление 900 милиграмовата доза е била елиминирана от изследването поради нежелани реакции, така че не е ясно какво означава това за бъдещите изследвания на комбинираната терапия.
 
·        Albuferon (Zalbin): дългогодишният продукт на Human Genome Science (HGS) - интерферона (в доза на всеки две седмици), в комбинация с рибавирин, приключи изследванията във фаза ІІІ и изглежда, че по нищо не отстъпва на Pegasys (дозировка един път седмично) плюс рибавирин. В края на 2009 HGS представи резултатите на FDA за одобрение за пускане в продажба. Одобрението се очаква през 2010-2011 г. Не е ясно как това по-ново дългодействащо лекарство ще промени картината на лечение на НСV.
 
Други важни новини през тази години (подредени не по степен на важност) включват:
 
·        Смъртта на чернодробната клетка: Дълго време се смяташе, че атакуването от имунната система на вируса на хепатит С, който заразява чернодробните клетки, е причина за тяхната смърт. Изследователи от University of Alberta, Канада, обаче откриха и съобщиха в началото на 2009 г., че самият НСV причинява известно увреждане на чернодробната клетка и може да доведе до смъртта на клетките на черния дроб.
·        Сливания и поглъщане: Две големи НСV фармацевтични фирми - Roche и Schering - бяха изкупени или се сляха през 2009 г. Roche се сдоби с Genentech рано тази година и вече приключи с преместването от Nutley, Ню Джърси в Сан Франциско, Калифорния. Merck придоби Schering-Plough в началото на 2009 г. Merck и Schering няма да се слеят изцяло до началото на 2010 г.
 
·        Чернодробна трансплантация: През 2009 година имаше много новини относно трансплантацията на черен дроб. За съжаление, повечето от тях бяха за различията по отношение на грижите и резултатите бяха отрицателни.
 
-         едно изследване проследява 144 507 пациенти, хоспитализирани в Пенсилвания със заболявания, свързани с черния дроб, от които на 4 361 е била направена оценка за чернодробна трансплантация и са били включени в листа на чакащите, а 1 537 са получили чернодробна трансплантация. Авторите установяват, че “61% от мъжете са били преценени като нуждаещи се от трансплантация в сравнение с 39% при жените;  при белите този процент е 73.8%, а при черните - 8.6%; а 62% от пациентите с частна здравна застраховка са били посочени за трансплантация, докато при лицата с държавна здравна застраховка Medicare този процент е само 4.7%”.(www.urbanmecca.net)
-         Един преглед на архива на 5 центрове за трансплантация за периода 1999 - 2008, който обхваща досиетата (данните) на 771 пациенти установява, че смъртността при афро-американците е с 30% по-висока отколкото при белите. Изследователите казват, че при афроамериканците, претърпяли чернодробна трансплантация има по-голямо прогресиране на възпаленията и тежката фиброза, отколкото при белите. (www.medicalnewstoday.com, Liver transplantation, м.септември)
-         Едно изследване на 850 пациенти, получили чернодробна трансплантация от м. март 2002 до декември 2007 поради чернодробно заболяване, свързано с НСV установява, че след трансплантацията резултатите (изхода) при жените е по-лош, отколкото при мъжете (www.AASLD.org)
 
·        Законодателство: 2009 бе годината в която се създаде връзка. между НВV и НСV общностите. През 2009 година бе внесен за разглеждане Закона за контрол на вирусния хепатит и чернодробния рак от конгресмените Mike Honda (D-CA) и Charles Dent (R-PA). Законът се стреми да осигури през 2011 година 90 милиона долара инвестиции за увеличаване капацитета и възможностите на Центровете за контрол на заболявания (CDC) да подкрепят усилията на отделните щати за превенция, имунизации и наблюдение.   Всички ние трябва да фокусираме усилията си в подкрепа на този много важен проектозакон, който би помогнал да се обърне внимание на някои несъответствия /неравенство/ в грижите за НВV и НСV.
 
·        Доклади: през 2009 година бяха публикувани два важни доклада: първият от тях “Тихата епидемия от вирусен хепатит може да доведе до рязко нарастване на сериозните чернодробни заболявания” твърди, че по-малко от 1 на всеки 5 пациенти с хепатит С (което прави 663,000 от 3.9 милиона с НСV в САЩ) получават лечение за НСV. Разбивката според общия брой издадени нови рецепти (предписано лечение) показва, че от 126,000 рецепти за пегилиран интерферон плюс рибавирин, издадени през 2002 г., броят им е спаднал до 83,000 през 2007 г. Изследователите свързват намаления брой рецепти с липсата на диагностициране на НСV и с факта, че по-малко от 25% от пациентите с диагноза НСV се насочват за НСV антивирусна терапия. Друг важен доклад, публикуван през 2009 година е Consequences of Hepatitis C Virus (HCV):  Cost of a Boomer Epidemic of Liver Disease, възложен от Vertex Pharmaceuticals, Inc. и изготвен от Milliman, Inc. В своя подробен доклад те потвърждават предишните изчисления за финансовото бреме, което ще създадат бъдещите НСV заболявания и стигат до някои  тревожни изводи:
 
-         годишните разходи за напреднала чернодробна болест ще нараснат до 85 милиарда щ.д. през следващите две десетилетия;
-         разходите на Medicare ще се увеличат с 500% - от 5 милиарда $ на 30 милиарда щ.д. през следващите две десетилетия.
 
Да се надяваме, че тези два доклада ще засилят необходимостта от незабавно приемане на упоменатото по-горе законодателство за вирусния хепатит.
 
·        ХИВ и остър НСV: През последните няколко години излязоха редица доклади за предаване на НСV по полов път между ХИВ-позитивни мъже. През 2009 година беше публикувано едно изследване, в което се стига до извода, че причина за предаването на остър НСV между ХИВ-позитивните мъже в Ню Йорк е сексуалната трансмисия, а не инжекционната форма на употреба на наркотици. Съобщава се също така, че при ХИВ-позитивните мъже, прихванали остър НСV, прогресирането на НСV заболяването им е значително ускорено и се препоръчва незабавно лечение с НСV антивирусни препарати, тъй като повечето от хората с остър НСV могат да се отърват от вируса. На база силните епидемични взривове от НСV при ХИВ-позитивни мъже, Ню Йорк вече разглежда НСV като заболяване предавано по полов път - поне сред ХИВ-позитивните мъже. Но трябва да се отбележи (поне засега), че високият процент сексуална трансмисия е наблюдавана само при ХИВ-позитивните мъже и начинът на предаване изглежда е свързан с аналните сексуални практики.
 
·        Метаболитен синдром и стеатоза: Все повече вниманието се фокусира върху последиците от метаболитния синдром и по-специално стеатозата. Очаква се през следващите две десетилетия стеатозата да изместни НСV като симптом (индикация) номер едно за чернодробна трансплантация. Ако се добави метаболитният синдром към НСV се получава една страховита картина на по-сериозно прогресиране на болестта и по-слаби резултати от лечението. Лошата новина за стеатозата е, че засега няма лекарства за лечението й, но пък добрата новина е, че може да се лекува успешно при повечето хора чрез здравословен режим на хранене и упражняване (спортуване). Забележете че казвам, че може да бъде лекувана, но не съм казал, че е лесно. Но въоръжени с необходимия инструментариум, храненето и поддържането на здравословна диета и програма за упражнения е постижимо.
 
·        Резултат (изход) от лечението: Хората с НСV, постигнали SVR, трябва да получават последващи медицински грижи с течение на времето тъй като някои, особено тези , които са били лекувани и са имали тежка фиброза или цироза, могат да претърпят сериозно развитие на заболяването даже и след достигането на SVR. Изводът от тази новина е, че докато повечето хора, постигнали SVR, няма да имат по-нататъшно сериозно прогресиране на болестта, при някои, за съжаление, болестта ще продължи да прогресира.
 
·        Опасни инжекции: те излагат хиляди хора на риск от НСV. В началото на 2009 излезе един доклад, който установява, че само в САЩ има поне 60,000 души, които може да са били изложени на хепатит В и С. (www.newsday.com). Миналата година епидемичният взрив в Лас Вегас изложи на риск 40,000 души. Тази година е малко по-добре, но все пак всяка една експозиция е твърде много - най-голям взрив е имало в различните медицински центрове за ветерани в САЩ, при който се изчислява, че 11,000 души са били изложени на хепатит В, хепатит С и ХИВ след направена колоноскопия с нестерилизирано оборудване. Учудващо е, че такива често срещани взривове продължават да се случват защото не се спазват установените стандартни практики за предпазване на хората.
 
·        Обмяна на игли: добрата новина е, че сме на прага (поне на книга) най-накрая в тази страна да се финансира обмяната на игли. Камарата на представителите и Сената на САЩ са гласували закони, в които е включено и финансиране обмяната на игли от Федералния бюджет за 2010 година. Очаква се президентът Обама да го подпише, за да влезе в сила. Най-накрая нещата се обръщат в полза на добрата страна на идеята за обмен на игли - т.е. по-скоро за превенция на предаването на болестта, отколкото погрешното разбиране, че се насърчава или се гледа леко на употребата на наркотици. Извършва се и промяна във Войната срещу наркотиците, която се оказа провал почти на всяко едно равнище както у нас, така и в чужбина. Един различен подход тук и по света би ни помогнал да намалим популацията в затворите, а да работим тук за въвеждане на ефективни мерки, които ще ни помогнат за евентуални решения на зависимостта от наркотици.
 
·        Отглеждане на чернодробни клетки от човешка кожа:Материалът, който най-много заинтригува повечето от нас в HCSP, се отнасяше до отглеждане на чернодробни клетки от човешката кожа! S.A. Duncan и колегите му от Колежа по медицина (Medical College) на Wisconsin в Milwaukee са успели на основата на предишни изследвания, ръководени от J. Thomson и колеги при University of Wisconsin-Madison, да образуват (формират) чернодробни клетки чрез манипулиране на кожни клетки. Възможността да се създадат чернодробни клетки от кожни клетки ще помогне да се ускорят нови тестове, разработване на лекарства, включително ваксини и даже може да доведе до технология, която ще ни позволи напълно да регенерираме черния дроб. Следете това откритие - ще слушате за него през следващите години като за една повратна (критична) точка в науката за черния дроб.
 
Чудесния кофеинДа споменем с уважение чудесния кофеин (caffeine), за който едно друго окуражаващо проучване е установило, че пиенето на кафе може да намали риска от прогресиране на болестта. Това проучване е част от изследването HALT-C. Шегата настрана, проучването е тип “саморазкриване”, което пита хората колко кафе пият. Действителната консумация на кафе и кофеин (т.е. колко кофеин съдържа всяка чашка кафе на Joe) не е научно претеглено, така че това, което трябва да знаем в ежедневието си в резултат на това проучване, е: умерената консумация на кафе вероятно е “ок” за черния дроб. Би било интересно все пак да бъде проведено добре разработено клинично тестване на кафето и кофеина с цел точно определяне на ползите и риска (ако има такива) от употребата на кофеин.
 
Интересно ни е да разберем как вие класифицирате тези новини според тяхната важност. Пишете ни, за да знаем и да включим и други съобщения, които според вас трябва да бъдат добавени към списъка ни.
 
Можем само да се надява, че по това време догодина (което ще пристигне по-бързо и от куршум) ще обсъждаме какво трябва да се подобри в проектозакона за реформа в здравеопазването, който ще стане закон през 2010 година.
 
Източник: Top Stories of 2009 :
 
Може да коментирате новината тук: http://hepatitis-bg.com/forum/index.php?topic=2590.0
 
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C