Заболяване на черния дроб е водеща причина за смърт при хората с хроничен хепатит B

Автор: Liz Highleyman
Дата: 15 януари 2013
 
Напреднало чернодробно заболяване, причинено от вируса на хепатит B (HBV) [включително хепатоцелуларен карцином (HCC) и декомпенсирана цироза] са причина за над 40% от смъртните случаи на лица с хроничен хепатит B в голяма организация по здравеопазване, съобщават изследователи в сигналния брой онлайн от 12 декември, 2012, на Hepatology.
 
В течение на годините или след десетилетия хроничната HBV инфекция може да причини тежко увреждане на черния дроб, включително напреднала фиброза, цироза (образуване на ръбцова тъкан, цикатризация) и HCC (вид първичен чернодробен рак). В крайна сметка нелекуваният хепатит B може да доведе до декомпенсирано заболяване, чернодробна недостатъчност, чернодробна трансплантация или смърт.
 
Jean-Luc Szpakowski и Lue-Yen Tucker от Kaiser Permanente разглеждат естествената история на HBV инфекцията сред една част от населението на САЩ, съставена предимно от хора с азиатски произход.
 
Изследователите са идентифицирани причините за смъртта на 6689 членове на здравния план, заразени с  HBV, проследени между м.март 1996 и м.декември 2005. Анализът включва 3445 мъже и 3244 жени. По-голямата част (68%) са с произход от азиатско/тихоокеанските острови (API), 12% са бели, а 20% са от друга или неизвестна раса/етнос. Повечето от тях не са били лекувани с антивирусна терапия за хепатит B.
 
Причините за смърт са класифицирани HBV (разпределени на декомпенсирана цироза и HCC), всички видове рак, сърдечносъдови заболявания, както и други или неизвестни причини. Декомпенсираната цироза е дефинирана като наличие на асцит (натрупване на течност в коремната кухина), портална хипертония или чернодробна енцефалопатия.
 
Резултати
 • Общо 439 пациенти са починали по време на проучването, от които 307 са мъже.
 • Общата смъртност е 7.5 на 1000 човекогодини.
 • Общо 205 смъртни случаи (включително 165 при мъжете) са свързани с HBV инфекция.
 • При мъжете смъртността е по-висока, отколкото при жените:
  • общо смъртни случаи: 8.9% спрямо 4.1%;
  • смъртни случаи, свързани с HBV: 4.8% спрямо 1.2%.
 • Приблизително 40% от всички смъртни случаи при пациентите над 40 години са свързани с HBV.
 • Смъртността от HCC е два пъти по-висока от смъртността от декомпенсирана цироза.
 • Смъртните случаи от HCC представляват 70% от всички смъртни случаи при мъжете и 37% при жените.
 • При мултивариантен (многофакторен) анализ, най-значими предиктори на смърт по всякакви причини са напреднала възраст, мъжки пол и съществуващи съпътстващи заболявания (като бъбречно заболяване, диабет и сърдечносъдови заболявания).
 • Обаче само напредналата възраст предсказва смърт вследствие на свързани с HBV причини:
  • Мъже на възраст 40-64 години: коефициент на вероятност /относителен риск/ (OR) 7.8 или почти 8-пъти по-висок риск;
  • Мъже на възраст 65 или повече години: OR 34.4;
  • Жени на възраст 40-64 години: OR 11.4;
  • Жени на възраст 65 или повече години: OR 50.0.
 
"HBV е причина за смъртта на над 40% от хората, починали по време на проучването като смъртността нараства значително с напредването на възрастта над 40 години при мъжете и над 50 години при жените," заключават авторите на проучването. "Смъртността, свързана с HBV, е 4 пъти по-разпространена при мъжете, отколкото при жените и се среща еднакво често при лица с неазиатски и API произход."
 
"Това е от значение за приоритета, който трябва да бъде даден на подходящия за възрастта скрининг за HCC при тази група от населението," препоръчват те. "Още по-важни са подходящия скрининг за HBV на високорисковите групи, подходящо използване на анти-HBV медикаменти, както и окончателното ликвидиране на това заболяване посредством всеобщо ваксиниране срещу HBV."
 
Референция
J-L Szpakowski and L-Y Tucker. Causes of death in patients with hepatitis B: A natural history cohort study in the United States. Hepatology. December 12, 2012 (Epub ahead of print).
 
 
 

Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.

Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C