Подкрепи сдружението!

Сдружение ХепАктив е създадено с една основна цел – да бъде полезно на всички, свързани по един или друг начин с болестта хепатит.
Ако искаш да бъдеш част от тази инициатива, да бъдеш полезен, има много неща, които можеш да направиш:
-          Да станеш член на сдружение ХепАктив – колкото повече хора стоят зад пациентското обединение, толкова по-голям е шансът гласът ни да бъде чут и нещо да се промени.
-          Да помогнеш в осигуряването на информация – цялата информация във форума и сайта е събирана от достоверни източници и превеждана от няколко човека. Ще се радваме, ако искаш да станеш един от хората, помагащи при превода на текстовете.
-          Да съдействаш за осигуряване на помещение за срещи – ХепАктив организира групи за подкрепа, които се провеждат от април 2012-та година. Групите за подкрепа дават шанс на болните да се срещат помежду си и да споделят притесненията и проблемите си. Всеки, сблъскал се с тази болест, знае колко е важно да има с кого да говори за проблема си и да получи разбиране.
Ако разполагаш с удобно за целта помещение (малка зала, читалище, кафене, част от офис или друго) или пък можеш да съдействаш за намирането на такова, пиши ни на hepactive@hepactive.org
-          Един от най-удачните начини повече хора да раберат за болестта и да се изследват, е създаването на информационни печатни материали. Ако можеш да съдействаш за изработването им – с материали, печатна база или разпространение, ще помогнеш много хора да се изследват своевременно и да променим обществените нагласи за болестта.
-          Ако имаш желание и възможност, можеш да дариш по сметката на сдружение ХепАктив:
ПИБ IBAN BG96FINV 9150 1204 368 537

Дарените средства ще бъдат използвани при организирането на групи за взаимопомощ и за създаването на информационни материали за болестта хепатит. Според българското законодателство юридическите лица, направили дарение, ползват данъчни облекчения върху сумата.

Всеки месец сдружение ХепАктив ще публикува в сайта си месечен финансов отчет, за да можеш да следиш какво се случва с всеки един дарен лев.

В България населението е около 7 милиона души. Половин милион от тях са болни от хепатит В или С. Ако искаш да бъдеш полезен на всички тези хора, пиши ни на hepactive@hepactive.org

 

Месечни справки за салдата по сметката на ХепАктив

- месец юни 2010 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 31.05.2010 - 30.06.2010

- месец юли 2010 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.07.2010 - 31.07.2010

- месец август 2010 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.08.2010 - 30.08.2010

- месец септември 2010 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.09.2010 - 30.09.2010

- месец октомври 2010 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.10.2010 - 31.10.2010

- месец ноември 2010 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.11.2010 - 30.11.2010

- месец декември 2010 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.12.2010 - 31.12.2010

- месец януари 2011 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.01.2011 - 31.01.2011

- месец февруари 2011 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.02.2011 - 28.02.2011

- месец март 2011 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.03.2011 - 31.03.2011

- месец април 2011 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.04.2011 - 30.04.2011

- месец май 2011 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.05.2011 - 31.05.2011

- месец юни 2011 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.06.2011 - 30.06.2011

- месец юли 2011 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.07.2011 - 31.07.2011

- месец август 2011 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.08.2011 - 31.08.2011

- месец септември 2011 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.09.2011 - 30.09.2011

- месец октомври 2011 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.10.2011 - 31.10.2011

- месец ноември 2011 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.11.2011 - 30.11.2011

- месец декември 2011 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.12.2011 - 31.12.2011

- месец януари 2012 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.01.2012 - 31.01.2012

- месец февруари 2012 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.02.2012 - 29.02.2012

- месец март 2012 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.03.2012 - 31.03.2012

- месец април 2012 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.04.2012 - 30.04.2012

- месец май 2012 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.05.2012 - 31.05.2012

- месец юни 2012 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.06.2012 - 30.06.2012

- месец юли 2012 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.07.2012 - 31.07.2012

- месец август 2012 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.08.2012 - 31.08.2012

- месец септември 2012 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.09.2012 - 30.09.2012

- месец октомври 2012 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.10.2012 - 31.10.2012

- месец ноември 2012 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.11.2012 - 30.11.2012

- месец декември 2012 год. - отчетът може да бъде свален оттук: Отчет по сметката на ХепАктив за периода 01.12.2012 - 31.12.2012

Салдо по сметката към 03.03.2014: 902.13 лв

Забележка: Данните от движенията по сметката с направени дарения са редактирани с цел запазване на анонимността на дарителя. Записаните периоди в някои случаи не са от 30 дни, поради спецификата на интерфейса на "Моята Fibank" на Първа инвестиционна банка - за начало на периода се записва деня на първото движение за разглеждания период.