8 години неуспешни опити за създаване на Национална програма за контрол и превенция на вирусни хепатити в България

Снимка
8

 

в периода 20-27 ноември 2020 се отбелязва поредната Европейска седмица за тестване за ХИВ и хепатити

 

Всяка година от 2013 насам в последната седмица на ноември традиционно се отбелязва Европейската седмица, която цели да насърчи изследването, навременното откриване и лечение на хепатит В, хепатит С и ХИВ.

Тази година в България, на фона на постоянно нарастващи случаи на заболели с коронавирус и извънредната ситуация в страната, за първи път нашият фокус няма да бъдe скринингът, а това, което държавата вече 8 години не успява да направи по отношение на контрола и превенцията на вирусните хепатити.

Първият опит за създаване на Национална програма беше през далечната 2012 годнина. Оттогава досега са дадени много политически обещания, но програма все така няма.

 

8

 

Нейното приемане и осъществяване би помогнало за редица важни за всички ни неща:

  • Ще има достъп до безплатни изследвания за хепатит В и С чрез годишния пакет профилактични изследвания, заплащан от НЗОК
  • Ще има услуги по превенция, скрининг и грижи за хората, намиращи се в повишен риск от инфектиране с вирусни хепатити, включително осигуряване и лечение на здравнонеосигурени лица
  • Ще се създаде национален регистър, който ще позволи да се следи заболеваемостта от вирусни хепатити, което от своя страна ще даде реални, а не предполагаеми епидемиологични данни
  • Ще се осигури ваксина за хепатит В при определени групи лица, изложени на по-голям риск от инфектиране с вируса (ваксината е задължителна и безплатна едиствено за новородените, родени след 1992г.)
  • Ще се гарантира непрекъснат и безплатен достъп до допълнителна ваксинопрофилактика (имуноглобулин) за новородените от майки с хроничен хепатит В. В момента този медикамент липсва от държавата и родителите са принудени да го закупуват от чужбина на цена около 100 евро
  • Ще се повиши имунизационният обхват за хепатит В при новородените, за 2018 г. той е 85.1%, при 95% през 2010г.
  • Ще се намали смъртността от вирусни хепатити с 40% до 2024г.
  • Ще се осигурят качествени грижи и подкрепа на хората, живеещи с хепатит В и С
  • Ще се координират дейностите за превенция и контрол на вирусните хепатити на национално и местно ниво
  • Ще се работи за промяна в обществени нагласи и информираност по отношение на превенцията на вирусните хепатити на индивидуално и общностно ниво и намаляване на стигмата и дискриминацията

В момента погледите на всички са насочени към едно конкретно заболяване, което обаче извади на светло всички слаби места и пробойни в здравната ни система. Сега е по-важно от всякога да се работи за създаване на стабилна система, която да работи еднакво добре както за лекари и институции, така и за пациенти. И да се вземат мерки навреме, а не когато ситуацията започне да излиза извън контрол.