Лекарствени взаимодействия

 

При съчетаването на лекарства за лечение на хроничен хепатит В или хепатит С с други медикаменти е възможно да настъпи нежелано лекарствено взаимодействие.

За целта има създадена електронна база данни, която проверява дали дадени медикаменти са съвместими едни с други. При кандидатстване за лечение на хроничен хепатит В или С, гастроентеролозите от специализираните клиники ще направят подобна проверка на лекарствата, които взимате понастоящем, с назначения от тях медикамент за лечение на хроничен хепатит. Възможно е обаче в хода на лечението да се наложи прием на други медикаменти (например за настинка, облекчаване на менструални болки и др.).

Ето защо, при прием на лекарства, които се отпускат без рецепта и за които не е възможно съгласуването с лекуващия ви гастроентеролог, може сами да проверите дали има потенциална несъвместимост между двата препарата.

 

Как става това?

На интернет страницата Liverpool HEP Interactions ще откриете бутон "Interaction Checker"'.

 

checker

 

 

Стъпка 1: изпишете в първото поле наименование на лекарството ви за хроничен хепатит. Ако например приемате медикамента Viread за лечение на хроничен хепатит В (това е патентното наименование), в падащото меню ще бъде показано непатентното му име (tenofovir).

Стъпка 2: във второто поле изпишете наименованието на медикамента, който предстои да приемате (например paracetamol).

Стъпка 3: в третото поле ще излезе оценката на възможното взаимодействие между двата препарата. Оценката ще бъде визуализирана чрез някой от следните символи:

 

result

 

1. червено: да не се прилага        

2. оранжево: потенциално взаимодействие, което може да наложи корекция на дозата и наблюдение от лекар

3. жълто: потенциално слабо взаимодействие, което е малко вероятно да изисква наблюдение

4. зелено: не се очаква взаимодействие между двата медикамента

 

Пример: между tenofovir DF и paracetamol няма да настъпят нежелани лекарствени взаимодействия и е безопасно тяхното съвместно прилагане.

 

result checker

 

Важно: Ако се налага употреба на лекарства, които се отпускат с рецепта, или замяна на лекарствата, които приемате в момента с други (например ако имате високо кръвно налягане), задължително се свържете с лекуващия ви гастроентеролог, преди да предприемате каквото и да е било!