Полезно

Тук ще намерите информация относно здравни институции, имащи отношение към чернодробните заболявания:

Национална здравноосигурителна каса:  http://www.nhif.bg
Национален осигурителен институт:  http://www.noi.bg
Национална агенция по приходите: http://www.nap.bg
Министерство на здравеопазването:  http://www.mh.government.bg
Комисия за лечение в чужбина, към Министерство на здравеопазването:
Български лекарски съюз: http://www.blsbg.com
Изпълнителна агенция по трансплантация:  http://bgtransplant.bg
Изпълнителна агенция по лекарствата: http://www.bda.bg
Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК):  http://www.nelk.bg
Национален център по наркомании: http://www.ncn-bg.org
Национална пациентска организация:http://npo.bg
Световна Здравна Организация: http://www.who.int