архивна статия: HCV Journal – март 2016

архивна статия-потенциално неактуална информация

 

 Автор: Alan Franciscus
 
 
Лекарства за лечение на HCV: Harvoni
 
 
Нови показания
На 16 февруари 2016 г. компанията Gilead Sciences Inc. обяви, че FDA е одобрила допълнителните показания за препарата Harvoni при пациенти с генотипи 1 и 4 с напреднало чернодробно заболяване. Одобрението за използване на Harvoni в комбинация с рибавирин с продължителност на лечението от 12 седмици е дадено за:
 •         пациенти с трансплантиран черен дроб без цироза – генотипи           1 и 4
•          пациенти с компенсирана цироза – генотипи 1 и 4 (Child-Pugh A)
•          пациенти с генотип 1 и декомпенсирана цирозa (Child-Pugh B или C), в т.ч. такива, които са претърпели чернодробна трансплантация
 
Тук е включена таблицата от „Основни моменти от информацията за предписване на медикаментите”, която излага в подробности данните от проучванията на SOLAR.
 
(Таблица 16)
 
 
 
a. Бяха изключени пет изследвани лица, трансплантирани преди настъпването на Седмица 12 след лечението, с показатели HCV RNA<LLOQ при последното изследване преди трансплантацията.
b. Бяха изключени две изследвани лица, поради това, че не отговаряха на критериите за включване в никоя от групите за лечение (т.е. – нямаха декомпенсирана цироза и нямаха чернодробна трансплантация).
c. От анализа на релапса бяха изключени 12 изследвани лица, тъй като починаха (11 души), или оттеглиха съгласието си за участие (1 лице) преди контролния преглед в 12-та седмица след приключване на лечението.
 
Седем (7) от изследваните лица бяха с фиброзиращ холестатичен хепатит (намаляване или спиране на движението на жлъчката); всички пациенти бяха излекувани. 
 
Бележка: В етикета на опаковката също така е отбелязано, че при 12 пациента с генотип 4, които са били след трансплантация без цироза или с компенсирана цироза, и които са лекувани с Harvoni в комбинация с рибавирин в продължение на 12 седмици, са постигнати подобни нива на излекуване като при тези с генотип 1 (по-горе). В проучването не са получени достатъчно данни за лица с декомпенсирана цироза (преди или след чернодробна трансплантация), които да спомогнат за препоръки към дозировката.  
 
Оценката по Child-Pugh се използва, за да се определи периодът на преживяемост, нуждата от чернодробна трансплантация и типа лечение за лице с цироза. Оценката се базира на определени измервания, в т.ч. кръвни маркери, които може да включват билирубин, албумин и/или протромбиново време. За оценката също се вземат под внимание определени условия, които са резултат на влошаващо се чернодробно заболяване, като например асцит и енцефалопатия.
 
Класовете по Child-Pugh имат следните очаквани периоди на преживяемост:        
• Една година: Клас A: 100%; Клас B: 81%; Клас C: 45%
• Две години: Клас A: 85%; Клас B: 57%; Клас C: 35%
Забележка: Това е съвсем опростен преглед на системата за оценка по Child-Pugh. Съществуват много променливи, които също имат отношение, като например вида на чернодробното заболяване (алкохолна чернодробна болест, или Хепатит B биха могли да повлияят на очакваните периоди на преживяемост).
 
 
 
Цироза и лечение на Хепатит C
 
 
През м. октомври 2015 Агенцията по храните и лекарствата публикува следното обезпокоително заглавие: „Съобщение от Агенцията по храните и лекарствата: Агенцията предупреждава за наличието на сериозен риск за увреждане на черния дроб, свързан с лечението на Хепатит C с препаратите Viekira Pak и Technivie.” Проблемът с това заглавие е, че то излишно стресна пациентите, които приемат Viekira Pak и Technivie, докато всъщност важеше специално за пациенти с напреднала цироза. Лекарите изобщо не би трябвало да предписват тези лекарства на пациенти с тази степен на цироза. Лечението на пациенти с Хепатит C и цироза е сложно. Цирозата е сериозно медицинско състояние, и макар да може да остане стабилно за дълго време, също така може рязко да се влоши. Пациенти, които имат цироза, свързана с Хепатит C, очевидно трябва да бъдат лекувани, и то скоро. Настоящата статия дискутира някои от рисковете и ползите на лечението на Хепатит C при пациентите с цироза.
 
 
Няколко думи за цирозата
Вирусът на хроничния Хепатит C (HCV) причинява възпаление на черния дроб, което води до увреждане на тъканта. Цирозата е резултатът на напреднало фиброзиране (увреждане) на черния дроб. Центровете за контрол и превенция на болестта твърдят, че HCV обикновено причинява цироза в 5% до 20% от инфектираните хора за период от 20 до 30 години. По принцип, цирозата се развива в 20% до 30% от случаите. Прогресирането към цироза може да бъде ускорено при хора, които са по-възрастни, с наднормено тегло, които пият алкохол или имат дефицит на имунитета (напр. лица, които са коинфектирани с ХИВ).
 
Цирозата има два стадия: компенсирана и декомпенсирана. Компенсирана означава, че черният дроб все още функционира относително добре. На този етап, ранните симптоми може да са още неясни и някои хора да не знаят, че имат цироза. Декомпенсирана цироза означава, че черният дроб не функционира добре. Приблизително един на всеки пет от пациентите с цироза, причинена от вируса на Хепатит C ще стигне до фазата на декомпенсирана цироза. Някои от сериозните усложнения, които придружават декомпенсираната цироза, са:
• Асцит: подуване, причинено от събирането на течност в коремната кухина.
• Хепатоенцефалопатия (ХЕ) – мозъчно разстройство, причинено от неспособността на черния дроб да преработва амоняка и другите токсини в тялото. ХЕ може да доведе до влошена концентрация, проблеми със съня, объркване или кома.
• Кръвоизлив от варици: силно кървене от разширени вени в хранопровода и горната част на стомаха).
 
Цирозата и лечението на HCV
Въпреки, че цирозата често е необратима, при почти половината пациенти с цироза, чийто хепатит C е бил излекуван, е забелязана регресия. Иначе, чернодробната трансплантация е единственото лечение на декомпенсираната цироза. Най-новите лекарства за хепатит C предлагат най-добрия възможен шанс за обратимост на чернодробното увреждане и избягване на чернодробна трансплантация.
 
Насоките за HCV, написани от Американската Асоциация за изучаване на чернодробните заболявания и Обществото по инфекциозни заболявания на Америка, предлагат ясни напътствия за лечението на лица с цироза. Препоръките за лечение на пациенти с компенсирана цироза малко се различават от препоръките за пациенти без цироза в зависимост от медикаментите, както и от това дали става въпрос за първо или за повторно лечение. Лечението на пациенти с декомпенсирана цироза е описано в отделна секция на Насоките за HCV. Важното е, че Насоките препоръчват пациентите с декомпенсирана цироза да бъдат насочвани към специалисти, в идеалния случай – към център за чернодробни трансплантации. С други думи, местният натуропат не е квалифициран да ви лекува, ако имате напреднало чернодробно заболяване. И ако мислите, че драматизирам, повярвайте – това не е така. Не успях да накарам една приятелка да лекува цирозата си при някой друг, а не нейния натуропат. Когато натуропатът най-после я насочи към специалист по чернодробни трансплантации, беше твърде късно. Най-общо, рибавиринът се използва в комбинация с други лекарства, като например daclatasvir и sofosbuvir или ledipasvir/sofosbuvir. Началната доза на рибавирин е ниска и количеството се увеличава според поносимостта. За тези, които не понасят рибавирин, съществуват алтернативи. Разгледайте Насоките за HCV за конкретни препоръки към лечението.
 
Рискове и ползи
Просто казано, ако имате цироза и не се лекувате, може да живеете дълго време с нея, да развиете рак на черния дроб, да получите бъбречна недостатъчност, да се нуждаете от трансплантация на черен дроб или да умрете. Ако се лекувате, лечението може да проработи, или пък не, както и може да получите усложнения по време на лечението. Тези усложнения са много подобни на тези, които хората получават вследствие на цирозата, и понякога тези усложнения не се дължат на лечението, а на цирозата. Въпреки това, пациентите и техните семейства бързат да обвинят за това лечението, тъй като в човешката природа е да се правят очевидни изводи, дори и да има допълнители фактори, които влияят в ситуацията. И все пак, ако лечението е успешно, имате шанс за по-добър живот. Както вече споменах, проучванията посочват, че цирозата може да бъде обърната при до половината от тези, които се излекуват, макар че това може да отнеме година-две. Това звучи чудесно, но ето и още нещо чудесно – мненията на пациентите. В обширно проучване, проведено от Zobair M. Younossi и колектив, са раздадени въпросници на пациенти с HCV, които имат цироза, и които са провели лечение, включващо sofosbuvir (публикувано в Patient-Reported Outcomes in Chronic Hepatitis C Patients with Cirrhosis Treated with Sofosbuvir-Containing    Regimens, сп. Хепатология, ноември 2015). Изследователите са измерили резултатите, съобщени от пациенти, като например качество на живота от здравна гледна точка, продуктивност и умора. Пациенти с HCV и цироза показват значително ниски стойности по тези показатели преди началото на лечението. В това няма нищо изненадващо. Резултатите, съобщени от пациенти спадат по време на лечението; в което отново няма нищо изненадващо, особено в случаите на пациенти, чието лечение включва пегинтерферон. Но обнадеждаващият резултат е, че пациенти, които са постигнали излекуване (SVR-12), са подобрили състоянието си по изследваните показатели, дори да са имали цироза.
 
Когато лечението на HCV е неуспешно
За съжаление, лечението на HCV не винаги е успешно. В някои случаи, то е неуспешно не само веднъж, но много пъти. За щастие идват новите лечения и те се подобряват постоянно. Докато чакате, посветете времето си на своето здраве. Избягвайте алкохола, яжте богата на хранителни вещества храна и се опитвайте да поддържате здравословно тегло. Не приемайте витамини или други хранителни добавки, които не са предписани от вашия лекар. Кажете на лекаря си за всички лекарства, които приемате и се уверете, че сте наясно как да ги приемате. Ако приемате парацетамол (acetaminophen или Tylenol), консултирайте се с вашия лекар за безопасното количество, и проверявайте всички продукти за добавен парацетамол, за да не приемете допълнително без да знаете. Диагноза цироза означава по-чести редовни медицински изследвания и прегледи. Вашият лекар ще следи за симптоми на рак на черния дроб, бъбречна недостатъчност или влошаване на чернодробното ви заболяване, както и за индикации, че може да имате нужда от чернодробна трансплантация. Освен посещения в кабинета, може да се подготвите и за по-чести лабораторни и ултразвукови изследвания. Поддържайте ваксините си актуални. Също така, говорете с лекаря си за ползите от кафето, особено кофеиновото. Много проучвания показват, че употребата на кофеиново кафе е положително свързана с подобрение на състоянието на чернодробната тъкан. Ето най-после нещо вкусно, което може да ни влияе добре.
 
 
 
Кохортно изследване на ефекта на директните антивирусни терапии при пациенти с хроничен хепатит C и декомпенсирана цироза
 
 G R Foster и колектив
Източник: J Hepatol. 2016 Jan 29. pii: S0168-8278(16)00065-9. doi: 10.1016/j.jhep.2016.01.029.
 
Цели и резултати на изследването
Изследването е ретроспективно проучване, което анализира данни от 2014 г. от пациенти с генотипи 1 и 3, лекувани по Програма за разширен достъп. Медицинските лица са имали възможност да използват лечение по избор - sofosbuvir, ledipasvir или daclatasvir, със или без рибавирин. Имаше и група пациенти, които не са били лекувани – контролната група. За успешни резултати се считат излекуването и подобряване в данните по MELD. MELD е стандартът, използван от Мрежата за осигуряване и трансплантация на органи, и той определя кой е с най-висок приоритет за получаване на чернодробен трансплант в САЩ – данните се вземат преди и след лечението, за да се установи дали успешното лечение ще ги подобр. Бяха лекувани 467, от които 409 имаха декомпенсирана цироза.
 
Заключения
Коефициентите на излекуване бяха: за генотип 1 - 91%, а за генотип 3 - 69%. Важен резултат е, че данните по MELD се подобриха при лекуваните пациенти средно с -0.85, но при нелекувани пациенти се влошиха средно с +0.75.            
           
Редакционен коментар
По времето на лечение с пегилиран интерферон и рибавирин, шансовете за успешно излекуване на пациенти с хепатит C, които имат декомпенсирана цироза и тези, които имат трансплантиран черен дроб, бяха малки до нищожни. Страничните ефекти могат да напълнят целия ни бюлетин. Освен това, страничните ефекти могат да доведат до ускорена декомпенсация и смърт. Удивително е колко далеч стигна лечението на Хепатит C в такъв кратък период. Това „чудо” – директните антивирусни препарати имат много добри до отлични коефициенти на излекуване, а страничните ефекти са предимно поносими дори при тази уязвима популация. Да се надяваме, че могат да бъдат излекувани повече хора преди HCV да прогресира до тази фаза! Не пропускайте и двете статии по темата в това издание на „Здравословно” и „Лекарства срещу HCV”.                      
 
 
 
Разпространение на вирусната инфекция на Хепатит C сред HIV+ мъже, които правят секс с други мъже: системен преглед и мета-анализ
 
 
A.E. Jordan и колектив
 
Цели и резултати на изследването
Предаването на Хепатит C става чрез контакт на кръв с кръв. Споделянето на игли е най-обичайният път. Макар предаването по полов път да не е често срещано, то може да се случи, когато има и кръв. Скорошно проучване установи, че вирусът на хепатит C може да бъде открит в ректалната течност, но повече за това – по-късно. Авторите са разгледали 42 глобални проучвания на HIV-позитивни мъже, които правят секс с други мъже (MSM), за да определят разпространението на инфекцията на Хепатит C. Събраните данни показват следното: 8.1% от HIV-позитивните MSM имат антитела към вируса на Хепатит C; разпространението на активен HCV се оценява на 5.3% до 7.3%. Разпространението на наличие на антитела към вируса на хепатит C при HIV-позитивните MSM е: сред използващите венозни наркотици - 40%, а сред тези, които не използват наркотици венозно - 6.7%.
 
Заключение
Значително намаляване на инфекциите с HCV сред ползващите венозни наркотици. Умерено увеличаване на предаването по полов път.        
 
Редакционен коментар
• Значително намаляване сред хората, които използват наркотици венозно – добри новини! Трябва да бъде увеличена превенцията, за да намалеят инфекциите още повече.
• Умереното увеличаване на предаването по полов път е обезпокоително. Трябва да бъдат предоставени допълнителни средства за превенция и да се разспространи информация за предотвратяване на предаването на Хепатит С по полов път, както и информация за ректалното предаване на Хепатит C.
 
Компонентът на проучването, който касае половото предаване и едно скорошно проучване от Чернодробната Конференция 2015 г. – Резюме № 89 със заглавие „Ректално предаване на HCV при мъже коинфектирани с HCV/HIV” с автори Andrew L. Foster и колектив предизвикват загриженост. Изследването на Foster установява, че макар да не е установено наличие на кръв, вирусът на Хепатит C е открит в 20 от 43 проби ректална течност от HCV/HIV-позитивни мъже, които правят секс с мъже. Трябва да бъде осигурен достъп до изследване, лечение и излекуване и на двете групи HCV-позитивни мъже, за да бъде спряно разпространението на Хепатит C и да бъде повишено качеството на живота.
           
Източници: