архивна статия: HCV Journal – май 2015

архивна статия-потенциално неактуална информация

HCV Journal – май 2015

EASL 2015: кратки отзиви
 
 
Автор:Alan Franciscus
На тазгодишната конференция бяха представени многожество обещаващи данни за лекарства в процес на разработка за лечение на хепатит С. В резултат на което, съм се опитал да подбера най-интересните презентации на AbbVie, BMS, Gilead, и Merck.  
Много от тези комбинации действат на различни стадии при репликирането на вируса, което го възпрепятства да става резистентен. Също така имаше и важни проучвания, целящи да изчислят колко живота биха могли да бъдат спасени, лекувайки пациенти преди и след трансплантация или ако съкратим срока на 4 или 6 седмици.
 
 
AbbVie: SVR намалява заболеваемостта/смъртността с 5/10 пъти. Анализ резултатите на пациентите с чернодробни заболявания, лекувани с Abbvie 3D (abt-450/ritonavir/ombitasvir и dasabuvir) срещу резултатите на нелекувани пациенти.
 
 
Изследователи: S Johnson и сътр.
Проучването оценява колко смъртни случаи ще бъдат предотвратени, ако лекуваме/отлагаме пациентите, използвайки терапията на Abbvie 3D  за генотип 1. В проучването за се използват 8 модела за описване прогресията на заболяването: Metavir фиброза етапи 0-4; декомпенсирана цироза; рак на черния дроб и чернодробна трансплантация; три етапа на излекуване: възстановяване от остра инфекция; смърт, свързана с чернодробно заболяване и такава, която няма връзка с него. Повторно инфектиране също е отразено в анализа.
Заключение: Отразените резултати са при пациенти с генотип 1. Смъртните случаи от хепатит С са повече, когато лечението се отлага и се стигне до тежки чернодробни заболявания. 3D AbbVie с и без рибавирин значително намалява усложненията и смъртните случаи от хепатит С. Това включва всички пациенти с минимално до тежко заболяване. Както се посочва в заглавието на презентацията, SVR намалява смъртността от 5 до 10 пъти.
 
Коментар на редактора: Това не е тайна - ранното лечение редуцира болката, страданието и смъртта. Да чакат лечение, докато заболяването се задълбочава, ненужно кара пациентите да страдат, както и ги поставя в по-голям риск от смърт. Пациентите с по-тежки увреждания, които са успели да се излекуват от хепатит С, трябва да бъдат мониторирани цял живот, което ще доведе до още по-големи разходи.
 
 
Стриктното спазване на терапията оmbitasvir / рaritaprevir / dasabuvir  и рибавирин е > 98% в Sapphire - 1 и Sapphire 2 изпитвания.
 
 
 Изследователи: T Hassanein и сътр.
Спазването на терапията е важно за постигане на излекуване и предотвратяване на резистентност към HCV инхибитора. 3D лекарствената комбинация на AbbVie изисква приема на тяхното лекарство веднъж на ден, приема на друг медикамент 2 пъти на ден, и ако е нужен рибавирин, той се приема два пъти дневно. Настоящото проучване изследва спазването на режима от пациентите, лекуващи се с 3D комбинация AbbVie  ± рибавирин в SAPPHIRE проучванията. Изследователите са успели да установят спазването на режима на лечение от пациентите, по броя хапчета и чрез устройство, прикрепено към капачката на опаковката ( MEMSCaps ), което отчита броя отваряне и затваряне. Общата честота на излекуване в проучването SAPPHIRE е 96,4% Заключение: Като цяло, 99% от пациентите са се придържали стриктно към терапията си. Използвайки MEMSCaps, процентът придържане към рибавирин е по-голям от 98%.
 
Коментар на редактора: С помощта на двата метода е доказан висок процент на придържане към терапията. Да се надяваме, че тези проценти ще се задържат и в реални условия. Ако сте виждали Viekira Pak, то със сигурност знаете, че помага на пациентите да се подсещат да взимат своите ежедневни хапчета . Би било полезно да има информация от " реалния свят ", за да разберем дали придържането към терапията е подобно на това от клиничните проучвания.  
 
 
Bristol Myers Squibb: daclatasvir, sofosbuvir и рибавирин при НСV пациенти с напреднала цироза или след трансплантация. Ally 1 проучване фаза 3.
 
 
Изследователи: Poordad и сътр.
Това проучване изследва използването на daclatasvir, sofosbuvir плюс рибавирин при хора с хепатит С и напреднала цироза или хора, които са имали трансплантация на черен дроб или били заразени с хепатит C след трансплантация на черен дроб. Две групи пациенти (всички генотипове, пациенти без/с предишно лечение): Първата се състои от 60 пациенти, които са имали напреднала цироза. Втората се състои от 53 пациенти, които са имали напреднала цироза (пациенти с рак на черния дроб), но които са получили трансплантация на черен дроб. Втората група е била на 12-седмично лечение ≥3 месеца след трансплантация им. Повечето от пациентите в двете групи са били мъже, европеиден тип, генотип 1а (65 пациенти) и генотип 3 (17 пациенти). Пациентите след трансплантация са били с фиброза F0-F3 (68%), F4 (30%). Заключение: При пациенти с напреднала цироза, излекуването при  генотип 1а е 76% и генотип 1б - 100%; при трансплантираните процентът на излекуване е генотип 1а - 97% и генотип 1б - 90%. При пациентите с цироза, генотип 3 , излекуване е настъпило при 83% , а пост-трансплантираните имат 91% излекуване. Най-честите нежелани реакции са главоболие, умора, анемия, диария, гадене и болки в ставите.
 
Коментар на редактора: Резултатите са сходни с резултатите, наблюдавани в проучването на Gilead, описано по- долу. Заедно, те отразяват все по-големият брой доказателства, че е безопасно и ефективно да лекуваме пациенти преди и след трансплантация.
 
 
Безопасност и ефикасност на краткосрочно лечение с GS-9857 комбиниран със sofosbuvir/gs-5816 при наивни и пациенти, лекувани с DAA (direct antivirus agents=директни антивирусни агенти), генотип 1, с и без цироза.
 
 
Целта е да се проучи дали съкращаването на лечението до 4 или 6 седмци при определени пациенти с генотип 1 е възможно. Проучени са 3 медикамента:  GS9857; Sofosbuvir и GS5816 (в едно хапче); има четири рамена на проучването:
 
-          4 седмици лечение на пациенти, нелекувани до този момент (наивни) без цироза (рамо 1)
-          6 седмици лечение на пациенти, нелекувани до този момент (наивни) без цироза (рамо 2)
-          6 седмици лечение на пациенти, нелекувани до този момент (наивни) с цироза (рамо 3)
-          6 седмици лечение на пациенти, лекувани преди, с и без цироза (рамо 4)
 
Повечето пациенти са мъже (47 до 80%), 50-59 годишни, европеидна раса (80 до 93%), генотип 1а: 73 до 93%. Четвъртото рамо на проучването с пациенти, лекувани неуспешно с DAAA преди това, има 17 циротици (от общо 30 пациента).
Резултати:  Терапевтично наивните пациенти с/без цироза имат успеваемост на излекуване 93% (рамо 2) и 87% (рамо 3); 4 седмичната група има ниво на успеваемост само 27% (рамо 1), а пациентите, лекувани с DAA- 67% (рамо 4). Най-честите оплаквания са гадене, главоболие, умора и диария.
 
Коментар на редактора: Шест седмичното лечение на наивни пациенти с/без цироза, има впечатляващи резултати и ниски нива на странични ефекти. Би било интересно да знаем, ако се увеличи срокът с 2 седмици на рамо 1, дали това би повишило успеваемостта? Пациентите, включени в рамо 1 и 4 не са постигнали особени резултати.  За такива пациенти, би било полезно да се увеличи срокът на лечение, или да се добавят други медикаменти, за да се повиши ефикасността.
 
 
Комбинацията на ledipasvir/sofosbuvir с рибавирин е безопасна и ефикасна при декомпенсирана цироза и след чернодробна трансплантация при пациенти с HCV инфекция: предварителни резултати от проучване solar-2.
 
 
Изследователи: M Manns и сътр.
Появата на директно действащи антивирусни лекарства означава, че все повече пациенти с декомпенсирана цироза преди и след трансплантация могат да се лекуват. Изследването е разделено на две групи; общо 329 пациенти, от които 14 са с генотип 4, останалите са генотип 1.
Група 1: включва 168 пациенти с фиброза F0-F3, генотип 1 и 4  след чернодробна трансплантация, наивни и такива, които са имали предходни лечения.
Група 2. Включва пациенти с по-напреднало заболяване преди и след трансплантацията. От 160-те пациенти с декомпенсирана цироза, 53 са я развили  след трансплантацията. След-трансплантационното лекуване включва sofosbuvir / ledipasvir плюс рибавирин в продължение на 12 седмици (78 пациенти) или 24 седмици (82 пациенти).
Заключение: Нивата на излекуване са съответно 95% и 98% в група # 1 и 85% и 88% в група# 2. Страничните ефекти са лесни за понасяне, имайки предвид, че това е популация от трудни пациенти. Няма разлика в броя на излекуваните при продължителност на лечението от 12 и 24 седмици. Въпреки че има включени пациенти с генотип 4, то те са само няколко (14), за да се направят конкретни изводи.
 
Коментар на редактора: Това са много окуражаващи резултати за тези пациенти, които има нужда от повече възможности за лечение, с малко странични ефекти, които да намалят усложненията и да подобрят качеството на живот.
 
 
Проучването C-surfer: grazoprevir и elbasvir при нелекувани и лекувани пациенти с генотип 1 и хронична бъбречна болест.
 
 
Изследователи: D Рот и сътр.
Grazoprevir плюс elbasvir (веднъж дневно) в момента е във фаза 3 на клинични проучвания за лечение на хепатит С при пациенти с генотип 1 до 6-а (пангенотипно лекарство). Продължителността на лечението е 12 седмици. Настоящото проучване включва генотип 1а и 1б пациенти (234 на брой), които са лекувани в продължение на 12 седмици. Пациентите са били или етап 4 или 5 бъбречно заболяване (етап 5 бъбречно заболяване е най-напредналият стадий на бъбречно заболяване). В проучването, приблизително 80% са имали етап 5; около 75% са били на диализа. Пациентите са приблизително 50% европеидна раса и 50% афро-американска, предимно мъже.
Заключение: Общият процент на излекуване е 99%. Не е имало разлика в броя на излекуваните, основаваща се на цироза, HCV подтип (1а / 1б), диабет, или предходно лечение на хепатит С. Най-честите нежелани реакции са главоболие, гадене, умора, безсъние, виене на свят и диария.
 
Коментар на редактора: Най-добрата новина за тези пациенти, които са с най-голяма нужда от лечение. Тази комбинация е  определена от Администрацията по храните и лекарствата (FDA) като „терапия-пробив“ за пациенти с увреждане на бъбреците. Това означава, че най-вероятно ще бъде одобрена от FDA в началото на следващата година. Grazoprevir и elbasvir са обединени  в едно хапче, приемано веднъж дневно.
 
 
Проучването С-edge, фаза 3: 12 седмично изследване на grazoprevir (GZR, MK-5172) / elbasvir (ЕТР, MK-8742) при терапевтично наивни пациенти с генотип (GT) 1 , 4 или 6.
 
 
Изследователи: S Zeuzem и сътр.
 В това проучване има общо 421 терапевтично пациенти с генотип 1, 4 и 6 (с цироза и без цироза), лекувани в продължение на 12 седмици. Малко повече от половината са мъже, предимно европеидна раса, на възраст ~ 53 години.
Заключение:Темповете на излекуване са: генотип 1а: 92% (144 от 157 пациента); генотип 1б: 99% (129 от 131 пациента); генотип 4: 100% (18 от 18 пациента); генотип 6: 80% (8 от 10 пациента).
 
Коментар на редактора: Процентът успеваемост, слабите странични ефекти и формулата „ едно хапче на ден“ прави тази терапия атрактивна за 2016 г. Важно е да се отбележи, че определението „терапия-пробив“ от  FDA е дадено на grazoprevir / elbasvir за генотип 4, но подозирам, че за нея са необходими повече проучвания при пациенти с генотип 4. Grazoprevir и elbasvir са обединени  в едно хапче, приемано веднъж дневно.