архивна статия: HCV журнал – декември 2015

   архивна статия-потенциално неактуална информация

 
Автор: Alan Franciscus
 
Този месец ще отразим конференцията в Сан Франциско, посветена на чернодробните заболявания. Подбрали сме някои от най-обещаващите проучвания, които бяха представени там-за трудните за лекуване пациенти, комбинирането на лекарства, за да се намали срокът на лечение до 8 седмици, или пациенти, които са развили RAV (резистентност, възникнала по естествен път по време или след лечение с DAA). NS5A RAV е доказано, че може да присъства до 96 седмици след лечението при някои пациенти. Някои от стратегиите за справяне с RAV са комбинирането на различни лекарства, които да „ударят“ вируса на множество входни нива (протеазно, NS5A, полимеразно). Правилната комбинация от медикаменти ще възпрепятства вируса на хепатит С да „избяга“ и да развие резистентни варианти; освен това се удължава и срокът на лечение, добавяйки и рибавирин. Въпреки всичко, целта на бъдещите терапии е да елиминират рибавирина, както и да съкратят срока на лечение.
 
 
 
Повторно лечение на пациенти с хепатит С, генотип 1, неуспешно лекувани преди това с DAA, с Омбитасвир/Паритапревир/Дасабувир и Софосбувир
 
Изследователи; F Poordad и колеги
 
- Двама пациенти с генотип 1b са получили терапията за срок от 12 седмици. Процентът на излекуване е 100%.
- Четиринайсет пациенти с генотип 1a без цироза са получили описаната терапия за срок от 24 седмици. Ниво на излекуване: 92%, един пациент е имал виремия.  
- Шестима пациенти с генотип 1a с цироза са получили описаната терапия за 24 седмици + рибавирин. Нивата на излекуване са 100%. Един пациент с генотип 1а е има виремия на 4-та седмица, затова неговото лечение е удължено до 24 седмица. Имало е и едно прекъсване на лечението, на то не е било свързано с изследването; всички пациенти са постигнали излекуване. Най-честите странични ефекти са главоболие, умора, диария и безсъние.
Заключение: Успеваемостта от 92% до 100% е много обнадеждаваща при тези „трудни за лечение“ паценти.
Коментар на редактора: Комбинирането на различни терапии, които да преодолеят RAV е добра стратегия. Нужни са допълнителни клинични изпитвания, за да се установи дали комбинирането ще е работещо и при други RAV.
 
 
 
Ефикасност и поносимост на 12 седмично лечение, базирано на Софосбувир без Рибавирин за лечение на повторна HCVинфекция след чернодробна трансплантация
 
Изследователи: Hassett и колеги
      
Настоящото изследване включва 48 пост-трансплантирани пациенти с хепатит С, които са лекувани със симепревир и софосбувир и 18 пациенти, лекувани с ледипасвир и софосбувир. Всички пациенти са били генотип 1; продължителност на терапията-12 седмици. Процентите на излекуване са 94% (45 от 48 пациента) и 100% (18 от 18 пациента). Най-често срещаните оплаквания са главоболие и умора. Не е имало прекъсване на терапията при нито един от пациентите.
Заключение: Тези терапии дават висок процент излекуване с малко странични ефекти.
Коментар на редактора: повторното инфектиране с хепатит С на пациентите след трансплантация е едно от многото възможни усложнения. Ако хепатит С се излекува възможно най-скоро след трансплантацията, това повишава неимоверно преживяемостта в дългосрочен план. Невероятно е какъв напредък има при лечението на хепатит С в последните 10 години.
 
 
 
Наличието на HCV в ректалните течности при  HCV/HIV коинфектирани мъже
 
Изследователи: Andrew L. Foster и колеги
 
Резултати и заключение: Наблюдавайки епидемията от HCV сред коинфектираните мъже, които правят секс с мъже (MSM), това изследване има за цел да разбере как се предава хепатит С. Изследователите са тествал кръвни и ректални течности на 43 HCV/HIV MSM. Макар че, не е имало наличие на кръв в пробите, хепатит С е засечен в ректалните течности на 20 мъже. Пациентите с по-висок вирусен товар, засечен в кръвните проби, е по- вероятно да имат хепатит С и в ректалните течности, разпространявайки го по-лесно. Накратко, сексуалното предаване чрез телесни течности може би включва и ректална трансмисия на HCV при HIV (+) мъже.
Коментар на редактора: Използването на кондоми би намалило предаването на HCV при MSM.
 
 
 
Лечение на остър хепатит С
 
Изследователи: P Basu и колеги
 
Изследването SLAM-C е насочено към лечението на остър хепатит С при пациенти от 6 рехабилитационни центъра за наркомани в Ню Йорк. Прочването включва 2 ръкава:
- Група А: седем пациента с генотип 1а, седем пациента с генотип 1b. Всичките пациенти са получили ледипасвир и софосбувир за 4 седмици. Процент на излекуване: 93%.
- Група В: седем пациента с генотип 1а, осем пациента с генотип 1b. Всички пациенти са получили софосбувир и симепревир за 8 седмици. Процент излекуване: 87%.
Коментар на редактора: Това е прекрасно проучване, което трябва да бъде повторено в по-големи кохортни групи. Идентифицирай, лекувай и предоставяй подкрепа на пациентите, които инжекционно употребяват наркотици, е правилната посока в елиминирането на хепатит С.
 
 
 
Интегриран анализ на пациенти, лекувани с Елбасвир/Гразопревир с цироза; Интегриран анализ на разпространението и въздействието на NS5A RAV при пациенти, лекувани с Елбасвир/Гразопревир
 
Изследователи: I Jacobson и колеги.; Dusheeika G и колеги  
 
Търговското наименование на елбасвир и гразопревир е Zepatier. Всички пациенти, включени в това проучване, са лекувани с тази комбинация.
Пациенти с цироза: наивни пациенти (такива, които не са били на предишно лечение) са лекувани за 12 седмици, с процент на успеваемост 97% (135 от 137 човека). От тях, някои са получили рибавирин, като процента на успеваемост при тази тройна комбинация е бил 90.3% (28 от 31 човека).
Пациентите, които са имали предходна терапия, сега са били лекувани 12 седмици с процент на успеваемост 89,9 %. Част от тях са получили рибавирин, като там успеваемостта е 91.4%.
В друга група, пациентите са лекувани 16-18 седмици, като процентите са съответно 93% (без рибавирин) и 100% (с рибавирин). Това изследване също така е имало за цел да проучи пациентите, които не са постигнали излекуване поради NS5A RAV. Изглежда, че добавянето на рибавирин и по-дългият период на лечение са ключът към успешното излекуване. Безопасността във фаза 2/3 също е проучена. Тринайсет от 1690 пациента (0,2%) са имали повишение 5 пъти над нормата на АЛАТ; обикновено това се наблюдава около 8 седмица от започването на лечение; не са били регистрирани оплаквания.
Заключение: Хората с предишни неуспешни лечения, с цироза, които преди започването на лечение са с диагностиран RAV, трябва да бъдат лекувани с елбасвир/гразопревир и рибавирин за 16 до 18 седмици.
Коментар на редактора: Тов е чудесен преглед на терапията елбасвир/гразопревир. Търговският продукт Zepatier (едно хапче, един път дневно) се очаква да бъде одобрено в края на януари 2016 г. от  FDA и е очаквано допълнение към настоящият списък с интерферон-свободни терапии.            
 
 
 
Софосбувир/ Велпатасвир
 
 Изследователи:J Feld и колеги
 
Тази презентация представя данните от Фаза 3 на софосбувир/велпатасвир, които са пан-генотипни лекарства с процент успеваемост между 99% и 100%. Фаза 3 е завършена и данните са предоставени на FDA за маркетинг одобрение, което се очаква през 2016. Проучванията ASTRAL 1-4 включват хора с генотипи 1а и 1b, 2, 4, 5 и 6.
 
- ASTRAL-1: в групата на пациенти с генотип 1, от 624 пациента, приблизително 20% са били с цироза и 1/3 са терапевтично-опитни. Продължителност на терапията: 12 седмици. Успеваемост: 98% - 100%.
 
- ASTRAL-2: в групата с пациенти с генотип 2 е имало 2 под-групи: в първата са 120 пациента, които са лекувани със софосбувир/велпатасвир за 12 седмици. Четиринайсет процента са били циротици, 15%- терапевтично-опитни; процент на излекуване 99%. Втората група е включвала 132 пациента на лечение със софосбувир и рибавирин; процент на излекуване: 94%.   
Измежду всички групи с пациенти (терапевтично наивни, опитни, циротици/ без цироза), всички са постигнали по-високи нива на излекуване със софосбувир и велпатасвир, в сравнение с тези, които са били на терапия със софосбувир и рибавирин.
Коментар на редактора: окуражаващо е да знаеш, че рибавиринът може да бъде премахнат при лечението на генотип 2. Хората, не постигнали успех със софосбувир/рибавирин имат шанс да повторят терапията си със софосбувир и велпатасвир и да постигнат успех.