архивна статия: HCV журнал – януари 2016

архивна статия-потенциално неактуална информация  

 
Автор: Alan Franciscus
 
 
Gilead
На 4 януари, 2016, Gilead съобщиха, че Американската агенция за лекарства и храни (FDA) е дала приоритетно разглеждане на комбинацията софосбувир (полимеразен инхибитор) плюс велтатасвир (пан-генотипен NS5A инхибитор). Gilead очакват одобрение на комбинацията от FDA на 28 юни, 2016.
Генотипове 1, 2, 4, 5 и 6 (ASTRAL проучване)-процентът на излекуване е 99%. По-малко от 1% от пациентите са прекъснали лечението си поради странични ефекти. Най-честите са главоболие, умора, раздразнено гърло, запушен нос и гадене.  
Генотипове 2 и 3 (ASTRAL 2 & 3):
ASTRAL 2:
Резултатите от Фаза 3, включваща 134 пациенти с генотип 2, които са лекувани със софосбувир и велпатасвир 12 седмици с процент на излекуване 99%.
ASTRAL 3:
Във Фаза 3, включваща 277 пациенти с генотип 3, процентът на излекуване е 95%.
Терапевтично наивни:
В групата с пациенти без цироза, процентът на излекуване е 98% (160 от 163 пациента);при пациентите с цироза, успеваемостта е 93% (40 от 43 пациента).
Терапевтично опитни:
При пациенти без цироза, успеваемостта е 91% (31 от 34 пациента); при циротиците успеваемостта е 89% (33 от 37 човека).
Двете проучвания са били проведени паралелно с трето за сравнение, което е включвало 132 пациенти с генотип 2 и 275 пациенти с генотип 3, които са лекувани със софосбувир и рибавирин. Пациентите, получили най-високи нива на излекуване и най-малко странични ефекти са тези, лекувани със софобувир и велпатасвир. Най-честите оплаквания са били умора, главоболие и безсъние.
 
 
Viekira Pak
На 7 януари 2016, AbbVie обявиха в прессъобщение, че FDA е одобрил за приоритетен преглед Viekira Pak без рибавирин за лечение на генотип 1б при компенсирана цироза, въз основа на данните от Фаза 3б на проучването TURQUOISE-III, което включва 60 пациента с генотип 1б, лекувани с Viekira Pak (ombitasvir, paritaprevir/ritonavir, dasabuvir) за 12 седмици. Процентът на излекуване е 100%. Най-честите странични ефекти са умора, диария, главоболие и болки в ставите.
 
 
Merck
Очаква се FDA да одобри Zepatier (елбасвир и гразопревир в едно хапче дневно) до края на този месец. Продължителността на лечение с Zepatier 12 седмици за генотип 1,4 и 6.
 
 
 
Актуални разработки за лечение на HCV
 
AbbVie , генотип 1b, Фаза 3b на проучване
На 7 януари 2016 FDA одобриха за приоритетен преглед Viekira Pak без рибавирин за лечение на генотип 1б при компенсирана цироза, въз основа на данните от Фаза 3 b на проучването TURQUOISE-III, което включва 60 пациента с генотип 1б, лекувани с Viekira Pak (ombitasvir, paritaprevir/ritonavir, dasabuvir) за 12 седмици. Процентът на излекуване е 100%. Най-честите странични ефекти са умора, диария, главоболие и болки в ставите.
 
 
AbbVie , генотип 1,2,3,4,5 и 6 , Фаза 3 на проучване
ABT-493 (протеазен инхибитор) плюс ABT-530 (NS5A инхибитор) с/без рибавирин при нециротични пациенти за 12 седмици. Нивата на излекуване са 97-100% (генотип 1); 96-100% (генотип 2); 83-94% (генотип 3). В отделно проучване на ABT-493 плюс ABT-530, нивото на излекуване е 97% при пациенти без цироза с продължителност на терапията 8 седмици.
 
 
Achillion – Johnson & Johnson (Janssen), генотип 1
- генотип 1 – Фаза 2: ACH-3422 и одаласвир (ACH-3102) и совапревир са в проучване в различни комбинации. Наскоро Johnson & Johnson Innovation инвестира в компанията Achillion за съвместна разработка и дистрибуция.
- генотип 1 – Фаза 2: одаласвир плюс софосбувир (използвано като прокси лекарство, заместител) за лечението на генотип 1 са постигнали 100% успеваемост при 6 седмично лечение.  
 
 
Bristol-Myers Squib (BMS), генотип 1, Фаза 3
 Комбинацията от даклатасвир/асунапревир/беклабувир е приложена върху 112 терапевтично наивни пациенти и 90 пациенти с предишни неуспешни лечения, с компенсирана цироза, с/без рибавирин за 12 седмици. Средна възраст на пациентите: 59 години, повечето са били мъже от бял произход, генотип 1а. Нива на излекуване: 93% без рибавирин (наивни 93%; опитни 87%) и 98% с рибавирин (наивни 98%; опитни 93%). Най-честите странични ефекти са били главоболие, умора, гадене, диария. В групата с рибавирин тези оплаквания са били по-често срещани.
 
 
Gilead, генотипове 1,2,3,4,5 и 6
- фаза 3: софосбувир и велпатасвир (GS-5816) в проучвания АСТРАЛ 1-4 постигат успеваемост между 97% и 100% при всички генотипове. През януари тази комбинация получи ускорено разглеждане от FDA и се очаква да бъде одобрена на 28 юни 2016. Най-често срещани оплаквания при пациетите са главоболие, умора, раздразнено гърло, проблеми с носа и гадене. 
- фаза 3: за лечението на генотип 1, комбинацията от софосбувир, велпатасвир и GS-9857 е прилагана за 6 седмици на терапевтично наивни пациенти без цироза, с успеваемост 93%.
  
 
Janssen, генотипове 1,2,3,4,5 и 6
- фаза 2: в малко проучване на саматасвир, е доказано безопасното му използване и потенциала за лечение на генотипове 1, 2 3 и 4. В момента протича фаза 2 на саматасвир и симепревир (Olysio) при терапевтично наивни пациенти.
- фаза 2: за лечение на генотип 1 със симепревир и одаласвир. 60 пациенти ще бъдат разделени на 3 групи, всяка с продължителност на лечение 4, 6 и 8 седмици.
 
 
Merck, генотипове 1,2,3, 4 и 6
- генотипове 1,4 и 6, фаза 3: комбинацията на гразопревир и елбасвир (Zepatier, едно хапче дневно) постига успеваемост между 92% 99%. Продължителност на лечението 12 седмици. Тази комбинация е отличена като „пробивна“ от FDA. Профилът на безопасност е отличен. Очаква се да бъде одобрена финално януари 2016 г. 
- фаза 2: гразопревир и MK-3682 постигат 98% при генотип 1а/b. При генотип 2 е 60-71%, но в група, която допълнителна е получила МK-8408 са постигнали 91% успеваемост. При генотип 3 успеваемостта е 91%.