Автоимунният хепатит накратко

През 2012 г. излиза от печат информационната брошура "Autoimmune hepatitis" на Проф. д-р U.Leuschner, която може да намерите по-долу, любезно преведена от наш доброволец.