Центровете за лечение

Тук ще намерите информация за тринайсетте центъра в страната, специализирани в лечението на хронични вирусни хепатити и други чернодробни заболявания. Те имат специално сформирани лекарски комисии, които издават протокол А1, чрез който медикаментите за лечение на хронични вирусни хепатити се отпускат безплатно от Национална Здравноосигурителна Каса на всички здравноосигурени пациенти.

За всяко заболяване има конкретни критерии и процедура за получаване на терапията, които ще Ви бъдат разяснени от лекуващия Ви гастроентеролог.

гр. София

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

www.tokudabolnica.bg

адрес: бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б, кв. "Хладилника", 1407 Лозенец

Клиника по гастроентерология

Завеждащ отделение по гастроентерология: д-р Радин Цонев

Екип гастроентеролози: д-р Розалина Балабанска, д-р Петко Карагьозов

Контакти:
02/403 4917 - регистратура, където може да получите информация относно записването за преглед по Здравна Каса и платен преглед

 

УМБАЛ „Александровска”

www.alexandrovska.com

адрес: ул. „Георги Софийски“ 1, 1431 Център

Катедра по пропедевтика на вътрешните болести "Проф.Стоян Киркович"

Началник Отделение по гастроентерология: Проф. д-р Диана Петрова, дмн

Проф. Петрова има сключен договор с НЗОК и преглежда всеки понеделник и сряда от 14.00 до 17.00 часа в ДКЦ „Александровска”.

Контакти: 02/ 9230 654, 02/ 9230 750 
 

 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски” 

www.rilski.com

адрес: бул. „Aкадемик Иван Евстратиев Гешов“ 15, 1431 Център

Клиника по гастроентерология

Завеждащ клиника: Проф. Людмила Матева

Екип гастроентеролози: Професор Красимир Антонов, Професор Деян Желев

Контакти: 

02/952 37 25 - Клиника по гастроентерология

02/952 12 97 - Канцелария  

0876/244 908 – за записване на час при Проф. Антонов. (на него отговаря м.с. Габриела Бонева)

 

УМБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ

www.isul.eu

адрес: ул. ''Бяло море'' 8, 1527 Център

Клиника по гастроентерология "Ак. Ташо Ташев''

Завеждащ Трето отделение по хепатология: доц. Йордан Генов
Екип гастроентеролози: д-р Румяна Митова, д-р Евгения Пирьова

Контакти: 02/943 25 90; 02/943 23 23; 02/943 23 05

 

УМБАЛ ''Сити Клиник''

www.acibademcityclinic.bg

адрес: ул. ''Околовръстен път'' 127, 1407

Отделение по гастроентерология

д-р Нина Николова

Контакти: 0700 13 127

 

УМБАЛ „Софиямед”

www.hospitalsofiamed.bg

адрес: бул. „Доктор Г. М. Димитров“ 16, 1797 Дианабад

Клиника по вътрешни болести и хепатогастроентерология

Началник клиника: Проф. Константин Чернев

Екип гастроентеролози: д-р Невин Идриз, д-р Медаин Кадиш

Контакти: 0895 555 444, 0895 555 442

 

Военномедицинска академия - ВМА

www.vma.bg

адрес: ул. „св. Георги Софийски“ 3, 1606 Център

Клиника по гастроентерология

Началник: Полк. проф. Крум Кацаров, д.м.

Екип хепатолози: д-р Томова, д-р Марина Конакчиева

Контакти: 02/22 56 83, 02/922 54 35, 02/922 54 86

 

Медицински институт на МВР

www.mvr.bg

адрес: бул. „Ген. Скобелев“ 79, 1606 Център

Клиника по гастроентерология

доц. Диана Николовска

Контакти: 02/982 15 67

гр. Плевен

УМБАЛ "Д-р Георги Странски''

www.umbalpleven.com

адрес: ул. „Г. Кочев” №8 А

Отделение по гастроентерология и клинична хепатология

доц. Иванка Маринова

Контакти:  064 886 505; 064 886 305; 064 886 508

гр. Варна

УМБАЛ „Света Марина”

www.svetamarina.com

адрес: ул.”Хр.Смирненски” 1

Клиника по гастроентерология

Завеждащ клиника: Проф. д-р Искрен Коцев

тел. за връзка; 052/978 217, 052/ 978 249, 052/978-240

гр. Стара Загора 

УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович''

www.umbal-kirkovich.org

адрес: ул.''Генерал Столетов'' 2

Отделение по  гастроентерология

д-р Пенкова

Контакти: 042 698/ 255

гр. Пловдив

УМБАЛ "Свети Георги"

www.unihosp.com

адрес: База 2 бул. ''Пещерско шосе''  66 ет.9

Клиника по гастроентерология

Контакти: 032/602 392

 

УМБАЛ "Каспела"

www.kaspela.com

адрес: ул.''София'' 64 Блок 3, ет. 5 и 6

Клиника по гастроентерология

д-р Ефимия Чолакова

Контакти: 032/ 645 997, вътр. 551, за прегледи вътр. 103