HBV Journal – декември 2009

Автор: Christine Kukka
Дата: 01 декември 2009
 
“Окултният” хепатит В - без повърхностен антиген - увеличава осем пъти риска от рак на черния дроб
 
В броя от м. ноември 2009 г. на Journal of Viral Hepatitis, изследователи съобщават, че са открили, че японски пациенти с окултен хепатит В - което означава, че са с отрицателен тест за повърхностен антиген на хепатит В (HBsAg), но имат НВV ДНК в кръвообращението - са изправени пред осем пъти по-висок риск от чернодробен рак след като са развили цироза (тежка цикатризация на черния дроб).
 
Изследователите са проследили в продължение на повече от пет години 82 цирозни пациенти, всички с отрицателен тест или за вируса на хепатит В (НВV), или за вируса на хепатит С (НСV). Девет от пациентите, освен наличието на НВV ДНК (вирусен товар) в кръвта им, са дали и положителен тест за ядрен (вътрешен) антиген на хепатит В /което е доказателство за прекарана инфекция/ и НВх ДНК, за който се смята, че се загнездва в чернодробните клетки и води до по-висок процент на чернодробен рак. Тези девет пациенти са били сравнително по-млади хора, с по-ниски нива на аланин аминотрансфераза (ALT) - характеристики, които обикновено свидетелстват за отсъствие на чернодробно увреждане. Обаче, процентите на чернодробния рак при тези пациенти с НВV ДНК са били 27% след пет години и 100% след десет години. За разлика от тях, процентът на чернодробния рак при останалите пациенти с цироза, но без окултен хепатит В, е бил 13.5% и 24.6% след пет и десет години съответно. Наличието на диабет също увеличава риска от рак на черния дроб.
 
Изследователите препоръчват допълнителни изследвания, за да се установи дали някои успоредни състояния като затлъстял черен дроб, автоимунно чернодробно заболяване, или консумация на алкохол в миналото не допринасят също за нарастване на чернодробния рак при пациентите с окултен хепатит В.
 
Здравни работници изискват по-добра превенция, мониторинг и лечение на хепатит В в САЩ
 
Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) смятат, че между 1980 и 2004 година броят на новите заразявания с НВV е спаднал от около 200,000 годишно на 60,000, а приблизителният брой на новите НСV инфекции е намалял от 180,000 през 1982 г. до 19,000 през 2006 г. Но зад тази добра новина се крие една спотаена, тиха епидемия, освен ако не се положат адекватни усилия за нейната превенцията, се съобщава в един доклад, публикуван в Journal of the American Medical Association от 10 ноември 2009 г.
 
Докладът обобщава препоръките от срещата на специалисти по вирусен хепатит, състояла се през м.септември и спонсорирана от American Gastrointestinal Association Institute, CDC, Department of Veterans Affairs и National Institute of Allergy and Infectious Diseases.
 
Намаляването на случаите на хепатит В е в резултат на всеобщата НВV ваксинация на бебетата, “догонващи” ваксинации при деца и възрастни, скрининг на бременните и образователни кампании за превенция предаването на вируса по полов, перинатален (случващ се в периода около раждането) и перкутанен (подкожен) път. Обаче в световен мащаб хроничният хепатит В остава широко разпространен, с 400 милиона души засегнати и причинява 500,000 смъртни случаи годишно. Имиграционните процеси довеждат в САЩ много хронично заразени лица от Африка, Централна Америка и Азия.
 
В момента около 50% до 70% от жителите на САЩ с хроничен хепатит В са лица, родени в друга държава, а повече от половината от идентифицираните нови случаи са при хора, родени в Азия или Тихоокеанските острови. Огромна част от тях нямат симптоми и не подозират, че са заразени.
 
“Глобалната тежест на инфекцията с хепатит В има огромно отражение върху епидемията н Съединените щати,” пише Bridget M. Kuehn. Учените се опасяват от разпространяване на НВV инфекцията сред неваксинираните, високо-рискови лица, и много от тях предполагат, че разпространението на хепатит В и С е значително по-голямо, отколкото се съобщава от CDC, тъй като много заразени индивиди може да не са включени в проучванията, защото обикновено те не вземат под внимание бездомните, лишените от свобода лица или нелегалните имигранти.
 
Противоречивите и непоследователни препоръки кои лица трябва да бъдат проверявани (скринирани) за инфекция също допринасят за разпространението на вирусния хепатит. През 2004 година Отрядът за специални задачи към Службата по превенция на САЩ (US Preventive Services Task Force - USPSTF) препоръча установения скрининг за хепатит В да не се прави на асимптоматични индивиди. “USPSTF, обаче, препоръчва редовен скрининг за НВV на бременни, но някои от препоръките им за скрининг противоречат на настоящите, по-настойчиви указания на CDC.”
 
Следващото предизвикателство след идентифицирането на пациентите, заразени с вирусен хепатит, е да им се осигури достъп до лечение и редовен мониторинг, тъй като много от тези високо-рискови групи не са здравно осигурени. Участниците в срещата обсъждаха дали подробният закон на Ryan White относно спешно осигуряване на ресурси при СПИН [(Comprehensive Aid Resources Emergency (CARE) Act)], който осигурява финансиране на обществени програми за лечение на ХИВ, не би трябвало да бъде разширен, за да включи и вирусния хепатит. Други пък привеждаха доводи за по-голям обхват (средства) чрез всестранна реформа на здравеопазването.
 
CDC възложи на Института по медицина (Institute of Medicine) да препоръча начините за по-нататъшно намаляване честотата на заразата с вирусен хепатит и за намаляване на усложненията при лицата с хронична инфекция. Очаква се докладът да бъде готов през 2010 година.
 
Зеленият чай продължава да се доказва като полезен за превенция на фиброзата
 
Зеленият чай е доказано полезен за здравето на черния дроб, тъй като му осигурява защита срещу токсичния въглероден тетрахлорид, холестазата и злоупотребата с алкохол. Южнокорейски учени са изследвали дали чаят може да защити черния дроб и от причиняващия рак (канцерогенен) агент диметилнитрозамин (DMN).
 
Техният доклад, публикуван в World Journal of Gastroenterology, ноември 2009, стига до заключението, че екстрактът от зелен чай предотвратява развитието на фиброза при животински чернодробни клетки, изложени на DMN. Изследователите смятат, че зеленият чай вероятно защитава чернодробните клетки чрез намаляване нивото на колагенните фибри, които допринасят за развитието на фиброзата. Тази информация може да е от полза на пациентите, страдащи от фиброза.
 
Настоява се за внимателно наблюдение на деца и младежи с хроничен хепатит В
 
В броя на списанието Pediatrics от ноември 2009 година, екип от американски детски хепатолози, специализирани в лечението на хепатит В при деца и юноши, настояват лекарите да осъществяват редовен мониторинг на младите пациенти, даже и ако те не показват признаци на чернодробно увреждане в ранното детство.
 
“При едно изследване на азиатци, от 20% до 25% от лицата с хроничен хепатит В са развили тежка чернодробна фиброза преди 25-годишна възраст. Всички те най-вероятно са придобили заболяването в детските си години и може да са прекарали един дълъг период на имунно-активна фаза, когато нивата на вирусния товар и ALT са високи,” пишат те.
 
Новите указания за възрастни, които препоръчват по-чест мониторинг за бързо идентифициране на чернодробно увреждане доведе детските хепатолози до повишено осъзнаване, че лечението по време на продължителна имунно-активна фаза е важно за намаляване на риска при децата от развиване на цироза и/или рак на по-късен етап в живота им. “Освен това, точната връзка между нивото на ALT и прогресирането на чернодробното заболяване не винаги е забележима, особено при децата,” добавят те. “Практикуващите лекари трябва да наблюдават щателно заразените с НВV пациенти на редовни интервали от време (на всеки 6 до 12 месеца) и да насочват към детски хепатолог всеки пациент с повишени нива на ALT и НВV ДНК.”
 
Кои са “здравословните” нива на ALT при децата?
 
Наскоро “здравословните” нива на ALT за възрастни бяха ревизирани и установени на 30 IU/L за мъжете и 19 IU/L за жените. За децата, обаче, няма установени здравословни нива. Ето защо специалистите препоръчват лекарите да прилагат нивата за възрастни и към по-големите тийнейджъри. При по-малките деца горните здравословни нива на ALT варират в зависимост от лабораторията и възрастта, отбелязват те. “Поради липсата на указания за децата, екипът препоръчва нивото на ALT да се счита за завишено ако е по-високо от ULN на тестващата лаборатория или 40 IU/L, в зависимост от това кое е по-ниско,” пишат те.
 
Когато ще се определя кой подлежи на лечение, екипът препоръчва “всяко дете със завишени нива на ALT и/или AFP и/или с позитивна семейна история на чернодробно заболяване, особено рак на черния дроб, да се насочва към детски хепатолог (чернодробен специалист), който да даде съвет дали да се пристъпи към лечение и/или има нужда от допълнителна преценка,” отбелязват те. “Специалистът ще препоръча също и стратегия за дългосрочен мониторинг.”
 
В повечето градски райони грижите за заразеното дете обикновено се поемат от местния детски хепатолог, докато в повечето селски райони е много вероятно лекарите от първичната медицинска помощ да продължат мониторинга и лечението, консултирайки се със специалист.
 
Ентекавир плюс HBIG действа ефективно за превенция на повторното заразяване при пациенти с чернодробна трансплантация
 
Към днешна дата за превенция на повторното заразяване (реинфекция) с НВV на пациенти след чернодробна трансплантация се използва ламивудин (Epivir-HBV) в комбинация с хепатит В имуноглобулин (HBIG). Лекарите, обаче, са обезпокоени от високия процент на резистентност към ламивудина и затова китайски изследователи са се опитали да лекуват 30 трансплантирани пациенти с по-раншна НВV инфекция с антивирусния ентекавир (Baraclude) (0.5 mg дневно) заедно с HBIG.
 
Техните резултати, публикувани в Journal of Digestive Diseases, октомври 2009, показват, че нито един от лекуваните с ентекавир пациенти не е бил повторно заразен с НВV и че повърхностният им антиген на хепатит В е изчезнал бързо една седмица след операцията.
 
“Това изследване показва, че ентекавир в комбинация с ниски дози на HBIG е ефективен и безопасен за превенция на повторната поява на хепатит В след чернодробна трансплантация, но дългосрочният му ефект е все още в процес на изследване и в бъдеще се планира да бъде проведено широкомащабно проучване,” пишат те.
 
В друго изследване, публикувано в Digestion, октомври 2009, изследователи съобщават, че незабавното лечение с ентекавир е било много ефективно при шест пациенти, претърпели остър хепатит В, който се появява често след първоначалното заразяване с НВV.
 
Текстовите съобщения са ефикасен начин за да се постигне спазване на лекарствения режим при тийнейджъри, прекарали чернодробна трансплантация
 
Пациентите с чернодробна трансплантация трябва да вземат в продължение на няколко години един или повече видове имуносупресивни лекарства, което може да се окаже истинско предизвикателство за деца и тийнейджъри. В едно 12-месечно проучване изследователи от Ню Йорк са пробвали да напомнят за вземане на лекарствата чрез изпращане на текстови съобщения до 41 тийнейджъри, за да видят дали с това ще се подобри спазването на лекарствения режим от тяхна страна.
 
Според резултатите им, публикувани в Pediatrics, октомври 2009, тази стратегия се оказала ефективна при повечето от участниците, чиято средна възраст е била 15 години.   Броят на епизодите на остро отхвърляне на клетки е намален от 12 до 2 по време на изследването. Рискови фактори за отхвърляне са били по-напредналата възраст (17.6 години срещу 13 години) и употребата на повече от един имуносупресивен медикамент.
 
Обаче 13 пациенти (37%) са прекратили участие в изследването след 4 месеца.
 
Инфекцията с НВV не увеличава риска от рак на панкреаса
 
Едно изследване в САЩ, използвало данни от Henry Ford Health System, е установило, че НВV инфекцията не увеличава риска от рак на панкреаса и влиза в противоречие с по-предишно проучване, в което се изказва предположение за връзка между двете. Учените установили, че само напредналата възраст увеличава риска за рак на панкреаса.
 
Резултатите от изследването са представени на Годишното събрание на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания (AASLD) в Бостън. Лекарите са прегледали досиетата на над 74,000 пациенти с положителен тест за хепатит В между 1995-2008 и са наблюдавали за рак на панкреаса пациентите с хепатит В в продължение на над 13 години.
 
Когато взели под внимание такива фактори като възраст, раса, пол, ХИВ или НВV статус и наличието на диабет, значими рискови фактори се оказали само напредналата възраст и диабета.
 
Едно изследване показва, че лекарите не проверяват добре пациентите с хепатит В за рак на черния дроб
 
Американски учени са направили оценка колко щателно са били проверени (скринирани) за чернодробен рак пациенти с висок риск поради НВV инфекция, напреднала възраст или с цироза. Те проследили 557 пациенти, лекувани в две общински клиники по гастроентерология в северна Калифорния. Скринингът за рак е бил класифициран в четири групи в зависимост от комбинацията честота на тестовете за алфа фетопротеини /AFP/ (високите нива са индикация за наличието на тумори) и ултразвуково изследване: оптимален, под оптималното, некачествен и липса на скрининг.
 
Около 40.6% от пациентите са получили недоброкачествен скрининг или такъв е липсвал изобщо. При пациентите без цироза скринингът е бил по-лош отколкото при пациентите с цироза. Вероятността за редовен скрининг е била 3.4 пъти по-голяма при пациентите с по-голям брой посещения в клиниките през годината отколкото при тези с по-малко на брой посещения.
 
“Тъй като по-честото посещаване на клиниката е важен самостоятелен предиктор за придържане към качествен скрининг, то редовните посещения в клиниката могат да допринесат за подобряване спазването на изискването за скрининг за чернодробен рак, което ще доведе и до подобряване на клиничния изход,” пишат изследователите в ноемврийския броя на Journal of Digestive Diseases and Sciences.
 
Коинфекцията ХИВ/НСV причинява по-малко увреждане на черния дроб
 
Италиански изследователи са проследили 27 пациенти, коинфектирани с ХИВ и НВV и 27 подобни пациенти, заразени само с НВV в продължение на 23 години, за да видят как въздейства върху развитието на чернодробното заболяване единичната вирусна хепатитна инфекция в сравнение с коинфекцията.
 
Според доклада им, публикуван в Journal of Medical Virology, октомври 2009, те установили, че при коинфектираните с ХИВ и НВV пациенти, както и пациентите само с НСV, заразени на млади години, има по-нисък процент на фиброза, липсва чернодробна недостатъчност и малка част развиват чернодробен рак през 23-годишния период на изследване.
 
Диабетът и затлъстяването могат да допринесат за увреждане на черния дроб на лицата, заразени с НВV
 
Изследователи от Тайван проследили 934 пациенти, за да отчетат влиянието на затлъстяването и диабета (с повишени нива на кръвната захар) върху развитието на увреждането на черния дроб, за което свидетелстват повишените нива на ALT.
 
Около 25% от пациентите са имали повишени нива на ALT (по-високи от 40 IU/L). За хората с повишени нива на ALT се оказало по-вероятно да страдат от затлъстяване и да имат нездравословни, повишени нива на кръвната захар.
 
“В заключение, индекс на телесната маса по-голям или равен на 25 кг/м2 (което е индикация за затлъстяване) и нива на кръвната захар на гладно по-високи или равни на 126 mg/dL се оказаха рискови фактори за повишена астивност на ALT при лица с НВV инфекция,” пишат изследователите в Journal of Clinical and Experimental Metabolism. Те изказват предположение, че затлъстяването и диабета вероятно влошават или ускоряват увреждането на черния дроб у заразените с НВV.
 
По-ранната сероконверсия на HBeAg се свързва с по-добро здраве в дългосрочен план
 
Пациентите, постигнали HBeAg сероконверсия - загубили “е” антигена на хипатит В (HBeAG) и придобили “е” антитяло - преди 30-годишна възраст имат значително по-малък риск от развиване на HBeAg-негативен хепатит В, цироза и рак на черния дроб, според един доклад на тайвански учени, публикуван в Hepatology, м.октомври 2009.
 
Учените са наблюдавали внимателно 508 пациенти на възраст над 15 години, постигнали спонтанно (без лечение) HBeAg сероконверския. Те сравнили процентът на HBeAg-отрицателен хепатит (когато вирусният товар остава повишен независимо от загубата на HBeAg поради вирусна мутация), цироза и чернодробен рак при пациентите на база тяхната възраст в момента на сероконверсия.
 
От 483 пациенти, при които не е имало доказателства за цироза или чернодробен рак, HBeAg сероконверсия е настъпила:
·        При 218 пациенти под 30 години (група А);
·        При 199 пациенти между 31 и 40 години (група В); и
·        66 пациенти над 40 години (група С).
 
За период от 15 години заболеваемостта от HBeAg-отрицателен хепатит, цироза и чернодробен рак е била съответно в група А (31.2%, 3.7% и 2.1%), а най-висока е заболеваемостта в група с (66.7%, 42.9% и 7.7%).
 
 
Може да коментирате месечния обзор тук: http://hepatitis-bg.com/forum/index.php?topic=2399.0
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C