HCV обзор – ноември 2012

Автор: Lucinda K. Porter
Дата: 1 ноември 2012
 
Статия: Прогнозните ефекти от лечението на НСV инфекцията варират между отделните европейските страни, от Deuffic–Burban S, Deltenre P, Buti M и др.
Източник: Gastroenterology, октомври 2012; т. 143, бр. 4, стр. 974-985
Това изследване оценява разликите в практиките за скрининг и лечение на пациенти с НСV в Белгия, Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство през 2002-2011 г. Изследователите се интересуват от въздействието на НСV лечението (IFN и рибавирин) върху свързаните с НСV цироза и смъртност, както и от влиянието на новите директно действащи антивирусни лекарства (DAAs, или ДДА) в бъдеще.
Заключение: лечението на HCV е намалило случаите на цироза със 7%, а смъртните случаи с 3.4% от 2002 до 2011 г. Научната екстраполация предвижда, че напредъкът в антивирусната терапия, използваща ДДА, заедно с подобрено скриниране за идентифициране на пациенти с НСV, ще доведе до още по-голям брой от наблюдаваните за периода 2002 - 2011 г.  
Редакционен коментар: въпреки че проучването е европейско, то отразява и ситуацията в САЩ. С новите препоръки на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) за еднократно скриниране на всички лица, родени между 1945 и 1965 г., подобрените изследвания и лечения с по-висок процент на ефикасност, ще видим разлика в заболеваемостта и смъртността при условие, че продължим да се движим напред.
Статия: Наднорменото телесно тегло и рискът от първичен рак на черния дроб: актуализиран мета-анализ на перспективни проучвания от Chen Y, Wang X, Wang J, и др.
Източник: European Journal of Cancer, септември 2012; т. 48, бр 14, стр. 2137-2145
Това проучване разглежда научната литература, посветена на връзката между първичния рак на черния дроб и наднорменото телесно тегло, публикувана от 1966 до края на 2011 г. Това са 26 перспективни проучвания и над 25,000 случаи на първичен рак на черния дроб.
Заключение: наднорменото телесно тегло е неоспоримо свързано с повишен риск от първичен рак на черния дроб.
Редакционен коментар: не съм сигурна кое е по-трудно - лечението на хепатит C или отслабването. Обаче, проучванията водят до там, че ние постоянно чуваме - наднорменото тегло увеличава риска от много здравословни проблеми. Тъй като свързаната с НСV цироза увеличава риска от рак на черния дроб, то затлъстяването допринася за този риск.
Статия: Смъртността, свързана с черния дроб и всякакви други причини при ХИВ-позитивни лица сравнена с общата популация: Различия по НСV коинфекция; от Hernando V, Perez-Cachafeiro S, Lewden C и др.
Източник: Journal of Hepatology, октомври 2012 г.; т. 57, бр. 4, стр. 743-751
Това испанско проучване сравнява процентите смъртност при ХИВ-позитивни и ХИВ/НСV коинфектирани пациенти с тези на населението като цяло от същия пол и възраст за периода 1997-2008. Участват 5914 HIV+ пациенти; 37% са коинфектирани с HIV/HCV.
Заключение: В сравнение с населението като цяло, HIV+ пациентите са с повишен риск за смъртност от различни причини, включително и такива, свързани с черния дроб. При ХИВ/НСV коинфектираните пациенти рискът от смърт нараства. Лицата, употребяващи инжекционно наркотици са изложени на по-висок риск от смърт отколкото мъжете, които правят секс с мъже, както и хетеросексуалните със СПИН, които отричат използване на интравенозни наркотици.
Редакционен коментар: това проучване дава допълнителна тежест на предишните такива, които показват завишен риск от смъртност на пациенти, коинфектирани с HIV/HCV. То също така повдига въпроса за повишения риск от смъртност по най-различни причини, а не само такива, свързани с черния дроб. В броя на  September 2012 “Snapshots се съобщава за повишен риск от смърт от чернодробни и не-чернодробни заболявания за хора с HCV. Това поставя въпроса дали пациентите и лекарите трябва да отчитат здравето като цяло, а не само здравето на черния дроб при вземането на решение за лечение на  НСV.
Статия: Пациентите с биполярно разстройство могат безопасно и успешно да получат интерферон-базирано антивирусно лечение на хепатит С, от Kelly E, Corace K, Emery J, и др.
Източник: European Journal of Gastroenterology and Hepatology, юли 2012; т. 24, бр. 7, стр. 811-6
Този ретроспективен анализ оценява риска от антивирусно лечение на НСV пациенти с биполярно афективно разстройство (циклофрения) за периода 2000-2008 г. От 38 биполярни пациенти с HCV в Ottawa Hospital, 16 са били подложени на антивирусна терпапия.
Заключение: Стабилните пациенти с биполярно разстройство имат подобен процент на психични усложнения по време на лечението като пациентите с анамнеза за депресия. Изследователите заключават, че с подходяща интервенция и клинично наблюдение стабилните пациенти с биполярно разстройство могат да завършат успешно лечение с резултати, подобни на пациентите без такова разстройство.
Редакционен коментар: пациентите с биполярно разстройство често не се вземат предвид за НСV лечение, особено при клинични изпитвания поради риск от интерферон-индуцирано обостряне на промяната в настроението им. Това изследване оспорва тази дългогодишна практика и отваря вратите пред HCV+ биполярни пациенти, които обмислят лечение.
 

Може да коментирате обзора във Форума на ХепАктив.

Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C