HCV обзор – октомври 2012

Автор: Lucinda K. Porter
Дата: 1 октомври 2012
 
Статия: Пегилираният интерферон за хроничен хепатит С при деца засяга растежа и телосложението: резултати от педиатрично проучване на хепатит С (PEDS-C), от Jonas M, Balistreri W, Gonzalez-Peralta R и др.
Източник: Hepatology; т. 56, бр. 2, стр. 523–531, август 2012
Това перспективно проучване, включващо деца с хронична инфекция с вируса на хепатит С (HCV), изследва връзката между интерферона и растежа. Участниците са общо 114 човека (55% момчета), средна възраст 11 години. Разделени са в три групи в зависимост от продължителността на лечението: 14 участника в 24-седмична група, 82 в 48-седмична група, 11 в 72-седмична група (7 участници, които не са успели да достигнат до 24-та седмица, не са проследени).
Децата са имали значително намаляване на ръста, теглото и индекса на телесна маса (BMI) по време на лечението на HCV, въпреки липсата на промени във физическата активност или приема на храна. Децата, които са били лекувани с пегинтерферон в продължение на 48 или 72 седмици, са имали по-ниски средни резултати (показания) за височина (ръст) на втората година от проследяването, отколкото при започване на лечението. Тези ефекти обикновено са били обратими след спиране на интерферона, с изключение на резултатите им за “височина за възрастта”.
Заключение: лечението наHCV при децата е свързано с намаляване хода на растежа им.
Редакционен коментар: Това проучване само показва връзка между интерферон и растеж, не причина и следствие. Децата с HCV са една малка част от HCV популацията и изследванията на тази възрастова група са малко. Би било интересно да се видят данни от бъдещи проследявания на тази група.
Статия: Миокардно увреждане при пациенти с хронична инфекция с хепатит С, от Maruyama S, Koda, M, Oyake N и др.
Източник: Journal of Hepatology; онлайн публикация от 13 август 2012 г.
В отговор на едно скорошно клинично проучване на лечение на НСV, което съобщава, че пациентите са склонни към дефекти в миокардната перфузия (нарушен приток на кръв към сърцето), японски изследователи изследвали допълнително този въпрос. Били са извършени различни сърдечни изследвания на 217 пациенти с HCV, които не са имали видими симптоми или анамнеза на сърдечно заболяване. От тях 200 са лекувани с интерферон-базирана терапия в продължение на 24 или 48 седмици и са оценявани 2 седмици преди и 2 седмици и 6 месеца след терапията.
От тях 9% имат анормална (патологична) ЕКГ преди лечението, а измерването на кръвотока показва увреждане при 87%. Обаче онези от тях, които са с траен вирусологичен отговор (SVR) на лечението, са имали значително подобрение. Отговорили пациенти с последващ рецидив също показва сърдечно подобрение, но по време на проследяването се връщат на изходно ниво. Неотговорилите не са имали подобрение.
Заключение: HCV се свързва със значителни сърдечни аномалии и лечението на НСV изглежда намалява значително тази връзка.
Редакционен коментар: миналия месец бе съобщено, че пациентите с НСV са изложени на по-висок риск от смърт по различни причини, включително и сърдечни. Това проучване хвърля повече светлина по въпроса и вероятно предстои повече информация за влиянието на НСV върху здравето и смъртността.
Статия: Куркуминът инхибира репликацията на HCV чрез индуциране на хемоксигеназа-1 и супресия на АКТ (протеин киназа В), от Chen MH, Lee MY, Chunag JJ и др.
Източник: International Journal of Molecular Medicine, онлайн публикация от 20 август 2012 г.
Куркуминът е един от компонентите на куркумата - подправка, използвана в китайската медицина, както и в индийската кухня. Това ин витро проучване (извършено в лаборатория, не върху хора), проведено от китайски учени, изследва ефекта на куркумина върху HCV. 
Заключение: Куркуминът потиска репликацията на НСV в лабораторни условия.
Редакционен коментар: Лабораторните изследвания са началото на изследователския процес, така че въз основа на тях не може да се направят радикални изводи за възможностите на куркумина да инхибира репликацията на НСV. Все пак, това е едно добро начало. За куркумина се знае, че притежава противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, а във високи дози може да има и противоракови свойства. Той е вкусен и обикновено се смята за безопасен.
Статия: Вирусна инфекция с хепатит B и C при 1.2 милиона души с достъп до здравни грижи: фактори, свързани с тестване и честота на инфекцията, от Spradling P, Rupp L, Moorman L, и др.
Източник: Clinical Infectious Diseases, онлайн публикация, 8 август 2012 г.
Това наблюдателно проучване измерва дали хората в сектора на частното здравеопазване са изследвани за хепатит B и C. За периода 2006-2008 са събрани данни от 1.25 милиона възрастни от четири американски здравни организации. Резултатите са сравнени с данните от Националното проучване на здравето и храненето (NHANES).
Ето и резултатите:
  • По-малко от половината от лицата с анормални нива на аланин аминотрансфераза (ALT) са били изследвани за HBV или HCV.
  • От 866,886 души без предварителна HBV диагноза, са били тествани почти 19%; 1.4% са с положителен тест за HBV.
  • При тестване азиатците е по-вероятно да имат НВV отколкото белите.
  • От 865,659 души без предварителна HСV диагноза, са били тествани почти 13%; 5.5% са с положителен тест за HCV.
  • При тестване, лицата на възраст 50–59 години са с най-голяма вероятност да имат HCV.
  • Като се използват приблизителните оценки на NHANES става ясно, че почти половината от HCV и една пета от HBV инфекциите при тази част от населението не са били идентифицирани.
 Заключение:макар и да имат достъп до здравни грижи, хората не са изследвани адекватно за HBV и HCV, даже и при наличие на повишени стойности на чернодробните ензими.
Редакционен коментар: Въпреки че тези резултати са трагични, изследването е проведено преди новите препоръки на CDC да се изследват всички лица, родени в периода 1945 - 1965 г. Любопитна съм  да разбера какви ще бъдат резултатите след няколко години.
 
 

Може да коментирате обзора във Форума на ХепАктив.

Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C