HCV обзор – септември 2012

Автор: Lucinda K. Porter
Дата: 1 септември 2012
 
Статия: Хроничната инфекция с вируса на хепатит С увеличава смъртността от чернодробни и извънчернодробни заболявания: общностно дългосрочно перспективно проучване – Lee MH, Yang HI, Lu SN и др.
Източник: Journal of Infectious Disease, юли 2012 (Advanced Access) DOI: 10.1093/infdis/jis385
Това проучване в Тайван проследява 23,820 възрастни (на възраст 30–65 години) за периода 1991–2008 г. От тях 1095 са положителни за антитела (анти-HCV+) на вируса на хепатит С (HCV), като почти 70% имат откриваема HCV РНК; 19,636 са с отрицателен тест за хепатит B, 18,541 - отрицателни за HCV. В периода на проучването има общо 2394 смъртни случаи.
Заключение: При участниците, които са анти-HCV+, рискът от смърт е по-висок отколкото при тези, които са анти-HCV-отрицателни; а при тези с откриваема HCV РНК рискът от смърт е даже още по-висок. Повишената смъртност при анти-HCV+ участници се наблюдава повсеместно, независимо дали е причинена от чернодробно, извънчернодробно, циркулаторно или бъбречно заболяване, както и много видове рак (на дебелото черво, хранопровода, черния дроб, простатата, щитовидната жлеза, левкемия).
Редакционен коментар: От много години повтарям фразата: “Повечето пациенти с HCV ще умрат по-вероятно с, отколкото от НСV.” Опитвам се повече да не я произнасям, тъй като се притеснявам, че тези думи подкопават едно важно послание относно потенциалната сериозност на HCV. Това проучване подчертава застрашителната същност на HCV. За щастие, то идва в момент, когато има ефективно лечение за НСV, заедно с интересни възможности за лечение, които са в процес на разработка.
Статия: Добавянето на витамин B12 подобрява процентите на траен вирусологичен отговор при пациенти, хронично заразени с вируса на хепатит С – Rocco A, Compare D, Coccoli P и др.
Източник: Gut: An International Journal of Gastroenterology and Hepatology, юли 2012 doi:10.1136/gutjnl-2012-302344
В лабораторни изследвания витамин B12 действа като инхибира репликацията на НСV. В това италианско проучване 94 пациенти с хроничен HCV, нелекувани преди това, са рандомизирани на лечение (пегинтерферон плюс рибавирин) или лечение плюс инжекции с витамин В12 (5000 мкг/месечно).
Заключение: Процентите на траен вирусологичен отговор (SVR) са с около 34% по-високи при пациентите в терапевтичната група с включен витамин B12. Дори и тези с генотип 1 или с висок вирусен товар са имали значително подобрение.
Редакционен коментар: Това е предварително проучване и резултатите трябва да бъдат потвърдени. Недостигът на витамин В12, обаче, е често срещано явление при по-възрастните хора, така че ако имате притеснения относно вашето ниво на витамин В12, споделете това с Вашия лекар.
Статия: Може ли цинкът да повиши отговора на лечението с интерферон при пациенти с чернодробно заболяване, свързано с НСV? – Toru Ishikawa
Източник: World Journal of Gastroenterology, юли 2012; т.18
Тази статия разглежда ролята на цинка, по-специално в производството на чернодробни ензими. Авторът разглежда предварителни изследвания, които показват корелация между недостига на цинк и заболяване на черния дроб. Добавянето на цинк може да забави прогресирането на чернодробната фиброза и може да подобри симптомите на чернодробна енцефалопатия.
Особен интерес представлява връзката между цинка и HCV. Хората с НСV изглежда имат по-ниски нива на цинк в кръвта и след като увеличаването на цинка може да инхибира фиброзата, то може би добавянето на цинк ще забави прогресирането на болестта. За съжаление такова изследване не е правено.
Съществуват, обаче, малки проучвания, при които е използван цинк по време на интерферон-базирана НСV терапия, и резултатите сочат за възможна полза от добавянето на цинк. Едно японско проучване показва, че добавянето на цинк не само подобрява SVR, но и намалява някои странични ефекти, особено сухота в устата, дисгеузия (метален вкус) и афти в устата. 
Заключение: Добре би било да се направят повече изследвания за използването на добавки с цинк при хората с чернодробно заболяване. 
Редакционен коментар: По принцип по отношение използването на добавки за много болести, не само за заболявания на черния дроб, са необходими повече изследвания. Обаче, добавките са сложна област, особено когато става въпрос за черния дроб. Бъдете внимателни и разчитайте на сигурни медицински съвети преди да пристъпите към терапевтична схема, използваща добавки.
Статия: Ефектът от силимарин (бял трън) върху чернодробното заболяване при пациенти с хроничен хепатит С, лекувани безуспешно с интерферон терапия – Fried M, Navarro V, Afdhal N и др.
Източник: JAMA, юли 18, 2012; т. 308, бр. 3
Това мултицентрово, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване включва 154 HCV пациенти с анормални (патологични) стойности на чернодробните ензими (ALT),  като всички те са били лекувани преди това неуспешно с интерферон-базирана терапия. Пациентите са приемали 420 мг силимарин, или 700 мг силимарин, или плацебо 3 пъти дневно в продължение на 24 седмици. Изследователите са търсели нормални или намалени чернодробни ензими; измерени са също и вирусния товар на НCV или качеството на живот.
Заключение: При сравнение с плацебо, от силимарин няма никаква полза.
Редакционен коментар: Стомашно-чревните оплаквания са най-често съобщаваната нежелана реакция в проучването, заявени от 12% от приемащите силимарин срещу 5% от приемащите плацебо. Според изследователите това не е клинично значимо. По принцип силимаринът е безопасен, но тъй като черният дроб го преработва, то силимарин може да взаимодейства с други лекарства, като ги прави повече или по-малко мощни.
 
 

Може да коментирате обзора във Форума на ХепАктив.

Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C