Хемохроматоза

Снимка
Хемохроматоза

Резюме

Прекомерно високите стойности на желязо при хората се асоциира с множество вродени и придобити състояния. Сред тях най-честото и добре дефинирано до този момент наследствено такова е HFE хемохроматозата (HFE-HC), що се отнася до епидемиологичните аспекти и рисковете от заболеваемост и смъртност, свързани със запасите от желязо в организма.

По-голямата част от пациентите с HFE-HC са хомозиготи за полиморфизма C282Y. Без медицинска интервенция съществува риск от претоварване с желязо, което от своя страна може да доведе до увреждане и заболяване на тъканите.

 

Как се диагностицира HFE-HC?

 

  • C282Y хомозигозност и увеличени запаси на желязо в организма със или без клинични симптоми.
  • Серумен феритин - Най-широко използваният и чувствителен тест е биохимичен сурогат за претоварване с желязо.
  • Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР): Парамагнетичните свойства на желязото спомагат за откриването и количественото измерване стойностите на желязо чрез ЯМР.
  • Биопсията на черния дроб се счита за златен стандарт за диагностициране на хемохроматоза преди генотипизиране с HFE. Сега, когато това генотипизиране е лесно достъпно, хомозигозността на C282Y при пациенти с повишени нива на желязо в организма, със или без клинични симптоми, е достатъчна за диагностициране на HFE-HС.
  • Количество отстранено желязо: Общият брой на флеботомиите, необходими за постигане на ниски концентрации на серумен феритин, може да бъде полезен ретроспективен сурогатен маркер за излишните количества желязо в организма в HFE-HC. Предположението, че един литър кръв съдържа 0,5g желязо, дава възможност за оценка на количеството желязо, отстранено от флеботомиите. Това до голяма степен корелира с претерапевтичната концентрация на желязо в черния дроб.
  • Скрининг на семейството: Роднините на пациентите с HFE-HC трябва да се изследват, тъй като за тях има 25% вероятност също да бъдат податливи към хемохроматоза, като следва да се установят нивата на серумен феритин трансферин.

 

Препоръки при диагностициране на HFE-HC:

• Пациентите с предполагаеми стойности на желязо над нормата трябва да изследват на гладно нивата на трансферин и серумен феритин (1В), а изследването за HFE трябва да се извършва само при тези с повишени нива на трансферин (1А).

• Пациентите от чернодробните клиники трябва да бъдат изследвани на гладно за нивата на трансферин и серумен феритин (1С) и да им се направи генетично HFE тестване, ако се установи насищане с трансферин (1В).

• HFE тестването за полиморфизма C282Y и H63D трябва да се извърши при всички пациенти с повишен серумен феритин и повишени стойности на трансферин (1В), за които не се открива друга причина.

• Диагнозата на HFE хемохроматоза не трябва да се основава само на хомозиготността на C282Y; изискват се доказателства за повишени нива на желязо (1В).

• C282Y / H63D комбинирани хетерозиготи и H63D хомозиготи, с повишен серумен феритин (> 200mg / L при женските,> 300mg / L при мъже), повишено насищане на трансферин (> 45% при жените,> 50% при мъжете) трябва да се изследва за други причини за хиперферитинемия (1С).

• При хомозиготни пациенти с C282Y с повишени нива на желязо, чернодробната биопсия вече не е необходима за диагностициране на хемохроматоза. Биопсия на черния дроб може да бъде предложена на хомозиготни пациенти с C282Y със серумен феритин над 1000mg / L, повишен AST, хепатомегалия или възраст над 40 години (1С). • Генетично изследване на други гени на хемохроматозата (TFR2, SLC40A1, HAMP, HJV) може да се обмисли при пациенти с повишени нива на желязо след изключване на хомозигозността на C282Y, ако излишъкът от желязо е доказан чрез директна оценка, биопсия и други чернодробни и хематологични нарушения са били отхвърлени.

 

Как се лекува HFE-HC?

За отстраняване на излишното желязо се използват три подхода. Флеботомията се извършва чрез източване на 400-500 ml кръв (200-250 mg желязо) седмично или на всеки две седмици. Препоръчват се нормална хидратация преди и след лечението и избягване на усилена физическа активност за 24 часа след флеботомия

*Флеботомията може да се извърши и при пациенти с напреднала фиброза или цироза.

 

Диета

Няма проучвания, които да доказват, че хранителните интервенции и избягването на храни, богати на желязо, имат допълнителен благоприятен ефект върху резултата при пациенти, подложени на венесекция. Въпреки че са предлагани диети, при които се избягва излишното желязо, за по-важно се счита поддържането на здравословна диета. Хранителни добавки и храни с високо съдържание на желязо (например зърнени закуски) трябва да се избягват. Паралелно с това, флеботомията ще спомогне за предотвратяване претоварването с желязо. Някои учени смятат също, че пиенето на чай може да намали запасите от желязо при пациенти с HC, но това проучване не е потвърдено. Друга теория пък гласи, че приемът на нецитрусови плодове е свързан с по-нисък серумен феритин, но дали това наистина отразява биологичния ефект върху запасите от желязо - не е доказано. Счита се, че витамин С е потенциално токсичен при пациенти с претоварване с желязо. Въпреки това липсват публикации относно ефекта на витамин С върху обработката или запасите на желязо. При единичен случай с пациент с генетично неопределена хемохроматоза, при когото витамин С е имал отрицателен ефект върху сърдечната функция, се стига до препоръката, че е разумно да се ограничи приемът на витамин С до 500 mg / ден. Както при много други чернодробни заболявания, и при HFE-HC високата консумация на алкохол води до по-сериозно увреждане. В допълнение, скорошни експериментални изследвания доказват, че отделянето на на хепцидин в черния дроб се потиска от алкохол. Това предполага, че има правопропорционална зависимост между приема на алкохол, серумния индекс и повишената абсорбция на желязо.

 

Бременност

По време на бременност с нормална продължигелност майката отделя от организма си около 1 грам желязо. Добавките с висока концентрация на желязо не трябва да се дават рутинно на бременни жени с HFE-HC и е необходимо да се проследява серумният феритин. Дефицитът на желязо трябва да се третира според обичайните указания, прилагани при бременност. Ако нивата на феритин са високи, терапевтичната флеботомия трябва да бъде отложена до края на бременността, освен ако пациентката няма сърдечни или чернодробни проблеми. В такъв случай положителните и отрицателните ефекти от лечението трябва да бъдат обсъдени със специалист.


Кръводаряване

Кръвта на хора с HFE-HC при флеботомия може да бъде от огромна помощ при необходимост от кръвопреливане, в случай че липсва медицинско противопоказание и пациентът е дал съгласието си.

 

Източник: EASL Clinical Practice Guidelines for HFE Hemochromatosis