Имам хепатит, но нямам здравни осигуровки. Мога ли да се лекувам?

Снимка
Health Insurance
Photo by Beatriz Pérez Moya on Unsplash

 

С нас се свързват много хора, които имат положителен резултат за хепатит В или хепатит С, но са с прекъснати здравноосигурителни права. Събрахме най-често задаваните въпроси, за които е важно да имате информация в подобен случай.

 

Системата за здравно осигуряване в България

Здравното осигуряване в България е задължително. На него подлежат всички български граждани, изброени в разпоредбите на чл. 33 от ЗЗО. Когато лицето има трудово или извънтрудово правоотношение, здравните осигуровки се разпределят между работодател и служител, като съотношението е 60% към 40%. Осигуровката се начислява върху общия осигурителен доход на лицата, като за нейното неплащане няма глоба, но се дължат лихви към Национална Агенция по Приходите (НАП). На практика може да изберете да не заплащате здравните си осигуровки, но тогава ще заплащате отделно всяка една здравна услуга, от която имате нужда, по цени, определени от съответното лечебно заведение.

 

Лечението на хроничен хепатит В

Лечението на хроничен хепатит В е продължително и изисква периодично проследяване на състоянието на пациента. При по-голямата част от хората то е доживотно, което изисква сериозен финансов ресурс по отношение на нужните медикаменти и изследвания. Ако сте здравноосигурени, то те ви се полагат безплатно, тъй като се покриват от Национална Здравноосигурителна Каса (НЗОК).  За да получите достъп до безплатно лечение, трябва да се обърнете към специализирана клиника за лечение на хронични вирусни хепатити, които имат комисии, издаващи протоколи 1C за отпускане на скъпоструващо лечение (общо 14 на брой комисии за цялата страна).  Проследяването се извършва на всеки 6 м.,  чрез хоспитализиране по клинична пътека, за да бъдат всички процедури и изследвания безплатни за вас.

Ако нямате здравни осигуровки, може да заплатите своето лечение сами, като ежемесечният разход варира между 161 лв и 330 лв. Разходите за необходимите изследвания, лекарски консултации и ехография възлизат на няколкостотин лева (в зависимост от лечебното заведение) в рамките на една календарна година.

Към настоящия момент, терапията не може да постигне пълно изчистване на  вируса, но го държи под контрол, така че да не се уврежда черния дроб, снижавайки и риска от поява на чернодробна цироза или рак.

Повече информация относно хепатит В и неговото проследяване и лечение, може да намерите в нашата брошура за пациента (свободна за сваляне в pdf).

 

Лечението за хроничен хепатит С

Съвременното лечение на хепатит С изчиства вируса в близо до 100% от случаите, и продължава средно между 8 и 12 седмици (при някои по-комплицирани случаи може да бъде 16 или 24 седмици). Страничните ефекти, ако ги има, са минимални и не влошават значимо качеството на живот на пациента по време на лечението.  За да получите достъп до безплатно лечение, трябва да се обърнете към специализирана клиника за лечение на хронични вирусни хепатити, които имат комисии, издаващи протоколи 1А за отпускане на скъпоструващо лечение (общо 13 на брой комисии за цялата страна). Всички необходими изследвания също са безплатни, като за целта ще бъдете хоспитализирани по клинична пътека. Важна промяна е, че считано от 1 януари 2020 г. чернодробната биопсия отпадна като задължителна процедура за оценка състоянието на черния дроб, като бе заменена с неинвазивни, по-щадящи методи.

Ако нямате здравни осигуровки, може да заплатите своето лечение сами, като цената на една опаковка медикамент е над 28 000 лв (в зависимост от назначената терапия и вашето състояние, могат да бъдат необходими две, три или шест опаковки за целия курс на лечение). Разходите за необходимите изследвания, лекарски консултации и ехография възлизат на няколкостотин лева (в зависимост от лечебното заведение)

Важно е да се знае, че това цените на медикаментите в аптечната мрежа са за свободно закупуване; НЗОК договаря значителни остъпки за всички медикаменти за лечение на хепатит С с  фармацевтичните производители, така че ако се лекувате по Здравна Каса, то вашето лечение на практика е в пъти по-евтино от пазарната му стойност.

Повече информация относно хепатит C и неговото проследяване и лечение, може да намерите в нашата брошура за пациента (свободна и за сваляне в pdf).

 

Как да проверя дали всички мои здравни вноски са платени?

Може да направите справка за здравноосигурителния си статус на сайта на НАП с вашето ЕГН, или да поискате справка в някой от физическите клонове на НАП. През този електронен калкулатор може да изчислите какъв е размерът на вноските, които дължите.

 

Има ли здравни услуги, които мога да ползвам, ако нямам здравноосигурителни права?

Да. Всеки гражданин на България има право на следните услуги, без значение дали има здравноосигурителни права или не:

  • Спешна помощ;
  • Акушеро-гинекологични прегледи и медицински грижи при раждане за неосигурени жени;
  • Стационарна психологична помощ;
  • Трансплантация на органи, тъкани и клетки;
  • Задължително лечение и/или задължителната изолация;
  • Експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност;
  • Медицински транспорт;
  • Асистирана репродукция.

 

Трябва ли да плащам здравни осигуровки, ако съм безработен?

Ако сте безработен, имате регистрация в Бюрото по труда и получавате обезщетение за безработица, тогава здравните ви вноски се заплащат от държавния бюджет.

Ако сте безработен, но нямате право на обезщетение за безработица, трябва сами да внасяте здравните си осигуровки. За целта е нужно първо да попълните и подадете декларация образец 7, а после да внасяте редовно вноските си. За 2020 г. сумата, която трябва да внасяте, е не по-малко от 24,40 лв. на месец.

 

Кога губя здравноосигурителните си права?

Здравноосигурителни права се губят, когато не сте внасяли последователно повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца.

 

Как мога да възстановя здравноосигурителните си права?

Когато здравноосигурителните права са прекъснати, т.е. за последните 36 месеца липсват повече от три вноски за здравно осигуряване, за да възстановите правата си, трябва да заплатите всички задължения за здравно осигуряване за последните 60 месеца. В този смисъл, важно е да опитате да не губите правата си, защото възстановяването им би било много по-голям разход, отколкото редовното им плащане.

 

Има ли давност за неплатени здравни вноски?

Да. Неплатени здравни осигуровки, по-стари от 6 години, губят давност. Дори обаче най-старите ви задължения да отпаднат, ако имате неплатени вноски за три или повече месеца в последните 36 месеца, няма да имате и здравноосигурителни права.

 

Има ли случаи, в които държавата плаща здравните ми вноски?

Да. Ето няколко случая, в които здравните вноски са за сметка на държавния бюджет:

1. Ако сте безработен и получавате обезщетение за безработица.

2. Ако сте студент или докторант в редовна форма на обучение.

3. Ако нямате никакви доходи и това е удостоверено с анкета от съответната общинска служба социално подпомагане. Ако при анкетата се установи, че отговаряте на условията за социално подпомагане или за получаване на помощи за отопление, то осигуровките ви ще се изплащат за сметка на държавния бюджет.

4. Ако имате право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване или социална пенсия за инвалидност.

5. Ако сте пенсионер.

 

Може ли някой друг да плати здравните ми вноски?

Да. Ако ваш близък или роднина иска да поеме вашите здравни осигуровки, може да започне да превежда дължимата сума всеки месец към личната ви партида в НАП, или да плати накуп неплатените до момента вноски и дължими лихви.

 

Хроничните хепатити В и С са сериозни заболявания, които увреждат черния дроб и крият риск от появата на трудно обратими увреждания, ако не бъдат лекувани навреме. Дори когато чернодробните ви ензими (АСАТ и АЛАТ) са в норма, а вие не чувствате никакви симптоми, това не означава, че хепатитът не е активен и не уврежда черния ви дроб. Важно е да се лекувате - колкото по-рано, толкова по-добре за здравето ви.

 

При допълнителни въпроси относно лечението на хепатит В или С, свържете се с консултанта ни по вирусен хепатит на телефон 0988 722 988, всеки делничен ден от 12 до 18 часа или на office@hepactive.org.