Изисквания на НЗОК за лечение на хроничен хепатит С над 18 годишна възраст

"Изисквания за лечение на хроничен вирусен С хепатит над 18 годишна възраст в доболничната помощ - в сила от 1 януари 2020 г." са публикувани на сайта на НЗОК на следния адрес:

https://www.nhif.bg/page/207