Клиниките за лечение

Тук ще намерите информация за клиниките в страната, специализирани в лечението на хронични вирусни хепатити и други чернодробни заболявания. Те имат сформирани лекарски комисии, които издават протокол А1/С1, чрез който медикаментите за лечение на хронични вирусни хепатити се отпускат безплатно от Национална Здравноосигурителна Каса на всички здравноосигурени пациенти.

За всяко заболяване има конкретни изисквания и процедура за получаване на терапията, които ще Ви бъдат разяснени от лекуващия Ви гастроентеролог.

Информационни брошури в помощ на пациентите с хепатит В и С, където е описана и процедурата за получаване на лечение: https://www.hepactive.org/informacionni-materiali

гр. София

 

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

www.tokudabolnica.bg

адрес: бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б, кв. "Хладилника", 1407 Лозенец

Клиника по гастроентерология

Завеждащ отделение по гастроентерология: доц. д-р Радин Цонев

Екип гастроентеролози: д-р Розалина Балабанска, д-р Добромир Райков

Контакти:
02/403 4917 - регистратура, където може да получите информация относно записването за преглед по Здравна Каса и платен преглед

Разполагат с Fibroscan

 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски” 

www.rilski.com

адрес: бул. „Aкадемик Иван Евстратиев Гешов“ 15, 1431 Център

Клиника по гастроентерология

Екип гастроентеролози: проф. д-р Красимир Антонов, проф. д-р Деян Желев

Контакти: 

02/952 37 25 - Клиника по гастроентерология

02/952 12 97 - Канцелария  

Може да запишете час за преглед и през платформата Superdog.bg:

Професор Антонов: https://superdoc.bg/lekar/prof-krasimir-antonov-dm-7800

Професор Желев: https://superdoc.bg/lekar/prof-deyan-zhelev-7804

Разполагат с Fibroscan.

 

УМБАЛ „Александровска”

www.alexandrovska.com

адрес: ул. „Георги Софийски“ 1, 1431 Център

Катедра по пропедевтика на вътрешните болести "Проф.Стоян Киркович"

Началник Отделение по гастроентерология: проф. д-р Диана Петрова, дмн

Проф. Петрова има сключен договор с НЗОК и преглежда всеки понеделник и сряда от 14.00 до 17.00 часа в ДКЦ „Александровска”.

Контакти: 02/9230 654, 02/9230 750 
 

 

УМБАЛ ''Сити Клиник''

www.acibademcityclinic.bg

адрес: бул. „Цариградско шосе” 66А

Отделение по гастроентерология

Контакти: 0700 13 127

 

УМБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ

www.isul.eu

адрес: ул. ''Бяло море'' 8, 1527 Център

Клиника по гастроентерология "Ак. Ташо Ташев''

Завеждащ Трето отделение по хепатология: доц. Йордан Генов
Екип гастроентеролози: д-р Румяна Митова, д-р Евгения Пирьова

Контакти: 02/943 25 90; 02/943 23 23; 02/943 23 05

 

УМБАЛ „Софиямед”

www.hospitalsofiamed.bg

адрес: бул. „Доктор Г. М. Димитров“ 16, 1797 Дианабад

Клиника по вътрешни болести и хепатогастроентерология

Началник клиника: Проф. д-р Константин Чернев

Екип гастроентеролози: д-р Невин Идриз, д-р Медаин Кадиш

Контакти: 0895 555 444, 0895 555 442

 

Военномедицинска академия - ВМА

www.vma.bg

адрес: ул. „св. Георги Софийски“ 3, 1606 Център

Клиника по гастроентерология

Началник: Полк. проф. д-р Крум Кацаров, д.м.

Екип хепатолози: д-р Томова, д-р Марина Конакчиева

Контакти: 02/22 56 83, 02/922 54 35, 02/922 54 86

 

Медицински институт на МВР

www.mvr.bg

адрес: бул. „Ген. Скобелев“ 79, 1606 Център

Клиника по гастроентерология

доц. д-р Диана Николовска

Контакти: 02/982 1567

 

II-ра МБАЛ (има комисия само за хепатит В)

www.vtorambal.com

адрес: бул.''Христо Ботев'' 120

 

УБ "Лозенец" (има комисия само за хепатит В)

www.lozenetz-hospital.bg

адрес: кв. Лозенец, ул. „Козяк“ № 1 

гр. Плевен

УМБАЛ "Д-р Георги Странски''

www.umbalpleven.com

адрес: ул. „Г. Кочев” №8 А

Отделение по гастроентерология и клинична хепатология

доц. д-р Иванка Маринова

Контакти:  064/886 505; 064/886 305; 064/886 508

гр. Варна

УМБАЛ „Света Марина”

www.svetamarina.com

адрес: ул.”Хр.Смирненски” 1

Клиника по гастроентерология

Завеждащ клиника: Проф. д-р Искрен Коцев

тел. за връзка; 052/978 217, 052/978 249, 052/978-240

 

Военномедицинска академия
https://www.vma.bg

ул. „Христо Смирненски“ №3

гр. Стара Загора 

УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович''

www.umbal-kirkovich.org

адрес: ул.''Генерал Столетов'' 2

Отделение по  гастроентерология

д-р Пенкова

Контакти: 042/ 698 255

гр. Пловдив

УМБАЛ "Свети Георги"

www.unihosp.com

адрес: База 2 бул. ''Пещерско шосе''  66 ет.9

Клиника по гастроентерология

Контакти приемен кабинет: 032/60-26-58

 

УМБАЛ "Каспела"

www.kaspela.com

адрес: ул.''София'' 64 Блок 3, ет. 5 и 6

Клиника по гастроентерология

д-р Ефимия Чолакова

Контакти централа: 032/ 645 576