Колко дълго оцелява вирусът на хепатит С?

Вирусът на хепатит C (HCV) в изсъхнали капчици кръв и кръвна плазма може да остане заразителен върху непокрити повърхности при температури от 4° или 22° C (39° или 72° F) до 6 седмици, в резултат на което съществува възможност за предаването му в здравните заведения или при подготовка за инжектиране на лекарство, съобщават изследователи в  брой на Journal of Infectious Diseases от 23 ноември 2013 г.

 
HCV се предава лесно чрез пряк контакт с кръв, например поради случайно убождане с игла или използване от повече хора на спринцовка за инжектиране на наркотици. По-малко се знае за колко време вирусът може да остане жизнеспособен и зарàзен върху повърхности, които са били в контакт с кръв или други телесни течности, съдържащи HCV.
 
Elijah Paintil от Yale School of Medicine и колегите му са провели изследване за установяване колко дълго остава заразен HCV върху "преносители," или неодушевени повърхности, които могат да служат като път за предаване на патогени. За да симулират реална житейска ситуация, изследователите първо определили обема на случайно изпуснати капки по време на прехвърляне на серум или плазма, което може да се случи при медицински процедури като поставяне на венозен катетър. След това добавили генно модифициран HCV, генотип 2а „репортерен вирус” в проби със същия обем, поставили ги върху 24 стъклени плочки и ги оставили да съхнат непокрити при температури от 4° C (температура в хладилника), 22° C (стайна температура) и 37° C (телесна температура) в продължение на 6 седмици.
 
Резултати
 
  • Средният обем на една изпусната капка е 29 мкл (от 20 до 33 мкл).
  • При температури на съхранение 4° и 22° C, жизнеспособен HCV се извлича от петна (точки) с нисък титър в период до 6 седмици.
  • При 37° C, заразен HCV се извлича само до 7 дни.
  • Заразността на HCV намалява бързо през първите 2 седмици съхранение, последвано от по-бавен спад.
  • Белината (разредена 1:10) е най-ефективният тестван антисептик, като 1 минута експозиция  премахва заразния HCV в 100% от петната, следван от медицинския дезинфектант CaviCide в търговската мрежа (1:10 разреждане; 94% от петната) и 70% етанол (87% от петната).
 
"Хипотезата за възможно предаване от преносители бе потвърдена от експерименталните резултати," заключават авторите на изследването. "Действието на търговските антисептици срещу HCV варира."
 
"Тези резултати подкрепят хипотезата ни, че зачестилите случаи на вътреболнични HCV инфекции може да се дължат на случаен контакт със заразени с HCV приносители и друго болнично оборудване, дори и дълго време след излизането им от употреба," доразвиват в дискусията те своята теза. "Освен това, наличните в търговската мрежа антисептици намаляват инфекциозността на (HCV- репортерен вирус) върху повърхности само когато се ползват в препоръчваните концентрации, но не и когато се разреждат допълнително."
 
"От значение за контрол на инфекциите е и фактът, че всички места, замърсени с (HCV репортерен вирус) изсъхват при стайна температура за 4 часа, не привличат внимание и по тази причина е по-вероятно неволно да предизвикат експозиция HCV," добавят те. "Продължителната заразност на тези вируси [HCV и HIV] се дължи отчасти на липидната им обвивка, която е устойчива на съхнене и предпазва вирусния капсид от вредните ефекти на дехидратацията."
 
Paintsil's group вече съобщиха, че при определени условия HCV може да оцелее в спринцовки до 2 месеца. Тези констатации може да помогнат да си обясним как друго инжекционно оборудване,  което влиза в контакт с кръв, може също да предава инфекцията. Макар че изследователите не дискутират други начини  на предаване на инфекцията, експозицията на сух вирус върху повърхности може също да допринася за  предаване на HCV по полов път.