Налични медикаменти за лечение на хепатит В в България

Снимка
hepatitis B pills
непатентно наименованиетърговско имемг.брой таблетки/оп.Фирма
LamivudineZeffix10028Glaxo Group Ltd., Обединено Кралство
Tenofovir disoproxilViread24530Gilead Sciences Ireland UC, Ирландия
Tenofovir disoproxilTenofovir Polpharma24530Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (PL), Полша
Tenofovir disoproxilTenofovir disoproxil Zentiva24530Zentiva k.s., Чешка република
Tenofovir disoproxilTenofovir Sandoz24530Sandoz d.d., Словения
Tenofovir disoproxilTenofovir disoproxil Mylan24530Mylan S.A.S., Франция
Tenofovir disoproxilVirofob24530Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd., Малта
EntecavirBaraclude0.530Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Обединено Кралство
EntecavirEntecavir Accord0.530Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство
EntecavirEntecavir Alvogen0.530Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd., Малта
EntecavirEntecavir Pharmascience0.530Pharmascience International Ltd., Кипър
TelbuvidineSebivo60028Novartis Europharm Limited, Ирландия

 

Източник: Приложение 1, Позитивен лекарствен списък, Национална здравноосигурителна каса

Актуалност към 19.04.2019

Забележка: при малък брой пациенти се прилага т. нар. инжекционна терапия, базирана на използването на интерферон, който също се заплаща от НЗОК и може да бъде открит в ПЛС.