Научни публикации за хепатит С

Тук може да се открие обзор на публикациите, свързани с хепатит C, публикувани в научните списания.
Това е една инициатива на сайта, посветен на хепатит C - HCV Advocate, поддържан от организацията The Hepatitis C Support Project (HCSP).