Научни публикации за хепатит В

Тук може да се открие обзор на публикациите, свързани с хепатит B, публикувани в научните списания.
Това е една инициатива на сайта, посветен на хепатит B - HBV Advocate, поддържан от организацията The Hepatitis C Support Project (HCSP).