Как да се оцени дадено клинично изпитване

Автор: Alan Franciscus
Дата: юли 2009 г. 
 
 
След като едно ново лекарство се тества в лабораторни условия и даде обещаващи резултати, то се тества и върху хора в т.нар. клинично изпитване. Днес има десетки клинични изпитвания или проучвания, които оценяват нови антивирусни средства, интерферони и иновативни ваксини върху пациенти, заразени с вируса на хепатит В (HBV).
 
Изследователите набират пациенти чрез U.S. National Institutes of Health’s Clinicaltrials.gov registry, www.centerwatch.com, както и чрез медицинските служби и организации. Лекарите научили за изпитванията могат да предлагат дадено проучване на пациент, който отговаря на критериите на проучването. Специалисти (хепатолози или гастроентеролози) участващи в или водещи проучването, могат да набират свои пациенти. Дори в случаите, когато лекарите не са пряко ангажирани в изпитването, те могат да насочват пациенти и могат да извършват тестване и контрол, изисквани от проучването и след това да изпращат резултатите на изследователите, ръководещи проучването.
 
На пациентите трябва да бъде гарантирано, че ако попаднат в плацебо група, те ще имат достъп до новото експериментирано лекарство, ако се окаже успешно, в края на изпитването
 
Всяко клинично изпитване, в рамките на Съединените щати трябва да бъде одобрено и контролирано от изследователите от Institutional Review Board (IRB), за да е сигурно, че рисковете за пациентите са сведени до минимум. На всеки участник се предлага да прочете, разбере и подпише формуляр за съгласие, със списъците на потенциалните опасности и рискове. Пациентите трябва да задават много въпроси и да се уверят, че те биха могли да се възползват от експерименталното лечение преди да се запишат.
 
Въпроси, които пациентите трябва да зададат преди записване:
 • Защо това лекарство е по-добро от това, което в момента е одобрено за лечение на хепатит Б от Американската агенция за храните и лекарствата (U.S. Food and Drug Administration)?
 • Дали е било използвано успешно при други вирусни инфекции, като ХИВ?
 • Какви са възможните рискове, странични ефекти, както и ползите?
 • Ако лекарството е антивирусно, дали то предизвика вирусна резистентност или кръстосана резистентност?
 • Как ще повлияе лечението качеството ми на живот?
 • Дали изследователите ще покрият цената на лекарството и посещенията на лекаря?
 • Какво проследяване се изисква?
 • От какво се определя, дали лекарството е успешно?
 • Дали резултатите от проучването ще се предоставят на участниците?
 • Дали специалистът или ръководителят на проучването ще бъде задължен да се грижи за пациента?
 • Има ли шанс пациента да попадне вместо в експерименталната, в плацебо групата?
 
Получаване на подкрепа:
Когато пациентите, се срещат с лекаря или координатора на проучването, то е важно да се планират предварително и напишат въпросите си, така че да могат да направят собствена преценка за изследването. Помолете приятел или роднина да дойде заедно с вас, за да чуете отговорите на лекаря, и който да направи запис на разговора, за да можете да я преслушате отново по-късно. Ако пациентът е млад, трябва да вземете със себе си бавачката, така, че вие като родители да можете да говорите насаме с лекаря.
 
Рисковете и предимствата на рандомизираните проучвания:
Някои от пациентите, участващи в рандомизираните изпитвания, ще получат плацебо (захарно хапче, така че те няма да бъдат подложени на реално лечение), някои ще получат сегашните конвенционални лекарства за лечение на хепатит Б, а някои ще получат новото, експериментално лекарство. Преди да участват в клинично проучване, на пациентите трябва да бъде гарантирано че, ако попаднат в плацебо група, те ще имат достъп до новото лекарство след края на клиничното изпитване, ако то се окаже успешно.
 
Полезни сайтове с информация за клиничните изпитвания:
 • www.clinicaltrials.gov – информация за хепатит В клинични проучвания в САЩ и по целия свят.
 • www.centerwatch.com – осигурява информация за клинични изпитвания за професионалисти и пациенти чрез своята онлайн база данни и имейл списъци.
  
Различните фази на клинично изпитване:
 1. Фаза I: Това е първият път, когато едно лекарство се изпитва върху хора. Целите са да се открие как действа лекарството, безопасността му, както и каква е безопасната доза. 
 2. Фаза II: В случай, че лекарството се окаже обещаващо, в тази фаза учените ще се опитат да уточнят дозата и да оценят неговата безопасност и ефективност. 
 3. Фаза III: Лекарството се сравнява  със сегашните стандарти на лечение, за се да види дали то е по-високо или по-малко ефективно. През този фаза, пациентите често се лекуват с двата вида - новото лекарство и настоящите стандартни лекарства, или са в плацебо група.  

 
Може да коментирате темата тук: http://hepatitis-bg.com/forum/index.php?topic=2074.0.