Прогресия на заболяването: Стеатоза

Автор: Alan Franciscus
Дата:  февруари 2009г.
 
 
Стеатозата, известна също като мастни инфилтрати в черния дроб, или омазнен черен дроб, е състояние, характеризиращо се с натрупване на мазнини в черния дроб, като то често се наблюдава при хора, заразени с вируса на хепатит С (HCV). Смята се, че около 55% (между 34,8 до 81,2%) от хората с хепатит C имат стеатоза, коeто е от два до три пъти повече от разпространението на стеатозата в общата популация. Проучвания са открили, че комбинацията от хепатит C и стеатоза увеличава риска от прогресирането на хепатит C, намалява вероятността за отговор на HCV лечение, и може да допринесе за развитието на рак на черния дроб (хепатоцелуларен карцином или HCC).
 
Метаболитни fактори
Точният механизъм, чрез който HCV увеличава риска от стеатоза в черния дроб, не е добре проучен. Открити са допълнителни фактори, за които е установено, че увеличават честотата на стеатозата в общата популация. Тези фактори включват:   
  • Тип II диабет (захарен диабет) - заболяване, при което тялото не произвежда или не използва ефективно инсулина 
  • Хиперлипидемия (hyperlipidemia) – повишаване на липидите (мазнините) в кръвообращението. Те включват холестерол, холестеролни естери (съединения), фосфолипиди, и триглицериди 
  • Голяма консумация на алкохол 
  • Висок индекс на телесната маса (the body mass index - BMI). Формулата на индекса на телесна маса оценява телесното тегло в сравнение с височината 
Повечето експерти смятат, че съществува допълнителен вирусен фактор, който увеличава вероятността HCV пациенти да развият стеатоза, но той засега все още не е открит.
 
Генотип 3
Ясно е, че има директни вирусни механизми, участващи в развитието на стеатозата при хората, заразени с HCV - генотип 3, въпреки че този механизъм все още не е установен. Било е установено, че около 74% от хората с HCV - генотип 3 имат някаква степен на стеатоза в сравнение само с 47,9% от хората с HCV, с генотип, различен от 3. Нещо повече, тежестта на стеатозата е също по-висока при тези с HCV генотип 3, в сравнение с хората, които не са с генотип 3 (29,6% срещу 5,5%). Интересното е, че пациентите с генотип 3, които са постигнали траен вирусологичен отговор (неоткриваем HCV вирусен товар шест месеца след завършване на лечението), след лечение на HCV имат отбелязан спад, а понякога и пълно изчистване на стеатозата, независимо от всякакви допълнителни утежняващи фактори. Това ясно показва, че съществува връзка между развитието на стеатозата и HCV генотип 3. Това е в рязък контраст с пациентите с HCV генотипове, различни от 3, които показват малко или никакво подобрение в нивото на стеатозата дори и след постигане на траен вирусологичен отговор.
 
Не-3 генотипове
При пациенти с HCV генотипове, различни от 3, допълнителни фактори като висок индекс на телесна маса, голяма консумация на алкохол, повишено съдържание на кръвни липиди, захарен диабет, силно насърчават развитието на стеатозата. Другите генотипове нямат такава ясна връзка със стеатозата както генотип 3. Въпреки това, тъй като повече пациенти с не-3 генотипове развиват стеатоза, отколкото пациентите без HCV, експертите смятат, че е налице взаимовръзка между стеатозата и HCV при всеки генотип, както и с останалите допълнителни фактори, изброени по-горе.
 
HCV прогресия на заболяването
Изглежда, че стеатозата води до увеличаване степента на прогресиране на хепатит C. Скорошни проучвания показаха, че по-високата степен на стеатоза корелира с по-високите степени на фиброза, както и с по-бързото развитие на фиброза и цироза.
 
Рак на черния дроб
Документирано е, че стеатозата е независим рисков фактор за развитието на рак на черния дроб. Стеатоза, цироза, както и повишаването на възрастта, са докладвани като самостоятелни и значими рискови фактори за развитие на чернодробен рак.
 
Отговор на лечението
Появата на стеатоза води до намаляване вероятността от постигане на траен вирусологичен отговор при лечение на HCV, това е вярно най-малкото за хората с не-3 генотип. Въздействието на стеатозата за постигане на траен вирусологичен отговор (Sustained Virological Response - SVR) при HCV генотип 3, е по-малко ясен. В някои ретроспективни проучвания, пациентите без стеатоза са имали по-голяма вероятност за постигане на SVR. Въпреки това, трудно е да се разплете целия този възел от информация, защото има  допълнителни фактори, свързани със стеатозата (затлъстяване, метаболитен синдром и т.н.), които също намаляват процента на отговорилите на лечението. ]
 
Все пак, Thierry Poynard и колеги, които са провели ретроспективен анализ на ефекта от стеатозата върху отговора на лечението, са установили, че SVR процентите (Hepatology 2003; 38: 75-85), са намалели с 18-32% при пациенти със стеатоза, в сравнение с пациентите без стеатоза, след коригиране за други допълнителни фактори, които влияят на лечението, като генотип, степен на фиброза, и ниво на вирусния товар.
 
Лечение на стеатозата
За съжаление, на този етап няма лекарства за лечение на стеатоза. Въпреки това, съществуват стратегии, които могат да спомогнат за намаляване на стеатозата при хора с хепатит С, както и да намалят въздействието на стеатозата върху прогресирането на HCV заболяването, и върху резултата от лечението. Едно неотдавнашно проучване е установило, че HCV пациенти, които са спазвали диета и са правили упражнения в продължение на три месеца, са понижили тяхната степен на стеатоза, и което е още по-удивително, тяхната степен на фиброза. Изглежда, че спазването на диета, правенето на упражнения, и поддържането на нормално телесно тегло, са важни стратегии, които могат да помогнат за намаляването и евентуално за премахването на стеатозата. Това изглежда е така при всички генотипове, дори и при генотип 3.
 
Ясно е, че стеатозата играе важна роля в прогресията на HCV заболяването и изхода от лечението. Ако сте загрижени за стеатозата, говорете с Вашия лекар за диета и програма от упражнения, които ще помогнат да се намали стеатозата и нейното отрицателно въздействие върху прогресирането на хепатит С. Това е важна информация за медицинските лица. както и за пациентите, която може да помогне за управлението на хепатит С. В допълнение към прякото им въздействие върху стеатозата, което включва спазване на здравословна диета, заедно с други важни промени в начина на живот, като например намаляването или премахването на алкохола, избягването на вещества, които вредят на черния дроб, тези фактори могат да подобрят здравето на черния дроб и общото телесно здраве, което в крайна сметка ще доведе до една по-силна имунна система, която да се бори с хепатит C.

Източник: Disease Progression: Steatosis 
 
Може да коментирате темата тук: http://hepatitis-bg.com/forum/index.php?topic=2097.0.