Bulevirtide показва обещаващи резултати за лечение на хепатит D

Снимка
Bulevirtide хепатит D
Photo by Patty Brito on Unsplash

Bulevirtide, инхибитор на навлизане, показа обещаващи резултати за лечение на коинфекция на хепатит В и хепатит D, установи проучване във фаза 2.

Bulevirtide в комбинация с тенофовир дизопроксил фумарат (TDF) показа обещаващи резултати за лечение на пациенти с коинфекция на вируса на хепатит В и вируса на хепатит D в скорошно проучване фаза 2.

Проучването, публикувано в The Lancet Infectious Diseases, включва 120 пациенти в Германия и Русия с хронична инфекция с вируса на хепатит D (HDV) между 16 февруари 2016 г. и 8 декември 2016 г., които са получили 2 mg, 5 mg или 10 mg на bulevirtide в комбинация с TDF или TDF самостоятелно. Проучването включва 59 пациенти с цироза.

„Блокирането на навлизането на HBV и вируса на хепатит D с bulevirtide е безопасна и обещаваща стратегия за лечение на пациенти с хронична инфекция с вируса на хепатит D, дори когато вече е диагностицирана цироза“, пишат авторите на изследването, ръководени от Heiner Wedemeyer, доктор по медицина, от Катедрата по Гастроентерология, хепатология и ендокринология в Hannover Medical School в Германия.

HDV зависи от протеините на обвивката на вируса на хепатит B (HBV), за да завърши жизнения си цикъл, а съпътстващата инфекция причинява по-бързо прогресиране на заболяването в сравнение с HBV инфекцията самостоятелно, което води до цироза в рамките на 5 до 10 години за 70% от пациентите и смърт в рамките на 10 години сред 60% от пациентите.

Bulevirtide е синтетичен миристоилиран пептид, получен от pre-S1 домейна на протеина с голяма повърхност на HBV. Той действа чрез свързване на рецептора за транспортиращ полипептид на натриев таурохолат (NTCP), който е входният път за вируса.

„В обобщение, ние показваме, че блокирането на HBV–рецептора на вируса на хепатит D NTCP води до значително намаляване на концентрациите на РНК на вируса на хепатит D в серума и черния дроб на пациенти с хронична инфекция с вируса на хепатит D, което показва ефективност и при трите приложени дози, “, заключават авторите на изследването. „Bulevirtide е безопасен и се понася добре, включително при пациенти с цироза.“

На 24-та седмица 15 от 28 пациенти (54%), които са получили 2 mg bulevirtide, са постигнали неоткриваема РНК на вируса на хепатит D, в сравнение с 16 от 32 (50%), които са получили 5 mg bulevirtide, 23 от 30 (77%), които са получили 10 mg bulevirtide и 1 от 28 (4%), лекувани само с TDF. Концентрациите на РНК на вируса на хепатит D се възстановяват 24 седмици след прекратяване на лечението сред 91% от участниците в проучването.

Подгрупа от 22 пациенти претърпява чернодробна биопсия в началото и при завършване на лечението, което демонстрира намаляване на хепатоцитите, положителни за хепатит делта антиген (HDAg) и РНК-позитивни за хепатит D вирус.

Пациентите, лекувани с bulevirtide, са имали бързо подобряване на концентрациите на аланин аминотрансфераза и уплътняване на черния дроб.

Нежеланите реакции включват асимптоматични увеличения на солта и повишения на аланин и аспартат аминотрансферази, като само две сериозни нежелани събития се приписват на bulevirtide.

Свързан коментар от Takanori Ito и Mindie H Hguyen отбелязва, че терапевтичните отговори не са съществено различни между различните дози bulevirtide или статуса на цироза.

Продължителността на лечението от само 24 седмици е ключово ограничение на проучването, предотвратявайки дългосрочните заключения относно безопасността, поносимостта или ефикасността. Проучването също може да не може да се обобщи за пациенти с различни HDV генотипове или етноси.

Лечението с пегинтерферон алфа (PegIFNα), което може да бъде свързано с непоносими странични ефекти и високи нива на рецидиви, понастоящем е единственото лечение за хронична инфекция с вируса на хепатит D, препоръчано от ръководството на Европейската асоциация за изследване на черния дроб.

Bulevirtide е бил известен преди като myrcludex B и е условно разрешен в Европа като Hepcludex.

 

Източник: https://www.contagionlive.com/view/bulevirtide-shows-promise-for-treating-hepatitis-d

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.