Черен дроб, инфектиран с хепатит С, може успешно да бъде трансплантиран

Снимка
 richard-catabay-05khy7aycp8-unsplash

Хора, които нямат хепатит С, могат да получат черен дроб, позитивен на хепатит С и след това да изчистят вируса чрез лечение

Photo by Richard Catabay on Unsplash

 

Междинните данни от провеждано в момента изследване показват, че пациентите могат безопасно да получат чернодробен трансплант от донори с хепатит С. Изходът след трансплантациите е подобен без значение дали донорският черен дроб е инфектиран с хепатит С.

Изследователите от University of Cincinnati Medical Center са събрали кохорта от 64 души, които се нуждаят от чернодробна трансплантация, и са ги разделили на две равни групи. Едната група получава черен дроб от донори с хепатит С, а другата група получава черен дроб от донори, които не са вирусоносители.

Трансплантациите са извършени в периода юни-октомври 2018 г.

Средната възраст на групата, която получава позитивни на хепатит С органи, е 60 години, а средната възраст в контролната група е 57 години. Средната възраст на донорите е 37 години. Повечето участници са бели мъже.

Едно лице от групата, на която са трансплантирани HCV-позитивни органи, е починало в следствие от фактори, които не са свързани с операцията, и така групата остава с 31 лица. Тридесет (97%) от тях са започнали лечение с ДДАС срещу хепатит С средно 47 дни след трансплантацията.

Деветнадесет (63%) души от групата, получила HCV-позитивен черен дроб, са достигнали до устойчив вирусологичен отговор 12 седмици след приключването на терапията, което се счита за излекуване. Други шест участника имат напълно потиснат вирусен товар след приключване на терапията, но още не са изминали 12 седмици след лечението. Други пет все още се лекуват, а един още не е започнал лечението. При нито един няма неуспешен изход от терапията.

Не е установена разлика между двете групи изследвани лица по отношение на преживаемостта на трансплантирания орган в 30-дневен и едногодишен период, или в процентите преживаемост на участниците. Също така не е установена разлика в продължителността на болничен престой на участниците, в степента на усложнения, свързани с операциите им, или в процента кръвни инфекции.

Това, което установихме е, че може да се използват органи, заразени с хепатит С, и че данните от междинните анализи са идентични без значение дали е необходимо черният дроб да се лекува от хепатит С или не“, казва в съобщение за пресата д-р Shimul Shah, професор по хирургия в University of Cincinnati College of Medicine и старши автор на изследването. „Всеки, получил черен дроб, инфектиран с хепатит С, е излекуван от вируса.

Позитивните на хепатит С органи могат безопасно да се използват при пациенти, които не са инфектирани, а вирусът може да бъде изкоренен, като по този начин се увеличава шансът пациентите да получат жизненоважни органи за трансплантация,“ казва д-р Nadeem Anwar, професор в University of Cincinnati department of internal medicine и първи автор на научното издание.

Има голямо несъответствие между нужните и налични органи, а по-рано черен дроб с хепатит С беше пренебрегван,“ добавя Anwar. „Това изследване ни дава да разберем, че можем да помогнем за това повече пациенти да бъдат трансплантирани като се използват органи, позитивни на хепатит С.

„Опиоидната криза, за съжаление, води до все повече смъртност, причинена от свръхдоза и някои от тези пациенти даряват органите си,“ добави той. „Някои от органите може да са позитивни на хепатит С, но тъй като донорите са млади, черният им дроб все още е в добро състояние и тези органи могат да се използват за трансплантация.“

 

За да прочетете съобщението за пресата от това изследване, отидете тук. (https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/lt.25741)

За да прочетете резюме на изследването, отидете тук. (https://www.uc.edu/news/articles/2020/06/n20926312.html)

Източник: https://www.hepmag.com/article/hepatitis-cinfected-livers-can-safely-transplanted

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация, се обърнете към оригиналния източник, или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.