Четири седмици може да са твърде кратки за лечение на скорошен хепатит С

Снимка
хепатит с лечение
Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

По-кратък четириседмичен курс на Mavyret (глекапревир/пибрентасвир) за хора със скорошна инфекция с вируса на хепатит С (HCV) доведе до по-нисък процент на излекуване в сравнение с лечението за шест седмици или повече, според резултатите от проучването, представени на  30-ата конференция Retroviruses and Opportunistic Infections.

Директно действащото антивирусно (DAA) лечение на хепатит С е много ефективно. Повече от 90% от хората с хронична HCV инфекция могат да бъдат излекувани с осемседмичен курс на Mavyret или 12-седмичен курс на Epclusa (софосбувир/велпатасвир). Но острата или скорошна HCV инфекция като цяло е по-лесна за лечение, така че изследователите са изследвали по-кратки курсове на DAA терапия.

Предишно малко проучване от д-р Marianne Martinello от Университета на Нов Южен Уелс и колеги показа, че шест седмици Mavyret излекува почти всички пациенти, които са били инфектирани с HCV през последната година. Така че изследователите са се заели да определят дали лечението може да бъде съкратено още повече.

Отвореното пилотно проучване TARGET3D включва 23 участници със скорошна инфекция или повторна инфекция с хепатит С. (Martinello отбелязва, че проучването приключва рано поради COVID-19 с по-малко от планирания брой участници.)

Скорошна първична инфекция се определя като първо положително HCV антитяло или HCV РНК тест в рамките на шест месеца преди включването и/или сероконверсия на HCV антитяло през последните 18 месеца, или симптоми на остър хепатит или повишени чернодробни ензими през последните 12 месеца. Скорошна повторна инфекция се определя като нов положителен HCV РНК тест в рамките на шест месеца преди включването заедно с доказателства за предишно спонтанно изчистване на HCV или успешно лечение.

Повечето участници са мъже, които правят секс с мъже, група в риск от полово предаван HCV. Средната възраст е 46 години. Повече от половината (57%) са имали история на инжектиране на наркотици, но 61% казват, че не са го правили през последните шест месеца. Около две трети са имали скорошна първична инфекция, докато една трета са имали скорошна повторна инфекция. Изчислената средна продължителност на инфекцията е 17 седмици. Повечето са имали HCV генотип 1 (78%), а петима души са имали генотипове 2, 3 или 4. Повечето (70%) също са живели с ХИВ.

Всички участници са лекувани с Mavyret веднъж дневно в продължение на четири седмици и всички завършват лечението. Основната крайна точка на проучването е траен вирусологичен отговор или продължаваща неоткриваема HCV РНК на 12 седмици след лечението (SVR12), което се счита за излекуване.

В края на лечението 20 участници (87%) са постигнали вирусна супресия. Но на 12-та седмица след лечението само 18 (78%) като цяло и 82% от тези, които са завършили проследяването, са постигнали траен отговор. Това е значително по-ниско от 90% общи и 96% проценти на излекуване по протокол, наблюдавани в предишното проучване на лечението с Mavyret за шест седмици.

Има четири случая на вирусологичен неуспех, всички от които са потвърдени чрез генетично секвениране като рецидиви, а не повторни инфекции. Двама от четирите имат устойчив отговор четири седмици след лечението, но по-късно се появява рецидив. Всеки, който е получил рецидив, е имал висок HCV вирусен товар над 6,5 log, или около 3 000 000 копия. Един от четиримата съобщава за по-малко от оптималното придържане към лечението. Трима от пациентите с рецидив са лекувани отново с 12-седмичен курс на Epclusa или Zepatier (гразопревир/елбасвир); двама са излекувани и един е изгубен за проследяване.

„Глекапревир/пибрентасвир за четири седмици е безопасен и се понася добре от хора с остра и скорошна HCV инфекция, но ефикасността е по-ниска от наблюдаваната при по-дълга продължителност на лечението (≥ шест седмици)“, заключават изследователите.

Продължават проучвания за търсене на биомаркери, които могат да предскажат кой може да бъде излекуван с по-кратко лечение, отбеляза Martinello.

Преди това експертите често препоръчваха да се изчака шест месеца след HCV инфекцията, за да се види дали имунната система естествено ще изчисти вируса, което се случва при около една трета от хората (макар и по-малко сред тези с коинфекция с ХИВ). Но лечението на хепатит С възможно най-скоро прекъсва веригите на предаване. Нещо повече, новите DAA лекарства са безопасни и се понасят добре, така че единственият недостатък е цената.

„Необходимо е лечение на скорошните HCV инфекции“, казва Martinello. „Трябва да гарантираме, че всички хора с хепатит С са насочени към лечение, независимо от продължителността на инфекцията.“

 

Източник: https://www.hepmag.com/article/four-weeks-may-short-treatment-recent-hepatitis-c

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.