Дали Viread по-безопасен от Baraclude при лечението на хепатит В?

Снимка
viread baraclude
Photo by JOSHUA COLEMAN on Unsplash

 

Учените поставят под съмнение твърденията на едно китайско проучване, в което се установява връзка между Baraclude и по-ниския риск от рак на черния дроб.

Според доклад, публикуван в Съветник по инфекциозни болести, учените поставят под съмнение установената в китайско проучване връзка на Baraclude (ентекавир) с по-нисък риск от рак на черния дроб, отколкото при приема на Viread (тенофовир дизопроксил фумарат) за лечение на хепатит В.

В своята публикация в журнала по Гастроентерология, учените твърдят, че тезата на китайския екип, че препаратът Baraclude е по-безопасен, противоречи на установеното в по-ранни проучвания, които не намират разлика в дългосрочния риск от рак на черния дроб при хората, лекувани от хепатит В за първи път с Baraclude в сравнение с тези, които се лекуват с Viread.

Според авторите на писмото, част от проблема на китайското изследване е това, че има множество разлики между групите, които приемат тези медикаменти. Сред разликите е това, че пациентите, приемащи Baraclude, са по-възрастни и имат по-висок процент на цироза, отколкото тези, които приемат Viread. Дори след статистическа адаптация на разликите е възможно резултатите да отдават повишения риск от рак на черния дроб на фактора прием на Baraclude, вместо на факторите възраст и състояние на цирозата.

Китайското проучване, което е ретроспективен анализ, събира кохорта с неравно съотношение на групите от 95% в групата на Baraclude и само 5% в тази на Viread, с което се компрометира способността на това проучване да излезе с валидни резултати. Друг недостатък на проучването е т.нар. „предразсъдък при селекцията“, при който самите членове на кохортата и решението на техните лекари да приемат единия медикамент вместо другия може да повлияят на резултатите от анализа.

В проучването липсват големи количества данни. При 20% от членовете на кохортата липсват данни за статуса на е-антигена им, при 36% липсват данни за вирусното натоварване, а при 11% липсват данни за нивата на серумния креатинин. Също така няма данни за индекса на телесната маса за изследваните лица.

Авторите на писмото призовават международните насоки да не вземат предвид китайското проучване преди да бъдат проведени повече изследвания по темата.

Прочетете доклада, публикуван в Съветник по инфекциозни болести, тук.

Прочетете изследването тук.

Публикацията в Журнала по Гастроентерология може да видите тук .

 

Източник: https://www.hepmag.com/article/viread-safer-baraclude-hep-b-fast

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.