Данни от регистър показват, че лекарствата за хепатит В изглеждат безопасни по време на бременност

Автор: Liz Highleyman
Дата: 30 октомври 2012
 
Един анализ на данни от Регистъра на антиретровирусни бременности (Antiretroviral Pregnancy Registry) не открива доказателства използването на лекарства за лечение на хроничен хепатит В от бременни жени [включително ламивудин (Epivir) и тенофовир (Viread)] да е свързано с вродени дефекти, според доклада, публикуван в броя от ноември 2012 г. на Journal of Hepatology.
 
Вирусът на хепатит B (HBV) може да се предаде от майката на детето по време на бременността или раждането. Лечението с антивирусни лекарства може да намали вирусния товар на HBV (и по този начин да се намали риска от предаване) но трябва да се внимава при употребата на лекарства по време на бременност, тъй като някои от тях могат да причинят проблеми, включително вродени аномалии.
 
Робърт Браун от Медицинския център на Колумбийския университет и колегите му са анализирали неонаталните данни за безопасност от Регистъра на антиретровирусни бременности - най-голямата база данни на антивирусни лекарства, използвани за лечение на хепатит В и ХИВ. Ламивудин, сродният медикамент емтрицитабин (Emtriva) и тенофовир са ефикасни срещу двата вируса и често се използват заедно.
 
Авторите на изследването са взели данни за бременни жени,  включени планово в регистъра между 1989 и 2011 г. Най-голям интерес представляват процентите на сериозни вродени дефекти, свързани с експозиция на всички антивирусни средства, отделните категории лекарства, както и специфични лекарства, сравнени с процентите на населението като цяло.
Резултати
  • Сред лекарствата за HBV само за ламивудин и тенофовир, има достатъчно индивидуални данни за разглеждане (поне 200 случая).
  • От 13,711 анализирани случаи, общият процент на разпространение на вродени дефекти при бебета, родени от бременни жени, приемащи лекарства за хепатит В, е сравним с данните за населението като цяло на Центровете на контрол и превенция  (2.8% спрямо 2.7% съответно).
  • Тези проценти са сходни с процентите, наблюдавани в 2 перспективни групи от новородени, изложени на антиретровирусни лекарства през бременността (2.8% и 1.5%).
  • Разпространението на вродени дефекти при бебета, изложени на въздействието на тези лекарства по време на първото тримесечие (когато се формират основните органи и системи) е сходно с това при бебетата, изложени по време на второто и третото тримесечие (3.0% спрямо 2.7%, съответно).
  • Не се наблюдава повишен риск от сериозни вродени увреждания при експозиция на ламивудин или тенофовир в сравнение с контролната популация.
  • Не се наблюдава специфичен модел на основни вродени дефекти като цяло или за конкретни индивидуални антивирусни лекарства.
 
На базата на тези резултати авторите заключават: "Не се наблюдава повишен риск от вродени дефекти включително и на неживородени при бременни жени, изложени на антивирусни препарати свързани с лечение на хепатит В като цяло или с [ламивудин] или [тенофовир] в сравнение с контролните популации от населението."
 
Въпреки това, добавят те: "продължаващото отчитане на безопасността и ефикасността на антивирусните препарати по време на бременност е от съществено значение за информиране на пациентите относно рисковете и ползите от тях през бременността."
 
Референция
RS Brown, EC Verna, MR Pereira, et al. Hepatitis B virus and human immunodeficiency virus drugs in pregnancy: Findings from the Antiretroviral Pregnancy Registry. Journal of Hepatology 57(5):953-959. November 2012.
 
 

Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.

Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C