Депресията, тревожността и когнитивните функции се подобряват след излекуване на хепатит С

Снимка
депресия и хепатит с
Photo by Doğukan Şahin on Unsplash

Депресията, тревожността и когнитивните способности се подобряват значително при хора, излекувани от хепатит С, съобщават индийски изследователи в Journal of Viral Hepatitis.

Тревожност и депресия често се съобщават от хора с хепатит С на всички етапи на чернодробното заболяване. Неврокогнитивното увреждане – включително забавена скорост на умствена обработка и време за реакция, намалена продължителност на вниманието и речевата плавност и нарушена памет – може да засегне до половината от хората с хепатит С. Чернодробна енцефалопатия, спад в мозъчната функция, наблюдаван при късен стадий на чернодробно заболяване, когато черният дроб вече не може да отстранява токсините от кръвта, е по-тежка форма на неврокогнитивно увреждане.

Въпреки че тревожността и депресията могат да бъдат пряк ефект от вирусна инфекция, социалната стигма, свързана с хепатит C или с употребата на наркотици, може също да доведе до проблеми с психичното здраве при хора с хепатит C. Употребата на вещества може също да отразява основните състояния на психичното здраве.

Индийските власти в Пенджаб осигуряват лечение на хепатит С в 25 децентрализирани клиники. Моделът за лечение на общественото здраве в Пенджаб използва пангенотипен режим - софосбувир/даклатасвир за хора без цироза или софосбувир/велпатасвир за хора с цироза.

Изследователи от университета в Чандигарх са изследвали 385 души, които са започнали лечение между юни 2018 г. и март 2020 г., за да оценят въздействието на лечението на хепатит С върху състоянията на психичното здраве и неврокогнитивното функциониране.

Участниците в проучването са 76% мъже със средна възраст 39 години. Рискови инжекции (59%), хирургични интервенции (75) и инжектиране на наркотици (5%) са най-често идентифицираните източници на инфекция. Повечето от кохортата са били грамотни (82%), а 38% са завършили гимназия. Двадесет и един процента от проучваната кохорта е имала цироза, а 6% са имали тежко депресивно разстройство.

Участниците в проучването показват значително когнитивно увреждане в началото, независимо от статуса на цироза, в сравнение със здрави контроли или хора с неалкохолно мастно чернодробно заболяване. При теста на Stroop за концентрация, внимание и умения за обработка например, средният резултат при здрави контроли е 68%, в сравнение с 47% при хора с хепатит С. При теста за визуална памет здравите контроли имат средна оценка от 6,6, в сравнение до 5,1 при хора с хепатит С.

Значително по-ниски резултати от тестовете за когнитивна функция също са очевидни при хора с хепатит С в сравнение с контролната група от хора с неалкохолна мастна чернодробна болест, което предполага, че нарушенията в когнитивната функция са следствие от вирусна инфекция, а не от чернодробно заболяване.

Процентът на излекуване на хепатит С е 87% при участници без цироза и 91% при участници с цироза. Малко под две трети (63%) от участниците с цироза са получавали лечение в продължение на 24 седмици. Останалите са лекувани в продължение на 12 седмици.

Успехът на лечението е свързан с пълно придържане към терапията при участниците с цироза.

Участниците в проучването са оценени за депресия, тревожност и свързано със здравето качество на живот с помощта на валидирани инструменти за оценяване. Те са преминали компютърно базирани тестове за зрителна и вербална памет, внимание, зрително-моторна скорост, аритметика и време за реакция. Всички тестове са проведени в началото и 12 седмици след завършване на лечението и резултатите са сравнени със здрави контроли и контролна група от хора с неалкохолно мастно чернодробно заболяване.

Хората, които са били излекувани от хепатит С, са имали значителни подобрения в депресията, тревожността и когнитивната функция, докато тези, които не са били излекувани, не са имали промяна или са имали влошаване при различни показатели.

Резултатите за депресия са паднали със 7% по 40-точкова скала, където 40 е екстремна депресия, а 10 или по-малко отразява нормалните промени в настроението. За разлика от тях, резултатите от депресията се повишават с 28 точки при тези, които не са излекувани.

Резултатите за тревожност са паднали с 15% при излекувани хора, но са се повишили с 12% при тези, които не са били излекувани.

Но докато депресията и тревожността могат да отразяват индивидуалните психологически реакции към резултата от лечението, а не физиологичните промени в резултат на лечението, когнитивните промени могат да настъпят независимо от промените в настроението или тревожността.

Хората, които са били излекувани от хепатит С, показват значителни подобрения във времето за реакция, зрителната памет, концентрацията, вниманието и уменията за обработка (измерени чрез теста на Stroop) и краткосрочната и работната памет (измерена чрез теста за обхват на цифрите). За разлика от тях, резултатите от тези тестове се влошават при хора, които не са излекувани.

Проучването не открива съществени разлики по пол в резултатите от депресията, тревожността или неврокогнитивните тестове, както при излекувани, така и при неизлекувани участници.

Според авторите на изследването проучването показва, че хепатит C е свързан с когнитивно увреждане и изчистването на хепатит C води до подобрено когнитивно функциониране и намаляване на депресията и тревожността. Те твърдят, че това е най-голямото проспективно кохортно проучване на неврокогнитивните промени след лечение на хепатит С до момента, което включва почти десет пъти повече участници от всяко предишно проучване и неговите констатации са подсилени от изключването на хора с предишна анамнеза за чернодробна енцефалопатия.

Справка: Kaur H et al. Подобряване на хроничната HCV-свързана депресия, тревожност и неврокогнитивни показатели при лица, постигащи SVR12: кохортно проучване. Journal of Viral Hepatitis, публикувано онлайн на 10 март 2022 г.

DOI: https://doi.org/10.1111/jvh.13668

Източник: http://www.infohep.org/Depression-anxiety-cognitive-performance-improve-after-hepatitis-C-cure/page/3550657/

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.