Дългият COVID се свързва с повишен риск от болест на омазнения черен дроб

Снимка
covid
Photo by Fusion Medical Animation on Unsplash

Повече от половината пациенти с пост-COVID синдром показват симптоми на МБОЧД.

Метаболитната болест на омазнения черен дроб (МБОЧД) се диагностицира при 55% от лицата с дълъг COVID според скорошно изследване, публикувано в Open Forum Infectious Diseases. Тези данни допълват доказателствата, че дългият COVID, познат като пост-акутен COVID синдром (ПАКС), може да има широкообхватни прояви.

Неалкохолната болест на омазнения черен дроб (НАБОЧД) и по-сериозната ѝ форма, неалкохолният стеатохепатит (НАСХ), които се проявяват в следствие на натрупването на мазнини в черния дроб, са отговорни за нарастващият брой на случаите на напреднало чернодробно заболяване по света. НАБОЧД, която е резултат от възпаление, може да доведе до фиброза, цироза и дори рак на черния дроб. Болестта на омазнения черен дроб често се свързва със затлъстяване в областта на корема, високо кръвно налягане и аномалии в нивата на кръвна захар и мазнини (метаболитен синдром), което намира отражение в новия термин МБОЧД. При липсата на ефикасни лекарствени терапии, контролът над заболяването зависи от промяна в начина на живот, като например намаляване на теглото и увеличаване на физическото натоварване.

Jovana Milic от Университета на Модена, Италия, заедно с колектив, цели да установи разпространението на МБОЧД у хората с пост-акутен COVID синдром. Вече е добре известно, че симптомите на аномалии в чернодробната функция могат да се проявят по време на острата фаза на COVID-19, и все пак при някои хора е възможно да се появят и трайни симптоми.

Учените изследват група от 235 възрастни в доболнична клиника за лечение на пост-COVID състояния в Италия в периода между юли 2020 и април 2021 г. Средната възраст е 61 години и 69% са мъже. Изключени са хора с вече установен хепатит В, хепатит С или такива, които консумират много алкохол. Болестта на омазнения черен дроб се установява чрез транзиентна еластография (FibroScan). Участниците биват диагностицирани с МБОЧД, ако показват натрупване на чернодробни мазнини заедно с наднормено тегло или затлъстяване, диабет тип 2, високо кръвно налягане или повишени стойности на кръвните липиди. Изчислява се индекс на чернодробната стеатоза (ИЧДС) като се използват нивата на чернодробни ензими и индекса на телесна маса.

Участниците в групата са преживели тежък COVID-19. Всички са били хоспитализирани средно по 12 дни, като 19% са били на механична вентилация. Придружаващите заболявания са подобни: от цялата изследвана популация 36% имат инсулинова резистентност, 30% имат високо кръвно налягане, а 28% са диагностицирани с метаболитен синдром.

Участниците в изследването са диагностицирани с дълъг COVID въз основа на неврокогнитивни, психологически, респираторни, сензорни, дерматологични или мулскулноскелетни симптоми. Първото посещение в клиника за ПАКС се случва средно 143 дни след първоначалната поява на симптоми на COVID-19. Повече от три четвърти съобщават за поне един клъстер от симптоми на ПАКС.

По времето на първата им хоспитализация, за 37% от тях се е предполагало, че имат МБОЧД на база техния ИЧДС. Към момента на първото им посещение в пост-COVID клиника този процент нараства до 55%, което си личи от резултатите от транзиентната еластография. Учените отбелязват, че индексът на телесна маса, инсулиновата резистентност и метаболитният синдром са независими предиктори на МБОЧД.

„МБОЧД преобладава в периода след напускане на болницата и може да представлява конкретен фенотип на ПАКС-клъстер, при който има потенциални дългосрочни метаболитни и сърдечносъдови последици за здравето,“ според заключението на учените.

Все пак, макар че това изследване установява корелация между МБОЧД и пост-COVID синдрома, то не доказва, че едното причинява другото. Добре известно е, че затлъстяването и други метаболитни аномалии увеличават риска от тежко протичане на COVID-19, но и боледуването от COVID също може да повиши риска от болест на омазнения черен дроб.

 

Източник: https://www.hepmag.com/article/long-covid-linked-greater-fatty-liver-disease-risk  
Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.