Една четвърт от пациентите изчистват хепатит Делта с пегилиран интерферон

Автор: Liz Highleyman
Дата: 28 януари 2011
 
 
РЕЗЮМЕ: Лечението с пегилиран интерферон (Pegasys) [самостоятелно или в комбинация с антивирусния медикамент адефовир (Hepsera)] е довело до изчистване на вируса на хепатит делта (HDV) и подобряване нивата на чернодробните ензими, се казва в едно малко изследване, публикувано в броя от 27 януари, 2011 г. на New England Journal of Medicine. Приет самостоятелно, обаче, адефовир не влияе върху  HDV.
 
Хепатит D или делта вирус е дефектен патоген, който може да се възпроизвежда само в присъствието на вируса на хепатит B (HBV). Когато 2-та вируса се появят заедно, обаче, те могат да причинят по-тежко чернодробно заболяване отколкото HBV самостоятелно. Лечението на хепатит делта не е проучено обстойно и в момента не съществуват одобрени терапии.
 
В настоящия анализ Heiner Wedemeyer и колеги-изследователи от изследователската група Hep-Net-International Delta Hepatitis Intervention Trial (HIDIT) изследват безопасността и ефикасността на 48-седмично лечение с пегилиран интерферон, адефовир, или 2-те лекарства комбинирани.
 
Това рандомизирано проучване включва 90 участници с HDV инфекция. Пациентите са разпределени (1:1:1) да приемат или 180 мкг/седмица пегилиран интерферон алфа-2a (Pegasys) плюс 10 мг/ден адефовир, или същата доза пегилиран интерферон плюс плацебо, или същата доза само адефовир в продължение на 48 седмици.
 
Накрая изследователите разглеждат ефикасността по отношение на нормализиране нивата на чернодробния ензим аланин аминотрансфераза (ALT), изчистване на HDV РНК и спад в нивата на повърхностния антиген на хепатит В (HBsAg).
 
Резултати
  • 2 пациенти, получавали пегилиран интерферон плюс адефовир и 2-ма, получавали само пегилиран интерферон, са постигнали нормализиране на АЛАТ на 48-та седмица, в сравнение с нито един в групата на монотерапия с адефовир.
  • 23% от пациентите приемали пегилиран интерферон плюс адефовир и 24% от приемалите само пегилиран интерферон са постигнали неоткриваем HDV вирусен товар в края на 48-та седмица, отново в сравнение с нито един от приемалите само адефовир.
  • 28% от пациентите приемали пегилиран интерферон (самостоятелно или в комбинация с адефовир) имат траен вирусологичен отговор или неоткриваема HDV РНК 24 седмици след приключване на лечението, в сравнение с нито един от приемалите само адефовир.
  • 10 души от групата с пегилиран интерферон плюс адефовир и 2-ма от групата на монотерапия с пегилиран интерферон имат спад в нивата на HBsAg от над 1 log IU/mL от началото до 48-та седмица, отново без отговорили (респондери) в групата на монотерапия с адефовир.
 
Въз основа на тези резултати авторите на изследването заключават: "Лечението с [пегилиран интерферон] алфа-2a в продължение на 48 седмици, с или без адефовир, доведе до трайно изчистване на HDV РНК при около една четвърт от пациентите с HDV инфекция."
 
Добавянето на адефовир към пегилирания интерферон не увеличава процента на нормализиране на ALT или изчистване на вирусния товар на HDV, но подобрява вероятността от спад на HBsAg.
 
Изследователите са от: Hannover Medical School, Hannover, Germany; Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany; Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt, Germany; Robert Koch Institute, Berlin, Germany; University Köln, Cologne, Germany; University of Ankara Medical School, Ankara, Turkey; Ufuk University Medical School, Ankara, Turkey; Memorial Hospital Istanbul, Istanbul, Turkey; University of Uludag Medical School, Bursa, Turkey; University Larissa, Larissa, Greece.
 
Референция
H Wedemeyer, C Yurdaydin, GN Dalekos, and others (HIDIT Study Group). Peginterferon plus Adefovir versus Either Drug Alone for Hepatitis Delta. New England Journal of Medicine 364(4): 322-331 (Abstract). January 27, 2011
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.
Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C