Експериментална ваксина срещу ХИВ създава широко неутрализиращи антитела

Снимка
ваксина за ХИВ
Image by jcomp on Freepik

Кандидат за ваксина срещу ХИВ, която таргетира зародишна линия, създава широко неутрализиращи антитела у 97% от получателите.

При 1,5 милиона нови инфекции всяка година, глобалната битка срещу ХИВ остава смъртоносно и сериозно предизвикателство. Макар превантивните стратегии като профилактика преди излагане (PrEP) да са много ефективни, сред групите с най-високо разпространение на ХИВ използването на тази профилактика остава слабо.

От дълго време създаването на безопасна и ефикасна ваксина срещу ХИВ е постоянна цел, макар засега успехът да се изплъзва. Ваксини, които създават антитела с предефинирани генетични характеристики и свързващи специфики, имат потенциал за действие срещу вирус с голямо разнообразие на антитела, какъвто е ХИВ. Разработването на ваксина, която създава широко неутрализиращи антитела заедно с широк имунитет на Т-клетките, може да се окаже най-обещаващата стратегия в борбата с ХИВ.

Едно такова проучване на ваксина срещу ХИВ беше публикувано в сп. Science на 2 декември 2022г. Изследователите са провели за първи път върху хора тест на стратегията за таргетиране на зародишна линия, като са оценили безопасността и ефикасността на своя кандидат за ваксина, eOD-GT8 60mer наночастици, подпомогнати с AS01B.

По време на изпитването от Фаза 1 участниците са получили по 2 дози от един от следните три варианта: плацебо, ваксина в ниска доза (20 мг) или ваксина във висока доза (100 мг) с разстояние между дозите 8 седмици. Тези, които са приемали плацебо, са получили 2 дози солен разтвор, а двете кохорти eOD-GT8 60mer са получили адювант заедно с втората инжекция на съответните си дози от ваксината.

Изследователите са събрали имунни клетки от кръвта и лимфните възли на участниците и са извършили епитом-специфично сортиране на Б-клетки, секвениране на рецептори на Б-клетки (BCR) и биоинформативни и статистически анализи.

Резултатите предполагат, че кандидатът за ваксина срещу ХИВ предизвиква отговор от клас VRC01 при 97% (35/36) от участниците, които го получават. Б-клетките на паметта на имуноглобулин G имат средна честота от 0,1% в кръвта. Освен това, прекурсорите на широконеутрализиращите антитела имат общи характеристики с тези антитела и получават допълнителна хипермутация и афинитет, когато се приложи бустваща стратегия.

Установен е благоприятен профил на безопасност. Всичките 48 участници в изпитването с изключение на един съобщават за местни или системни странични ефекти, но те са обикновено леки до средни по тежест. Обичайните реакции са болка в мястото на инжектиране, обща отпадналост и главоболие, като в повечето случаи те отшумяват за ден-два.

Авторите на изследването заключават, че резултатите са клинично доказателство на концепцията на тяхната стратегия за разработване на ваксина, която таргетира зародишната линия. Те препоръчват разработката на бустерни режими, които да предизвикат широконеутрализиращи антитела от клас VRC01 срещу ХИВ.

 

Източник: https://www.contagionlive.com/view/experimental-hiv-vaccine-elicits-broadly-neutralizing-antibodies

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.