Фиброскан или чернодробна биопсия?

Снимка
 kyle-glenn-iflgwylt2fi-unsplash.jpg
Photo by Kyle Glenn on Unsplash

 

Каква е разликата между двете?

Изследването на състоянието на черния дроб и определянето на степента на чернодробно увреждане традиционно се е правило с чернодробна биопсия, но вече има разработени нови методи, които са неинвазивни и с висока точност на резултатите.

Нека обясним какво е Фиброскан и защо за пациентите с хепатит С е важно да имат направена биопсия или Фиброскан.

 

Какво е Фиброскан? 

Технологията изпраща звукова вълна и измерва скоростта, с която тя преминава през черния дроб, изчислявайки плътността на черния дроб в мерни единици. Фиброскан се нарича още транзиентна еластография. Той е неинвазивна процедура, при която не се използва игла или венозна кръв. Резултатите са незабавни и показват състоянието на черния дроб, което позволява на лекаря да диагностицира и проследи развитието на болестта, заедно с провеждането на лечението и съпътстващите фактори. Резултатите от изследването позволяват да се предвидят или прослядят редица усложнения. Измерването на плътността на черния дроб чрез Фиброскан е бързо и лесно и не причинява болка на пациента. По време на изследването може да се усети лека вибрация по кожата на върха на сондата. 

 

Защо за пациентите с хепатит С е нужна биопсия? Каква е разликата между Фиброскан и биопсия?

Дълги години чернодробната биопсия е приемана като златен стандарт за определяне на степента на фиброза на черния дроб. По-специално чернодробната биопсия се е използвала за оценка на състоянието на пациенти с хепатит В или хепатит С, за да се реши дали е нужно да се пристъпи към лечение.

Недостатъците на биопсията са, че тя скъпоструващо инвазивно изследване, което налага пациентите да бъдат приети в болница и се свързва с известен риск, като болка и кървене (макар и кървенето при биопсия да е рядко срещано, то крие значителен риск, ако се случи).

В допълнение, при биопсията се взема само малко парченце от черния дроб, което може да доведе до некоректен резултат, ако пробата не отразява състоянието на целия черен дроб. Така чернодробната биопсия може да доведе до погрешно определяне на по-висока или по-ниска степен на фиброза; подобни грешки може да се появят в 25-30% от чернодробните биопсии.

Друго ограничение при чернодробната биопсия е това, че различните патолози може да интерпретират една и съща проба по различен начин, което отново да доведе до разминаване в степента на увреждане. Вземайки предвид тези ограничения и желанието на пациентите да избегнат инвазивни процедури, изследователите са свършили значителна работа през последните 10 години в разработването на неинвазивни изследвания, с които да се определи степента на чернодробна фиброза.

Фиброскан е един от тези методи, и има няколко предимства пред черносдробната биопсия. Понеже е неинвазивен тест, той може да се приложи без хоспитализация и без да е необходима упойка.

Също така, изследването отнема 5-7 минути, значително по-евтино е от биопсията и не се свързва със странични ефекти. Резултатите биват готови веднага и лекарят може да ги използва, за да взима навременни решения при всяко посещение на пациента.  

 

Текстът е оригинално публикуван в Life Beyond Hep C.

Източник: https://www.hepmag.com/blog/fibroscan-versus-liver-biopsy

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.

 

Допълнителна информация: Центровете за лечение на хронични вирусни хепатити и други чернодробни заболявания в България