ХепАктив взе участие в обучителен семинар на тема „Вирусният хепатит и твоето тяло“

Снимка
Presentation 5
Сдружение ХепАктив взе участие в обучителен семинар на тема „Вирусният хепатит и твоето тяло“, провел се във Виена между 26 и 28 ноември.
 
По време на семинара бяха изнесени презентации на водещи специалисти, като най-интересните моменти бяха:
 
- Презентацията на д-р Ashley Brown (Imperial College Healthcare NHS Trust, UK) бе на тема „Извънчернодробни прояви на вирусния хепатит“ , като основен акцент бе това, че болестта не засяга само черния дроб, а психиката и цялото тяло. Пациентите с хепатит С имат по-голяма склонност да развият автоимунни заболявания или заболявания на нервната система (полиневропатия).
Снимка
Presentation 1

Доста често самите медицински специалисти са затруднени от това да разпознаят дали пациентът страда от депресия или има цироза (симптомите са идентични). Бе дадено предложение психолозите да бъдат обучени да изпращат за изследвания за хепатит всички свои пациенти, които имат данни за депресия, защото при някои от тях проблемът може да не е на психична основа, а на физиологична (развита вече цироза или енцефалопатия).

Снимка
Presentation 2

Презентацията на м.с.  Janet Catt (Royal Free Hampstead NHS Trust, UK) беше изключително интересна. В Англия медицинските сестри, които по свое желание (и напълно безплатно) са преминали обучителни курсове за начините на лечение на хепатит с новите безинтерферонови терапии имат правото да предписват медикаментите и да следят състоянието на своите пациенти. Това от една страна ускорява процесът на лечение на пациента, който не се налага да чака с месеци за час при лекар, от друга страна позволява на медицинските сестри, които имат желание, да профилират специално в областта на хепатита. При необходимост пациентът може да бъде консултиран от лекар. Джанет разказа също така, че с имигрантската вълна, в Англия се наблюдава навлизането на нови генотипове, което изправя страната пред предизвикателството да лекува все повече хора с различни генотипове (респективно разходите се увеличават). В Англия приоритетно също така се лекуват хора, намиращи се в заведения с ограничен достъп (затвори), както и хора, употребяващи инжекционно наркотици. Тази практика е доказала своята ефикасност за ограничаване разпространението на различни видове заболявания. Съществуват специални телефонни линии за консултиране на пациентите и организиране на часове за кръвни изследвания, прегледи и т.н. Всички детайли се уговарят по телефона между сестрата и пациента, той идва за кратко за самите изследвания, след което резултатите се съобщават отново чрез телефонната линия.

Снимка
Presentation 3
Д-р William Alazawi (The Blizard Institute, Barts & The London School of Medicine, UK) говори за нуждата от това все повече групи хора да имат равен достъп до лечение. Най-силното му послание бе:
Хепатит С може да бъде излекуван
Хепатит В може да бъде контролиран
Нито един от двата обаче не може да бъде игнориран
Снимка
Presentation 4
По време на двудневната работна среща бяха споделени добрите практики от други държави, като например че в Исландия лекуват абсолютно всички пациенти с хепатит С, без значение от тяхната степен на чернодробно увреждане.
 
В Израел има изградена система, чрез която обучени медицински сестри напомнят по телефона всеки ден на пациентите да вземат своите лекарства. Това се оказва, че е огромен проблем за хората, които живеят сами и имат някаква форма на енцефалопатия, и за които е от изключително значение да следват схемата за лечение на хепатит С с безинтерферонова терапия (тази услуга е налична за пациентите, които се лекуват с терапията на Абви).
 
След мощно движение в Европа, официално вече е сменено името на заболяването PBC от primary biliary cirrhosis на primary biliary cholangitis. Това е заболяване, което ненужно е наречено „цироза“, тъй като невинаги пациентите стигат до нея. Тъй като думата „цироза“ носи своята стигма, пациентска организация подема кампания за смяна на името. През септември 2015 г. с подкрепата на AASLD и EASL промяната е вече факт:
 
 
В Европа над 200 000 души са засегнати от HE (hepatic encephalopathy) в следствие на чернодробно увреждане. Това е изключително сериозно състояние, което за съжаление често не бива диагностицирано правилно (при по-възрастни пациенти то бива определено като „деменция“ например); хората, страдащи от него имат нужда от правилно лечение и съдействие в ежедневието си. Тук може да разберете повече за кампанията „Time to deliver”: http://www.elpa-info.org/tl_files/elpa_news/elpa/2015/ELPA-Time-to-DeLiver-Getting-a-Grip-on-HE-Report.pdf
 
Беше изнесена информация относно възможността за хронифициране на хепатит Е при имуносупресирани хора. Информация може да намерите на страницата на Световната Здравна Организация: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs280/en/
 
Представителят за Европа на Световната Здравна Организация Antons Mozalevskis изнесе презентация за стратегията на СЗО за вирусния хепатит за 2016-2021 г., както и разработеният от тях наръчник „ Как да създадем национален хепатитен план?“ http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/183726/1/9789241509350_eng.pdf
 
Най-ценното от този семинар беше възможността пациентските организации от цяла Европа да се съберат на едно място и да обменят опит. Видяхме предизвикателствата, пред които са изправени т.нар. държави с “low-middle income”  (нисък-среден доход), включително и България, видяхме и добрите практики на държавите с разработени национални хепатитни планове (Шотландия, Англия). Факт е, че България вече одобри използването на безинтерферонови терапии и от началото на 2016 г. те ще бъдат налични за нашите пациенти. Факт е, че в Сърбия все още нямат тази възможност. Успехът ни, обаче освен повод за радост, трябва да бъде и стимул да продължим своята борба в премахването на стигмата и приемането на пациентите с хепатит без предразсъдъци. А това започва не от обществото, а от отделния човек. От нас зависи какво ще постигнем.