Има ли подобрение в здравословното състояние на черния дроб без SVR?

Автор: Alan Franciscus
Дата: 9 август 2010
 
Води ли лечението на хепатит С до подобряване здравословното състояние на черния дроб даже и при липсата на SVR?

Едно ретроспективно проучване, проведено от Scripps Clinic, дава поглед върху това дали частичният отговор на лечението на HCV подобрява общото здравословно състояние на черния дроб.

Авторите анализират досиетата (ретроспективно проучване) на 1571 HCV позитивни пациенти, лекувани с интерферон или интерферон плюс рибавирин. От тях 80% са били лекувани с монотерапия от пегилиран интерферон или комбинирана терапия от пегилиран интерферон плюс рибавирин. Данните са взети от осем проучвания от фаза 2 до фаза 4. По-голямата част от пациентите са мъже, от бялата раса, с НСV генотип 1 или 4 и с нива на вирусния товар по-високи от 800,000 IU/mL при започване на лечението. Използван е моделът за дейност/класифициране по METAVIR (фази от 0 до 4; 0 равно на липса на активност и до 4 равно на цироза). Имали са на разположение данни от двойка биопсии (преди и след лечението) за всичките 1571 пациенти.

Авторите установяват, че е налице “положителна корелация между степента на вирусологичните отговори и подобренията в дейността и фиброзата по METAVIR, и обратна корелация при влошаващата се дейност и фиброза.” Така както са и очаквали авторите, било установено че подобряването на здравословното състояние на черния дроб е свързано с по-бързото намаляване на HCV РНК (или вирусен товар) и по-дългата супресия (потискане) на вирусния товар.  

Авторите заключават, че “при пациенти с хроничен хепатит C, които са лекувани с интерферон-базирани терапии, хистологични ползи могат да се наблюдават дори и при липса на SVR.”

Коментари: Подобряването на чернодробното здраве е една от основните причини хората да търсят лечение. Въпреки че това е ретроспективен анализ, той е една добра новина, тъй като показва, че е възможно подобряване на здравословното състояние на черния дроб и без постигане на SVR. Освен това много често хората, които са лекувани, нямат достъп до чернодробна биопсия след лечението, за да преценят дали то е подобрило или не здравето на черния им дроб. И въпреки че анализът не доказва категорично, че всеки лекуван получава подобрение в здравословното състояние на черния си дроб, то той навежда на такава мисъл и ни помага да осъзнаем по-добре, че лечението е от полза, независимо от SVR.

Резултатите от изследването HALT-C не показват подобрение в здравословното състояние на черния дроб, но много хора от научната общност и хора от пациентските организации смятат, че е сгрешен моделът на изследването (изпитването), тъй като изследваното лекарство е включвало само ниска доза пегилиран интерферон БЕЗ рибавирин.
 
Референция:
Histologic outcomes in hepatitis C-infected patients with varying degrees of virologic response to interferon-based treatments.
Pockros PJ, Hamzeh FM, Martin P, Lentz E, Zhou X, Govindarajan S, Lok AS.
Scripps Clinic, La Jolla, CA.
Hepatology 2010
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C