Кафето може да намали фиброзата при хора с мастно чернодробно заболяване (чернодробна стеатоза)

Автор: Liz Highleyman
Дата: 7 февруари 2012
 
 
Ново изследване, публикувано в броя от февруари 2012 г. на Hepatology, увеличава доказателствата, че пиенето на кафе, съдържащо кофеин, може да помогне за забавяне или предотвратяване прогресията на чернодробно увреждане, този път при хората с неалкохолна мастна (стеатозна) чернодробна болест (NAFLD).
 
Натрупването на мазнини в черния дроб, или стеатоза, предизвиква все по-голяма загриженост, тъй като процентите на затлъстяване, диабет и метаболитен синдром в Съединените щати нарастват. Мастна чернодробна болест може да се развие също и при експозицията на хора с вирусен хепатит (особено с хепатит С вирус (HCV) генотип 3) на хепатотоксични лекарства или други причини за чернодробно увреждане. Една част от хората с NAFLD развива неалкохолен стеатохепатит, или NASH,  характеризиращ се с натрупване на масти, което води до чернодробно възпаление и фиброза или натрупване на  съединителна тъкан.
 
Няколко предходни изследвания показаха, че консумацията на кафе (или в някои случаи на кофеин изобщо) е свързана с намаляване на чернодробната фиброза при хора с хепатит С и други хронични чернодробни заболявания. Настоящият анализ разглежда връзката между кофеиновото кафе и NAFLD, която все още не е доказана.
 
Стивън Харисън (Stephen Harrison) и колегите му са помолили над 300 души да попълнят анкета относно консумацията им на кафе и кофеин. Някои от тях са участници в едно публикувано по-рано проучване на разпространението на  NAFLD, а други са пациенти с неалкохолен стеатохепатит (NASH), регистрирани в клиниката по хепатология на Brooke Army Medical Center във Fort Sam Houston, Тексас.
 
Изследователите определят връзката между консумацията на кафе и степента на NASH, категоризирана в 4 групи: отрицателно ултразвуково изследване (ехография) за стеатоза (контролни пациенти), "лека стеатоза"/не-NASH, NASH стадий 0-1 (лека фиброза), и NASH стадий 2-4 (умерена до тежка фиброза).
 
Резултати 
 
 • Средните милиграми на общо консумирания кофеин и на консумирания кофеин от кафе на ден в 4-те групи са, както следва:
  • Липсва стеатоза: 307 мг общо кофеин и 228 мг кофеин от кафе;
  • Лека стеатоза/липсва NASH: 229 мг и 160 мг съответно;
  • NASH стадий 0-1: 351 мг и 255 мг, съответно;
  • NASH стадий 2-4: 252 мг и 152 мг, съответно.
 • Пациентите с лека стеатоза/липса на NASH съобщават за значително по-ниска консумация на кофеин от кафе в сравнение с пациентите с NASH стадий 0-1 (P = 0.005).
 • Пациентите с NASH стадий 0-1 също така съобщават за значително по-ниска консумация на кофеин от кафе в сравнение с пациентите с NASH стадий 2-4 (P = 0.016).
 • Хората с NASH стадий 0-1 получават 58% от приема си на кофеин от кафето, в сравнение с 36% от тези с NASH стадий 2-4.
 • Общата консумация на кофеин няма значима взаимовръзка (корелация) със степента на NASH фиброзата при мултивариантен анализ.
 • Не се наблюдава значима връзка между диабет/инсулинова резистентност и степента на NASH фиброзата, или пък консумацията на кофеин или кафе.
 
Въз основа на тези констатации, авторите на проучването заключават: "Консумацията на кофеин от кафе е свързана със значително намаляване на риска от фиброза при пациентите с NASH."
 
Допълнителен преглед на данните показва, че общата консумация на кафе не е в значима корелация с риска от NASH спрямо не-NASH, отбелязват те и добавят: "това предполага, че други качества на кафето, независещи от кофеина, може да влияят върху прогресията на заболяването при пациентите с NASH," например неговото антиоксидантно действие.
 
Те признават, обаче, че това проучване не позволява анализ на измененията в NASH фиброзата с течение на времето и са необходими допълнителни изследвания за да се определи дали по-голямата консумация на кафе или кофеин може да помогне за намаляване на прогресията на фиброзата при хората със стеатозна чернодробна болест.
 
Изследователите са от: Divison of Gastroenterology and Hepatology, Wilford Hall Medical Center, Lackland Air Force Base, TX; Department of Medicine, Division of Gastroenterology and Hepatology, Brooke Army Medical Center, Fort Sam Houston, TX; Divison of Gastroenterology and Hepatology, Walter Reed Army Medical Center, Bethesda, MD
 
Референция
 
JW Molloy, CJ Calcagno, CD Wiliams, SA Harrison, et al. Associationof coffee and caffeine consumption with fatty liver disease, nonalcoholic steatohepatitis, and degree of hepatic fibrosis. Hepatology 55(2):429-436. February 2012.
 
Друг източник
 
Wiley-Blackwell. Coffee consumption reduces fibrosis risk in those with fatty liver disease. Press release. February 2, 2012.
 
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.
Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C