Как да разпознаете фалшивите лекарства?

Снимка
False drugs

Според законите на Република България лекарствените продукти по лекарско предписание се отпускат единствено и само в аптеки, от магистър-фармацевт, лично на Вас или на оторизиран от Вас представител. Никога не купувайте такова лекарство от интернет!

Опаковката, както и листовката на Вашето лекарство съдържат информация, която е предварително одобрена от Изпълнителната агенция по лекарствата, съгласно закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и наредбите към него.

Когато купувате лекарство по лекарско предписание от аптеката:

  1. Уверете се, че лекарството, което взимате е наистина именно това, което Ви е било предписано. Имайте предвид, че наименованието на лекарството може да е едно и също, но да има различни лекарствени форми и различни дозировки, различни разфасовки  – напр. спрей, ампули, таблетки от 40 и 80 mg, кутия с 2 блистера и кутия с 4 блистера и т.н., ето защо е важно да проверите, че всички тези параметри отговарят на това, което е предписал Вашият лекар.
  2. Уверете се, че информацията, изписана върху външната опаковка, блистера и листовката е на български език. Желателно е да се уверите в това още в аптеката, при получаване на опаковката.
  3. Всяко лекарство е маркирано с партиден номер и срок на годност. Те са обозначени на външната опаковка, както и върху блистера (първичната опаковка). Сверете номерата, за да се уверите, че съвпадат.
  4. Огледайте внимателно Вашето лекарство.
    1. Има ли нарушение на целостта на опаковката (външна и вътрешна )?
    2. Данните върху опаковките съдържат ли подвеждащи наименования или означения?
    3. В листовката за пациента е описано какво съдържа Вашата кутия (например колко на брой блистера, с колко таблетки). Ако забележите несъответствие между описаното в листовката и наличното във Вашата опаковка, не приемайте лекарството и незабавно сигнализирайте на посочените по-долу контакти.

Ако имате съмнения за някакво нарушение от гореописаните, както и за автентичността на Вашето лекарство, можете да сигнализирате в ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата) в писмен вид на e-mail: bda@bda.bg или на адрес: България, София 1303, ул. Дамян Груев 8.

Ако купувате медикамент в интернет:

Най-важното, което трябва да запомните е, че продаването на лекарства, отпускани по лекарско предписание, в интернет е незаконно в България. Никога не купувайте такъв продукт в мрежата! Лекарства, отпускани без лекарско предписание, в интернет само от аптеките, които имат разрешение от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) за онлайн търговия с медикаменти. Този списък можете да видите тук. Всяка онлайн аптека, която се намира в ЕС трябва да има на сайта си този знак. Наличието на този знак и възможността да кликнете върху него и да проверите законноста му, Ви гарантира, че този сайт има право да продава медикаменти.

Снимка
Изпълнителна агенция по лекарствата - знак