Как имунната система реагира на вирусите на хепатит С

Снимка
article 7

 

Генът C19orf66, стимулиран от интерферона, играе важна роля в защитата срещу вирусите на хепатит С. Резултатите показват, че C19orf66 нарушава формирането на механизма за възпроизвеждане на вируса.

Ако вирус проникне в клетка, имунната система реагира незабавно и произвежда сигналния протеин интерферон. Този протеин активира стотици високоспециализирани защитни механизми във всички околни клетки, което може да препятства различни стъпки в репликацията на вируса. Макар тези така наречени "стимулирани от интеферона" гени да представляват гръбнакът на вродената имунна система, засега е добре опознат механизма на действие на само няколко от тях.

Стимулираният от интерферон ген C19orf66 играе важна роля в защитата срещу вирусите на хепатит С. Изследователски екип от Рур Университета в Бохум, оглавяван от проф. Айке Щайнман (Eike Steinmann) от Катедрата по молекулярна и медицинска вирусология, изучи как действа C19orf66. Резултатите показват, че C19orf66 нарушава формирането на механизма за възпроизвеждане на вируса.

Докладът е публикуван от екипа на 12 април 2020 г. в сп. Journal of Hepatology.

 

Пациентите с хепатит С произвеждат повече от този ген, отколкото здравите лица

"За да разберем дали генът C19orf66 се активира по-засилено в проби от пациенти с хепатит С, първо изследвахме проби от чернодробна тъкан от инфектирани и здрави хора" обяснява докторантът Фолкер Кинаст (Volker Kinast). Анализът показва, че при пациентите с хепатит С генът се произвежда по-засилено.

"При следващата стъпка проверихме дали C19orf66 има антивирусен ефект срещу вирусите на хепатит С. Проведохме експерименти като използвахме клетки, които съдържат голямо количество от C19orf66 и клетки, които съдържат съвсем малко от него. Тогава забелязахме, че вирусът на хепатит С се възпроизвежда много по-бавно в клетки, които съдържат голямо количество от гена, отколкото в контролните клетки." казва Кинаст.

 

Вирусологични и молекулярни биологични анализи

Допълнителни експерименти с клетки, в които генът C19orf66 е напълно изключен, са потвърдили: C19orf66 препятства репликирането на вируса на хепатит С. За да се разбере как C19orf66 прави това, изследователите са провели множество вирусологични и молекулярни биологични анализи.

Резултатите показват, че C19orf66 нарушава формирането на механизма за възпроизвеждане на вируса. Вирусът на хепатит С има способността да манипулира чернодробните клетки, така че акумулирането на мембранни везикули да се случва вътре в клетката. Вирусът използва тези мембранни везикули като решетка, по която ефективно да се възпроизведе. Генът C19orf66 разрушава и променя структурата на решетката, като по този начин препятства възпроизвеждането на вируса.

Счита се, че 71 мил. души имат хронична инфекция с хепатит С, а голям процент от тях не знаят това. С годините вирусът уврежда черния дроб, което води до сериозно чернодробно заболяване, а често налага и чернодробна трансплантация.

 

Източник: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200424132619.htm

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация, се обърнете към оригиналния източник, или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.